2022-05-27 14:29:23
Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności w czasie wymiany przewodów odgromowych linii elektr  ...więcej

2022-05-27 13:29:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak BIA.6740.226.2022.AC na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 10 maja 2022 r. (data wpływu 25 maja 2022 r.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  ...więcej

2022-05-27 12:54:24
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości: 23.06.2022 r. o godz. 9:00 w m. Wólka Tyrzyńska, gm. Kozienice   ...więcej

2022-05-27 11:38:21
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustelenie przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości: 09.06.2022 r. o godz. 10:00 w obrębie geodezyjnym Nowiny, gmina Kozien  ...więcej

2022-05-26 15:32:29
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych: 13.07.2022 r. o godz. 9:00 w m. Wymysłów, gmina Grabów nad Pilicą zostaną przeprowadzone w/w czynności dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budyn  ...więcej

2022-05-26 13:13:03
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic: 08.06.2022 r. o godz. 10:00 w obrębie Oleksów, gm. Gniewoszów zostaną przeprowadzone w/w czynności dla działek oznac  ...więcej

2022-05-26 10:01:21
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia punktów granicznych: 21.06.2022 r. (wtorek), od godz. 10:00 w m. Kolonia Grabnowola, gmina Głowaczów zostaną przeprowadzone w/w czynno  ...więcej

2022-05-23 16:45:47
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia punktów granicznych: 20.06.2022 r. (poniedziałek), od godz. 10:00 w obrębie Magnuszew, gmina Magnuszew odbędą sie w/w czynności dla działe  ...więcej

2022-05-20 11:08:25
Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek i przyjęcia punktów granicznych: 21.06.2022 r. o godz. 8:30 obręb 0001 Bugusz&  ...więcej

2022-05-20 10:58:03
Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek: 15.06.2022 r. o godz. 14:00 obręb 0004 Dąbrówki, gm. Kozienice odbędą się   ...więcej

2022-05-19 15:22:30
Zawiadomienie o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice w dniu 19 maja 2022 r. decyzji Nr 196/2022 znak: BIA.6740.155.2022.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Holendry Kozienickie - II   ...więcej

2022-05-19 14:52:44
Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek: 15.06.2022 r. o godz. 14:00 obręb 0004 Dąbrówki, gm. Kozienice odbędą się   ...więcej

2022-05-17 14:16:02
Zawiadomienie o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice w dniu 16 maja 2022 r. decyzji Nr 188/2022 znak: BIA.6740.141.2022.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Wójtostwo - Parcela  ...więcej

2022-05-17 13:17:25
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 5 maja 2022 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 5 maja 2022 r., znak: WA.RUZ.4210.32.2022.AŻ udzielającej Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. pozwol  ...więcej

2022-05-13 13:45:38
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia punktów granicznych: 02.06.2022 r. (czwartek), od godz. 10:00 w obrębie Stanisławice, gmina Kozienice zostaną przeprowadzone w/w czynności d  ...więcej

2022-05-13 13:16:25
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 05.05.2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu na długości 13 m, w celu wykonania zjazdu  ...więcej

2022-05-13 09:40:47
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenie przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości:  01.06.2022 r. o godz. 9:00 w m. Grabowska Wola-Lipinki, gm. Grab&  ...więcej

2022-05-10 14:59:24
ZAKTUALIZOWANA DATA PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic: 07.06.2022 r. w obrębie Łoje, gm. Sieciechów o godz. 10:00 zostaną przeprowa  ...więcej

2022-05-10 14:44:36
ZMIANA DATY PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic: 07.06.2022 r. w obrębie Łoje, gm. Sieciechów o godz. 10:00 zostaną przeprowadzone w/  ...więcej

2022-05-10 14:29:48
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o niuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Kozienice na mocy decyzji Starosty Kozienickiego nr 120/2022  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 1182
następne