2018-04-19 14:07:37
Uchwała Nr 297/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego sprawozdania z realizacji "Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmi  ...więcej

2018-04-17 09:00:23
Uchwała Nr 298/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu kozienickiego na rok 2018.  ...więcej

2018-04-05 14:22:42
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 0009 Głowaczów, gmina Głowaczów oznaczoną   ...więcej

2018-03-29 11:33:11
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 28 marca 2018r. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 170546W w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem, przebudową przyłącza gazowego, przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia -usunięcie ko  ...więcej

2018-03-28 13:19:54
ZARZĄD WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ W MAGNUSZEWIE OGŁASZA: Spadkobiercy, którzy są zainteresowani udziałem we wspólnocie gruntowej Magnuszewa założonej 29.06.1963 roku proszeni są o niezwłoczne składanie wniosku o ustalenie praw  ...więcej

2018-03-27 10:57:30
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 27 marca 2018r. "Budowa drogi gminnej wraz z budową linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Kociołki, gmina Kozienice".  ...więcej

2018-03-15 15:11:22
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice w dniu 15 marca 2018r. decyzji Nr 107/2018 znak: BIA.6740.45.2018.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:„Rozbudowa drogi gminnej Nr 170512W w   ...więcej

2018-03-15 10:31:17
Informacja o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwane przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodkach szkolenia kierowców w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.  ...więcej

2018-03-14 11:46:49
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 14 marca 2018r. o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice decyzji Nr 104/2018 znak: BIA.6740.28.2018.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej 170549W w miejscowoś  ...więcej

2018-03-13 09:18:08
Obwieszczenie Starosty Kozienicckiego z dnia 12 marca 2018r. o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice decyzji Nr 98/2018 znak: BIA.6740.22.2018.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej Nr 22 KDD w miej  ...więcej

2018-03-12 13:43:16
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu dla Gminy Garbatka-Letnisko w dniu 12 marca 2018 r. decyzji Nr 97/2018, znak: BIA.6740.93.2018.AC o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę drogi gminnej - ul. H. Lewandow  ...więcej

2018-03-09 12:19:30
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 9 marca 2018r. "Budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku, gmina Kozienice wraz z przebudową linii elektroenergetycznej SN i budową linii oświetlenia ulicznego".  ...więcej

2018-03-08 14:03:03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczeniu punktów granicznych działek ewidencyjnych w związku z niemożnością ustalenia właściciela lub miejsca zamieszkania, obręb Janików, gmina Kozienice.  ...więcej

2018-03-06 13:52:11
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 6 marca 2018r. "Budowa drogi gminnej od DK 79 w kierunku cegielni działka Nr 448 w miejscowości Nowiny wraz z przebudową linii elektroenergetycznej średniego napięcia ."  ...więcej

2018-03-05 14:50:34
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 5 marca 2018r. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowiny, gmina Kozienice wraz z budową oświetlenia ulicznego".  ...więcej

2018-03-02 12:01:21
Decyzja Starosty Kozienickiego znak: GKN.I.6824.9.2017 z dnia 1 marca 2018r. o nabyciu przez Skarb Państwa, nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego po podmiocie "Kółko Rolnicze w Staszowie", tj. zabudowanej nieruchomości gruntowej oz  ...więcej

2018-03-02 10:09:32
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 1 marca 2018r. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Holendry Kozienickie, gmina Kozienice - III etap".  ...więcej

2018-02-27 13:53:33
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 27 lutego 2018r. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 170501W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego i oświetlenia ulicznego w miejscowości Świerże Górne, gmina Kozienice".  ...więcej

2018-02-26 16:19:44
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 26 lutego 2018r. " Rozbudowa drogi gminnej Nr 170546W w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem, przebudową przyłącza gazowego,przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - usunięcie   ...więcej

2018-02-22 13:46:28
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018r. "Budowa drogi gminnej - ulica Ogrodowa z budową oświetlenia drogowego, przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - usunięcie kolizji w Kozienicach, gmina Koz  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 227
następne