2018-10-30 10:22:32
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, części nieruchomości o powierzchni 7,20 m2 bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  ...więcej

2018-10-16 14:54:50
Uchwała Nr 333/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 października 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kozienickim w 2019 roku."  ...więcej

2018-10-04 11:23:55
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia punktów granicznych działki ewidencyjnej Nr 177, 178 179 z obrębu 0035 Mniszew gm. Magnuszew z działkami sąsiednimi, które odbędzie się w dniu 30.10.2018 r. o godz. 10.00   ...więcej

2018-09-14 10:51:42
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 13 września 2018r. - "Przebudowa ulicy 11-go Listopada (droga gminna) wraz z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów".  ...więcej

2018-09-13 12:18:43
Uchwała Nr XLIV/285/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Kozienickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Uprawnionymi Prowadzącymi Działalno  ...więcej

2018-09-13 11:00:58
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gmina Kozienice, oznaczoną numerem działki 1124/1 o powi  ...więcej

2018-09-13 10:26:52
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gmina Kozienice, oznaczoną numerem działki 1126/1 o powi  ...więcej

2018-09-03 15:56:00
Decyzja Starosty Kozienickiego orzekająca odszkodowanie w wysokości 1934,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści cztery) za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 0023 Nowiny, gmina Kozienice, oznaczoną numera  ...więcej

2018-09-03 12:34:03
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 29 sierpnia 2018r. - "Przebudowa ulicy 11-go Listopada (droga gminna) wraz z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów".     ...więcej

2018-08-27 14:09:37
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Aleksandrówka, gmina Kozienice oznaczoną numer  ...więcej

2018-08-13 12:43:10
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia punktów granicznych do podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 250 z obrębu 0042 Boguszków dniu 10.09.2018r. o godz. 7:00   ...więcej

2018-08-09 11:59:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nabycia nieruchomości z dniem 1 stycznia 1999r. z mocy prawa, przez Powiat Kozienicki prawa własności nieruchomości położonych w gminie Kozienice, w obrębie 0007 Hol  ...więcej

2018-08-09 11:52:20
Zawiadomienie o ustaleniu punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działek o numerach od 4024 do 4035 oraz od 4114-do 4124 położonych w mieście Kozienice, gm Kozienice  ...więcej

2018-08-07 11:56:56
Zawiadomienie o ustaleniu punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działek nr 393, 394, 395 i 409 położonych w obrębie Mariampol, gm Głowaczów.  ...więcej

2018-07-31 14:38:07
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o wszcżętym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania  ...więcej

2018-07-31 14:36:55
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o wszcżętym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania  ...więcej

2018-07-24 13:47:39
Uchwała Nr 318/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały zmian w Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Kozienickiego z Organizacjami Pozarządowymi i In  ...więcej

2018-07-20 10:06:28
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 17 lipca 2018r. - "Rozbudowa drogi gminnej Nr 170528W w miejscowości Śmietanki w zakresie dobudowy ciągu pieszo rowerowego wraz z przebudową przyłącza nn."  ...więcej

2018-07-16 14:40:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA CZAS NIEOZNACZONY  ...więcej

2018-06-29 11:25:12
Decyzja Starosty Kozienickiego orzekająca odszkodowanie w wysokości 2718,00 zł, (słownie złotych: dwa tysiące siedemset osiemnaście) za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 0004 Kozienice, oznaczoną numerem działki 3540 o powier  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 255
następne