2019-03-15 09:04:32
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 1090 z obrębu Gniewowszów i działka Nr 150 z obrębu Regów Nowy - gmina Gniewoszów. Wyzna  ...więcej

2019-03-14 08:43:26
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOZIENICKIEGO z dnia 12 marca 2019 r. Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity te  ...więcej

2019-03-13 12:44:58
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 322/8 objęta KW nr RA1K/00050392/7 z działką nr 322/6 objętą KW RA1K/00034437/7 oraz dz  ...więcej

2019-03-13 12:41:19
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 168 ojęta KW  RA1K/00064763/0 z działką nr 169 KW BRAK w miejscowości Cecyló  ...więcej

2019-03-01 12:31:27
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Głowaczów dycyzją Starosty Kozienickiego Nr 48/2018 znak B  ...więcej

2019-02-12 14:33:08
Decyzja nr 500/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.01.2019r. utrzymująca w mocy decyzję Starosty Kozienickiego z dnia 9 lipca 2018r. znak GKN.I.6810.9.52.2016 o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gr  ...więcej

2019-02-06 13:13:12
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania  za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Kociołki, gmina Kozienice, oznaczoną numerem działki 50/5 o pow  ...więcej

2019-01-29 13:56:22
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 28 stycznia 2019 r. - "Budowa drogi gminnej - ulica Łąkowa wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrówka, gmina Kozienice."  ...więcej

2019-01-29 13:08:38
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 28 stycznia 2019r. - "Budowa drogi gminnej KDD1 wraz z przebudową istniejących przyłączy gazowych średniego ciśnienia w miejscowości Łuczynów, gmina Kozienice".  ...więcej

2019-01-24 12:53:42
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz  Gminy Głowaczów decyzją Starosty Kozienickiego Nr 423/2014  ...więcej

2019-01-21 15:59:46
Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2019r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa,położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać w terminie do 31 marca 2019  ...więcej

2018-11-28 13:38:45
Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kozienickim w 2019 roku".  ...więcej

2018-11-28 11:35:08
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 0013 Kociołki, gmina Kozienice oznaczoną numerem działki  ...więcej

2018-11-23 10:01:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nabycia nieruchomości z dniem 1 stycznia 1999r. z mocy prawa, przez Powiat Kozienicki prawa własności nieruchomości oznaczonej na mapie co celów prawnych jako dz  ...więcej

2018-11-23 08:29:15
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych w obrębie Mariampol,  gm. Głowaczów dla działek ewidencyjnych nr 381, 382, 383, 384, 409.  ...więcej

2018-10-30 10:22:32
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, części nieruchomości o powierzchni 7,20 m2 bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  ...więcej

2018-10-16 14:54:50
Uchwała Nr 333/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 października 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kozienickim w 2019 roku."  ...więcej

2018-10-04 11:23:55
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia punktów granicznych działki ewidencyjnej Nr 177, 178 179 z obrębu 0035 Mniszew gm. Magnuszew z działkami sąsiednimi, które odbędzie się w dniu 30.10.2018 r. o godz. 10.00   ...więcej

2018-09-14 10:51:42
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 13 września 2018r. - "Przebudowa ulicy 11-go Listopada (droga gminna) wraz z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów".  ...więcej

2018-09-13 12:18:43
Uchwała Nr XLIV/285/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Kozienickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Uprawnionymi Prowadzącymi Działalno  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 270
następne