2017-11-10 09:11:45
Zarząd Powiatu Kozienickiego z siedzibą w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28 ogłasz I przetarg pisemny nieograniczony nad wynajem powierzchi pod bankomat.  ...więcej

2017-11-07 15:02:28
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.  ...więcej

2017-11-03 12:55:47
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 2 listopada 2017r. "Budowa drogi gminnej - ulicy Podlesie z budową odwodnienia, rozbudową linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz przebudową urządzeń elektroenergetycznych (usunięcie k  ...więcej

2017-11-02 15:10:26
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody oraz zmniejszenie wartości, powstałe wskutek założenia i przeprowadzenia przez nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębac  ...więcej

2017-10-31 12:40:01
Uchwała Nr 244/2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 października 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kozienickim w 2018 roku."  ...więcej

2017-10-26 12:50:41
Uchwała Nr 239/2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 23 października 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 234/2017 z dnia 16 października 2017r. dotyczącej utworzenia na terenie Powiatu Kozienickiego punktów nieodpłatnej pomocy prawne  ...więcej

2017-10-24 14:20:50
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 23 października 2017r. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Zdziczów w Kozienicach w zakresie dobudowy ciągu pieszo-rowerowego, miejsc postojowych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego."  ...więcej

Decyzja Wojewody Mazowieckiego
2017-10-19 13:30:27
SPN-I.752.2.51.2017.MS Decyzja Wojewody Mazowieckiego potwierdzająca: 1) nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Janików - Swierże Górne, poł  ...więcej

2017-10-18 12:02:22
Uchwała Nr 234/2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 16 października 2017r. w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Kozienickiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.  ...więcej

2017-10-16 17:22:25
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za szkody oraz zmniejszenie wartości, powstałe wskutek założenia i przeprowadzenia przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geode  ...więcej

2017-10-16 16:35:50
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za szkody oraz zmniejszenie wartości, powstałe wskutek założenia i przeprowadzenia przez nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębach geode  ...więcej

2017-10-03 09:58:50
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za szkody oraz zmniejszenie wartości, powstałe wskutek założenia i przeprowadzenia przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obręb  ...więcej

2017-10-02 11:28:39
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości położone w miejscowości Studnie oraz Klementynów, gmina Głowaczów.  ...więcej

2017-09-27 12:59:45
Uchwała Nr 226/2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 25 września 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań wspieranych przez samorząd powiatowy.  ...więcej

2017-09-20 14:11:00
Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Wilczkowicach Górnych, gmina Kozienice, powiat kozienicki, oz  ...więcej

2017-09-20 13:39:56
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 19 września 2017r. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Zdziczów w Kozienicach w zakresie dobudowy ciągu pieszo-rowerowego, miejsc postojowych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego".  ...więcej

2017-09-13 13:06:27
Decyzja Starosty Kozienickiego znak: GKN.I.6824.3.2017 z dnia 11 września 2017r. o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 0019- Łuczynów gmina Kozienice, oznaczonej jako działki nr: 113/7, 113/11, 221/1 o ł  ...więcej

2017-09-05 14:22:38
Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022.  ...więcej

2017-08-31 11:40:31
Uchwała Nr 222/2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu kozienickiego na rok 2017.  ...więcej

2017-08-23 12:40:16
Zawiadonienie o czynnościach wyznaczania punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów/ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 164
następne