2017r.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi
powiatowej nr 1718W Świerże Górne-Nowa Wieś

Informacja o firmach przystępujących do przetargu

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2017-01-19 10:05:29 | Data modyfikacji: 2017-01-24 09:13:06.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1727W
Kozienice-Śmietanki w m.Janów

odpowiedź na zapytanie

Informacja o firmach przystępujących do przetargu

informacja dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-01-24 09:30:45 | Data modyfikacji: 2017-02-15 15:49:21.
II przetarg nieograniczony: Budowa ścieżki
pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr
1718W Świerże Górne – Nowa Wieś.

informacja dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o firmach przystępujących do przetargu

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2017-02-10 13:00:30 | Data modyfikacji: 2017-02-10 13:03:09.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1744W Regów
Stary-Markowola

Informacja o firmach przystępujących do przetargu

informacja dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-02-14 14:47:51 | Data modyfikacji: 2017-02-14 14:48:45.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W - Moniochy w
m. Studzianki Pancerne

Informacja o firmach przystępujących do przetargu

informacja dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-02-23 14:29:31 | Data modyfikacji: 2017-02-23 14:30:28.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1723W Kozienice -
Holendry Piotrkowskie, w m. Holendry Kozienickie,
odc. dł. 400 mb

Informacja o firmach przystępujących do przetargu

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-03-15 13:12:10 | Data modyfikacji: 2017-03-15 13:13:52.
Wykonanie zadań dotyczących infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Grabów n/Pilicą
polegających na: ZADANIE 1: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1702W Wyborów - Basinów, odc.
Grabów Nowy – Lipinki dł. 270mb; ZADANIE 2:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710W Grabów
n/Pilicą - Dziecinów, odc. dł. 130mb

informacja o unieważnieniu postępowania

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-05-10 15:01:25 | Data modyfikacji: 2017-05-10 15:02:31.
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi
powiatowej nr 1711W Ursynów - Aleksandrówka

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o firmach przystępujących do przetargu

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-05-17 15:06:04 | Data modyfikacji: 2017-05-17 15:07:22.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
1737W Zajezierze – Oleksów Poduchowny

informacja o firmach przystępujących do przetargu

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o rezygnacji i ponownym wyborze.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-06-07 11:59:14 | Data modyfikacji: 2017-06-07 12:00:13.
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi
powiatowej nr 1720W Opatkowice – Holendry
Kuźmińskie

informacja o firmach przystępujących do przetargu

Projekt

informacja o unieważnieniu postępowania

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:06:51 | Data modyfikacji: 2017-06-13 14:08:04.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710W Grabów
n/Pilica - Dziecinów

informacja o unieważnieniu postępowania

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:43:45 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:46:57.
II przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1710W Grabów n/Pilica - Dziecinów

informacja o firmach przystępujących do przetargu

infomacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-06-30 09:28:56 | Data modyfikacji: 2017-06-30 09:30:16.
II przetarg nieograniczony: Przebudowa mostu wraz
z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1720W
Opatkowice – Holendry Kuźmińskie"

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt

odpowiedź na pytania z dnia 10.07.2017r.

informacja o firmach przystępujących do przetargu

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-07-05 15:07:46 | Data modyfikacji: 2017-07-05 15:08:07.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1740 Molendy -
Garbatka - Letnisko w m. Molendy

informacja o unieważnieniu postępowania

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-07-07 12:12:24 | Data modyfikacji: 2017-07-07 12:12:48.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1728 Wólka
Tyrzyńska - Staszów

informacja o firmach przystępujących do przetargu

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:00:58 | Data modyfikacji: 2017-07-13 09:01:42.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1706W Przewóz
Tarnowski - Chmielew

informacja o unieważnieniu postępowania

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:30:10 | Data modyfikacji: 2017-07-14 13:35:05.
II przetag nieograniczony: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1706W Przewóz Tarnowski - Chmielew

informacja o firmach przystępujących do przetargu

informacja o unieważnieniu postępowania

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-08-01 15:53:06 | Data modyfikacji: 2017-08-01 15:54:31.
III przetag nieograniczony: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1706W Przewóz Tarnowski - Chmielew

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o firmach przystępujących do przetargu

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-08-18 13:18:06 | Data modyfikacji: 2017-08-18 13:19:05.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1740W Molendy –
Garbatka-Letnisko w m. Molendy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

odpowiedzi na zapytania

informacja o firmach przystępujących do przetargu

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Maricn Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:05:27 | Data modyfikacji: 2017-09-14 09:05:45.
Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:05:27
Data modyfikacji: 2017-09-14 09:05:45
Autor: Maricn Łopuszański
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński