2021-09-17 11:43:37
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 41 w obrębie Zajezierze gm. Sieciechów. Czynno  ...więcej

2021-09-17 11:01:15
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 163/2 w obrębie Koziołek gmina Grabów nad Pil  ...więcej

2021-09-16 12:59:00
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 329 w obrębie Bobrowniki gm. Głowaczów.  ...więcej

2021-09-16 11:34:35
ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości dz. 299/2, 300/2 graniczących z nieruchomością działką nr 301. Wyże  ...więcej

2021-09-15 14:33:01
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia/przyjęcia punktów granicznych nieruchomości działka nr: 64/5 od godz. 8:30 oraz od godz. 12:30 dla działki nr 94 położonej w obrębie Opact  ...więcej

2021-09-13 15:51:44
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz udostępnienia  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębach: Marianów - gmina Głowaczów, Bąkowiec -  ...więcej

2021-09-10 11:18:48
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Ruda, gmina Kozienice, powiat kozienicki oznaczonej numerem działki 71 o powie  ...więcej

2021-09-02 14:34:20
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 164, 2 z działką nr 5/6 w miejscowości Brzozówka , gmina Grab&oac  ...więcej

2021-09-02 14:18:18
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 164, 2 z działką nr 58/1 w miejscowości Brzozówka gmina Grab&oacu  ...więcej

2021-09-01 12:47:59
ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości dz. 687, 688, 387, 388 graniczących z nieruchomościami działkami nr 68  ...więcej

2021-08-31 14:49:58
Zawiadamia się, że w dniu 18.08.2021 po uzupełnieniu wniosku złożonego w dniu 23.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na żądanie PCWO ENERGY PROJEKT SP Z O.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w sprawie wydania waru  ...więcej

2021-08-30 14:20:30
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 129, 130 z działką nr 128 w m. Grabów nad Pilicą. Czynności odb  ...więcej

2021-08-27 11:26:51
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 164, 2 z działką nr 3/11, 3/18 w m. Brzozówka, gmi  ...więcej

2021-08-27 10:13:21
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 164, 2 z nieruchomością działką nr 131 w m. Brzozówk  ...więcej

2021-08-27 09:53:41
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 164, 2 z nieruchomością działką nr 50, 51 w m. Brzozó  ...więcej

2021-08-27 08:47:31
ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości dz. 21/3 z nieruchomością działką nr 21/4, 22/2 w m. Garbatka P&oacut  ...więcej

2021-08-25 08:18:29
ZAWIADOMIENIE do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic działek i przyjęcia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji grunt&  ...więcej

2021-08-20 11:30:46
OGŁOSZENIE Starosty Kozienickiego o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawach zobowiązania do udostępnienia nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany, oznaczonych numerami działek: 99, 53, 365, położonyc  ...więcej

2021-08-19 14:25:05
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia  znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości dz. 166/1 graniczącej z nieruchomością działk  ...więcej

2021-08-19 12:20:18
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji zobowiązującej każdoczesnego właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Oleksów, gmina Gniewoszów, oznaczonej numerem działki 10 o pow  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 951
następne