2019-07-17 13:40:20
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przeprowadzenia wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych w ewidecji gruntów i budynków jako działki nr 267/7 oraz 268/1 gmina Garbatka Letnis  ...więcej

2019-07-17 08:19:49
Zawiadomienie o czynnościach wykonanie projektu podziału nieruchomości - działka nr 3158/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kozienice - identyfikator zgłoszenia prac PODGiK. 6640.898.2019  ...więcej

2019-07-15 12:50:15
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - identyfikator zgłoszenia prac PODGiK. 6640.1388.2018  ...więcej

2019-07-11 10:59:05
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia granic działki oznaczonej w ewidencji gróuntów i budynków numerem 753, 755,757, 759 położonych w obrębie Zwola gm. Gniewoszów z działką sąsiednią. Czynności zaczną się w  ...więcej

2019-07-09 12:01:46
Zawiadamienie o wydaniu dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w dniu 9 lipca 2019 r. decyzji Nr 364/2019, znak: BIA.6740.342.2019.AC o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na modernizację stanowiska rozładowczego olej  ...więcej

2019-07-09 11:25:20
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Mała Wieś gmina Głowaczów, oznaczoną numerem działki 9/1 o  ...więcej

2019-07-09 11:01:59
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Lipa gmina Głowaczów, oznaczoną numerem działki 217/7 o powi  ...więcej

2019-06-17 16:46:48
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Kozienice na mocy decyzji Starosty Kozienickiego nr 560/2017, znak: BIA.674  ...więcej

2019-06-17 16:28:57
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Kozienice na mocy decyzji Starosty Kozienickiego nr 560/2017, znak: BIA.674  ...więcej

2019-05-08 14:45:52
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji Nr 245/2019 w dniu 8 maja 2019 r. dla Burmistrza Gminy Kozienice, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : "Rozbudowa drogi gminnej nr 170549W w miejscowości Samwodzie- II et  ...więcej

2019-05-07 14:00:19
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji Nr 223/2019 w dniu 6 maja 2019 r. dla Burmistrza Gminy Kozienice, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : "Rozbudowa drogi gminnej ulica Osiedlowa w miejscowości Ryczyw&oacu  ...więcej

2019-05-07 13:42:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Firmy Handlowo-Usługowej Stacja Paliw Kazimierz Makuch w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.  ...więcej

2019-04-19 11:15:59
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w dniu 23.05.2019 r. o godz. 9.00 na gruncie w miejscowości Augustów dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 272, 415/1.  ...więcej

2019-04-17 12:54:55
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Kozienice na mocy decyzji Starosty Kozienickiego Nr 93/2018 zn  ...więcej

2019-04-12 12:19:28
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice w dniu 12 kwietnia 2019 r. decyzji Nr 186/2019 znak: BIA.6740.122.2019.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:&n  ...więcej

2019-04-11 12:04:23
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza gminy Kozienice w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : "Budowa drogi gminnej w miesjscowości Łaszówka, gmin  ...więcej

2019-04-10 14:22:39
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Lipa gmina Głowaczów, oznaczoną numerem działki 217/9 o powi  ...więcej

2019-04-10 14:02:58
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Lipa gmina Głowaczów, oznaczoną numerem działki 767/1 o powi  ...więcej

2019-04-10 13:24:55
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Lipa gmina Głowaczów, oznaczoną numerem działki 766/1 o powi  ...więcej

2019-04-09 13:43:39
Zawiadomienie o czynnościach podjętych  w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych działki. Zawiadomienie dotyczy działki nr 327 z obrębu Cecylówka Brzózka, gmina Głowacz&o  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 294
następne