2019-10-31 13:13:07
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji częściowej ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Janów, gmina Kozienice, oznaczoną w ewidencji grunt  ...więcej

2019-10-29 14:34:38
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 29 października 2019 r. - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Holendry Kozienickie, gmina Kozienice - IV etap."  ...więcej

2019-10-23 14:05:56
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 143/4 o pow. 0,0065 ha, położonej w obrębie 0005 Bogucin, gmina Garbatka Letnisko, powiat   ...więcej

2019-10-03 11:51:49
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak:WA.ZUZ.3.421.637.2019.DŁ z dnia 20.09.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - tj. rowów przydrożny  ...więcej

2019-10-02 11:18:05
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za 1/2 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętej na rzecz Gminy Kozienice na mocy decyzji Starosty Kozienickiego nr 210/2013  ...więcej

2019-09-24 14:53:28
OGŁOSZENIE STAROSTY KOZIENICKIEGOO ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIAZ NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( te  ...więcej

2019-09-23 17:19:00
  OGŁOSZENIESTAROSTY KOZIENICKIEGOz dnia 23 września 2019 r. Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o o  ...więcej

2019-09-17 14:41:59
Starosta Powiatu Kozienickiego z siedzibą w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28 ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Kozienicki. Pełna treśc ogłoszenia. (scan -pdf - 192   ...więcej

2019-09-09 14:08:28
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 173/2 w m. Podmieście, gm. Głowaczów,   ...więcej

2019-09-05 12:07:31
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 115, obręb 0030 Samwodzie, gm. Kozienice, z działkami sąsiedni  ...więcej

2019-09-04 12:45:28
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Lipinki dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 189 stanowiącej własność Jaworski Jacek. Czynnoś  ...więcej

2019-09-04 12:44:00
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Lipinki dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 189 stanowiącej własność Jaworski Jacek. Czynnoś  ...więcej

2019-09-04 12:42:16
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Lipinki dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 189 stanowiącej własność Jaworski Jacek. Czynnoś  ...więcej

2019-09-04 12:39:58
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Łękawica Górna dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 253/2 stanowiącej własność Tyzenha  ...więcej

2019-09-04 12:27:37
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Lipinki dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 189 stanowiącej własność Jaworski Jacek. Czynnoś  ...więcej

2019-08-30 12:09:30
Starosta Powiatu Kozienickiego z siedzibą w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Kozienicki. Pełna treśc ogłoszenia. Ocen  ...więcej

2019-08-30 09:21:52
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Kłoda o godz. 10,00 w dniu 24.09.2019 r. (wtorek). Czynności przeprowadzone zostaną dla działek ewidencyjnych 462/2, 462/9, 463/1 położonych w obrębie Kłoda, gm  ...więcej

2019-08-28 14:18:17
Obwieszenie Starosty Kozienickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania admnistracyjnego znak BIA.6740.453.2019.AC w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwstycji drogowej po nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Marty  ...więcej

2019-08-27 14:47:47
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Głowaczów dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 809 stanowiącej własność Matysiak Ewa.   ...więcej

2019-08-27 14:43:20
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Głowaczów dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 809 stanowiącej własność Matysiak Ewa.   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 320
następne