kontrast
A+ A-
Strona Starostwa Powiatowego w Kozienicach: www.kozienicepowiat.pl
 Ogłoszenia
2017-09-20 14:11:00
Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Wilczkowicach Górnych, gmina Kozienice, powiat kozienicki, oz  ...więcej

2017-09-20 13:39:56
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 19 września 2017r. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Zdziczów w Kozienicach w zakresie dobudowy ciągu pieszo-rowerowego, miejsc postojowych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego".  ...więcej

2017-09-13 13:06:27
Decyzja Starosty Kozienickiego znak: GKN.I.6824.3.2017 z dnia 11 września 2017r. o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 0019- Łuczynów gmina Kozienice, oznaczonej jako działki nr: 113/7, 113/11, 221/1 o ł  ...więcej

2017-09-05 14:22:38
Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022.  ...więcej

2017-08-31 11:40:31
Uchwała Nr 222/2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu kozienickiego na rok 2017.  ...więcej

2017-08-23 12:40:16
Zawiadonienie o czynnościach wyznaczania punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów/ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości.  ...więcej

2017-08-23 11:13:57
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego w sprawie wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Majdany gmina Kozienice, oznaczoną numerem działki 20/1 o powierz  ...więcej

2017-08-23 11:05:37
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczania punktów granicznych dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 956/1, 956/2, 955.W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia u  ...więcej

2017-08-23 11:00:58
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczania punktów granicznych dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 956/1, 956/2, 955.W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia u  ...więcej

2017-08-22 11:45:41
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym.  ...więcej

2017-08-18 09:44:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym.  ...więcej

2017-08-17 12:42:18
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 16 sierpnia 2017r. "Budowa drogi gminnej wraz z budową  miejsc postojowych, odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego, przebudową kolizji energetycznych, rozbiórką na działce Nr 3501/47   ...więcej

2017-08-17 12:34:48
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 16 sierpnia 2017r. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipa wraz z budową oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych"  ...więcej

2017-08-17 12:20:26
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1,2,4 położonych w Anielinie. gm Garbatka - Letnisko w dniu 08.09.2017r. o godz. 10.00  ...więcej

2017-08-09 12:23:03
Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 137/5 w miejscowości Kolonia Rozniszew.  ...więcej

2017-08-07 16:46:54
Zawiadomienie o czynnościach technicznych wznowienia/wyznaczenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi we wsi Nowiny.  ...więcej

2017-08-07 16:46:00
Zawiadomienie o czynnościach technicznych wznowienia/wyznaczenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi we wsi Nowiny.  ...więcej

2017-08-07 16:44:39
Zawiadomienie o czynnościach technicznych wznowienia/wyznaczenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi we wsi Nowiny.  ...więcej

2017-08-07 16:43:06
Zawiadomienie o czynnościach technicznych wznowienia/wyznaczenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi we wsi Nowiny.  ...więcej

2017-08-07 16:40:54
Zawiadomienie o czynnościach technicznych wznowienia/wyznaczenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi we wsi Nowiny.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 150
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice
Starosta
Andrzej Jung
Kontakt:
Tel: (+48 48) 611-73-00
Fax: (+48 48) 611-73-17
e-mail: sekretariat@kozienicepowiat.pl