2018-01-17 12:41:37
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 17 stycznia 2018r. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 17051W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w miejscowości Świerże Górne, gmina Kozienice".  ...więcej

2018-01-17 11:44:16
Informacja o obowiązku uiszczania opłat rocznych za 2018r. Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2018r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powi  ...więcej

2018-01-16 15:06:27
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 16 stycznia 2018r. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w Kozienicach na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej w zakresie budowy drogi pieszo rowerowej, zatok postojowych, parkingu, zjazdów, budow  ...więcej

2018-01-15 16:15:45
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 15 stycznia 2018r. "Budowa odcinka drogi gminnej Lipa-Mała Wieś etap I, gmina Głowaczów".  ...więcej

2018-01-10 14:00:20
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 10 stycznia 2018r. " Budowa odcinka drogi gminnej Lipa-Mała Wieś etap II, gmina Głowaczów."  ...więcej

2018-01-09 11:35:37
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 9 stycznia 2018r. "Budowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu, linii napowietrznej SN (montaż obostrzeń w linii SN) w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kozienice".  ...więcej

2018-01-08 16:09:41
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 4 stycznia 2018r. "Budowa odcinka drogi gminnej Lipa - Mała Wieś etap III, gmina Głowaczów".  ...więcej

2017-12-20 12:03:34
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego z dnia 19 grudnia 2017r. o wydaniu dla Pana Mariusza Grzywacza decyzji Nr 570/2017, znak: BIA.6740.535.2017.AC o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbudowę gazowej stacji paliw o stacj  ...więcej

2017-12-14 12:05:46
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z niemożnością ustalenia właściciela lub miejsca zamieszkania, obręb Mariampol w dniu 05.01.2017r. godz, 12.00  ...więcej

2017-12-14 11:59:39
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z niemożnością ustalenia właściciela lub miejsca zamieszkania, obręb Mariampol w dniu 05.01.2017r. godz. 12.00  ...więcej

2017-12-14 11:47:02
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcie przebiegu granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obr. 0001 -Augustów położonych w gminie Grabów N/Pilicą&n  ...więcej

2017-12-11 15:41:50
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie goedezyjnym 0023 Nowiny, gmina Kozienice oznaczone numerami działek:&nb  ...więcej

2017-12-08 11:04:26
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 8 grudnia 2017r. "Budowa drogi gminnej - ulicy Podlesie z budową odwodnienia, rozbudową linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz przebudową urządzeń elektroenergetycznych (usunięcie koli  ...więcej

2017-12-06 14:53:47
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z niemożnością ustalenia właściciela lub miejsca zamieszkania, obręb Wysokie Koło gmina Gniewoszów.  ...więcej

2017-12-05 13:55:20
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 0009 Głowaczów, gmina Głowaczów oznaczona n  ...więcej

2017-12-05 13:24:25
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 0009 Głowaczów, gmina Głowaczów oznaczoną   ...więcej

2017-12-01 11:53:09
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem zalegającego na dachach śniegu oraz zwisającymi soplami lodu.  ...więcej

2017-12-01 11:06:11
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 28 listopada 2017r. "Budowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu, linii napowietrznej SN (montaż obostrzeń w linii SN) w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kozienice".  ...więcej

2017-11-30 10:33:50
Uchwała Nr 255/2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kozienickim w 2018 roku".  ...więcej

2017-11-29 09:46:15
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.11 2017r. o toczącym sie postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Kozienicki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r, prawa własności nieruchomości położonej w gmin  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 190
następne