Interpelacje - zapytania

Interpelacja/zapytanie Nr 1 z dnia 27 grudnia 2018 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego w sprawie realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

Treść interpelacji Nr1..pdf

1.Odpowiedź.P.St.Orzechowski.1.doc

1.Odpowiedź.P.St.Orzechowski.1.pdf

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-07 14:33:37 | Data modyfikacji: 2019-01-24 08:41:26.

Interpelacja/zapytanie Nr 2 z dnia 27 grudnia 2018 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego w sprawie negocjowania kontraktów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Treść Interpelacji Nr2.pdf

2.Odpowiedź. P.St.Orzechowski.2.pdf

2.Odpowiedź. P.St.Orzechowski..doc

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:40:45 | Data modyfikacji: 2019-01-24 08:41:42.

Interpelacja/zapytanie Nr 3 z dnia 27 grudnia 2018 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego w sprawie umów na dostawę energii elektrycznej w roku 2019.

Treść interpelacji Nr3.pdf

3.Odpowiedź.P.St.Orzechowski.3.pdf

3.Odpowiedź.P.St.Orzechowski..docx

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:42:36 | Data modyfikacji: 2019-01-24 08:41:58.

Interpelacja/zapytanie Nr 4 z dnia 27 grudnia 2018 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Marcina Zmitrowicza dotycząca realizacji projektów unijnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, problemów kadrowych oraz bieżącej działalności oddziałów szpitalnych.

4.Interp.P.M.Zmitrowicz.1.pdf

4.Odpowiedź.P.Zmitrowicz..pdf

4.Odpowiedź. P.M.Zmitrowicz..doc

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:50:09 | Data modyfikacji: 2019-01-24 08:42:14.

Interpelacja/zapytanie Nr 5 z dnia 11 stycznia 2018 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca sytuacji kadrowo-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, bieżącej działalności oddziałów szpitalnych oraz działań Zarządu Powiatu w kierunku rozwiązywania problemów z jakimi boryka się szpital kozienicki.

Treść Interpelacji Nr5..pdf

5. Odpowiedź Z.Sitkowski.pdf

5. Odpowiedź. Z. Sitkowski.odt

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:05:25 | Data modyfikacji: 2019-01-24 08:42:14.

Interpelacja/zapytanie Nr 6 z dnia 10 stycznia 2018 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca spraw kadrowych Starostwa Powiatowego i jego jednostek.

Treść interpelacji Nr6.pdf

6. Odpowiedź. Z.Sitkowski.pdf

6.Odpowiedź na interpelacje p.Z.Sitkowski.docx

Odpowiedź 6B na interpelacje P.Z.Sitkowski.pdf

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-24 13:17:11 | Data modyfikacji: 2019-01-24 08:42:14.

Interpelacja/zapytanie Nr 7 z dnia 28 stycznia 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca taboru i kosztów jego utrzymania w SP ZZOZ w Kozienicach.

7. Treść Interpelacji Nr 7.pdf

Odpowiedź na Interpelację nr 7.pdf

Odpowiedź Interpelacje Nr 7.odt

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 12:40:12 | Data modyfikacji: 2019-02-12 12:43:12.

Interpelacja/zapytanie Nr 8 z dnia 31 stycznia 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego dotycząca poprawy stanu drogi powiatowej nr 1714 W na trasie Głowaczów - Lipskie Budy.

Treść Interpelacji Nr 8.pdf

Odpowiedź na Interpelację nr 8.pdf

Odpowiedź Interpelacja Nr 8.odt

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 12:55:50 | Data modyfikacji: 2019-02-12 12:56:38.

Interpelacja/zapytanie Nr 9 z dnia 28 marca 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Emanuela Zawodnika w sprawie przekazania Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej samorządom gminnym.

Treść Interpelacji Nr 9

Odpowiedź na Interpelację Nr 9

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-04-01 15:33:04 | Data modyfikacji: 2019-02-12 12:56:38.

Interpelacja/zapytanie Nr 10 z dnia 28 marca 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego w sprawie budowy przejścia dla pieszych w miejscowości Brzeźnica, w sprawach gospodarowania mieniem Powiatu i jego jednostek oraz współpracy z lekarzami SPZZOZ w Kozienicach, którzy wypowiedzieli warunki pracy i płacy. 

Treść Interpelacji Nr 10

Odpowiedź na Interpelację Nr 10

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-04-01 16:29:53 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:18:24.

Interpelacja/zapytanie Nr 11 z dnia 4 kwietnia 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca sytuacji finansowej i kadrowej SP ZZOZ w Kozienicach, pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z NFZ, realizacji Programu Naprawczego z 2017 roku, wyników pracy zespołu do spraw restrukturyzacji SP ZZOZ w Kozienicach oraz w sprawie wizerunku zewnętrznego szpitala i obszarów wokół budynku.

Treść Interpelacji Nr 11

Odpowiedź na Interpelację Nr 11

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-04-18 11:09:21 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:19:06.

Interpelacja/zapytanie Nr 12 z dnia 23 kwietnia 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca sytuacji finansowej i kadrowej SP ZZOZ w Kozienicach, pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z NFZ, realizacji Programu Naprawczego z 2017 roku, wyników pracy zespołu do spraw restrukturyzacji SP ZZOZ w Kozienicach oraz w sprawie wizerunku zewnętrznego szpitala i obszarów wokół budynku- celem uzupełnienia odpowiedzi na Interpelacje/zapytania Nr 11.

Treść Interpelacji Nr 12

Odpowiedź na Interpelację Nr 12

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:15:50 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:20:17.

Interpelacja/zapytanie Nr 13 z dnia 29 kwietnia 2019 roku zgłoszona przez Grupę Radnych Rady Powiatu Kozienickiego dotycząca pokrycia straty w SPZZOZ w Kozienicach, wyceny aktywów szpitala, podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia kosztów funkcjonowania Starostwa.

Treść Interpelacji Nr 13

Odpowiedź na Interpelację Nr 13

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:37:51 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:20:17.

Interpelacja/zapytanie Nr 14 z dnia 29 kwietnia 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego dotycząca polepszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Gminy Głowaczów poprzez poprawę stanu drogi powiatowej.

Treść Interpelacji Nr 14

Odpowiedź na Interpelację Nr 14

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:42:34 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:20:17.

Interpelacja/zapytanie Nr 15 z dnia 8 maja 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Tomasza Trelę, dotycząca udzielenia informacji odnośnie stanu zatrudnienia i zakresu czynności pracowników Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Treść Interpelacji Nr 15

Odpowiedź na Interpelację Nr 15

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:46:48 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:20:17.
Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:46:48
Opublikowane przez: Edyta Kozłowska