2020-01-27 09:35:31
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych. Zawiadamiam wszystkie osoby posiadające faktyczny i prawny interes w czynnościach podjętych w ustalenia przebiegu linii granicznych/ wyznaczenia punktów   ...więcej

2020-01-23 13:10:59
Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz ustalenia granicy zajętości nieruchomości pod drogę wojewódzką Nr 736.  ...więcej

2020-01-23 13:03:07
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 26/6 w graniniczącej z nieruchomością dz. 23/  ...więcej

2020-01-23 12:33:21
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/2 w m. Bobrowniki, gmina Głowaczów. C  ...więcej

2020-01-22 15:23:05
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 95/10 i 102/4 położonych w obrębie Łuczyn&o  ...więcej

2020-01-21 13:12:50
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 75, 100 z obrębu 0006 Gruszczyn, gmina Magnuszew z działkami sąsiednimi  ...więcej

2020-01-21 12:01:13
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 206/2 w m. Bobrowniki, gmina Głowaczów.   ...więcej

2020-01-20 10:05:54
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4411 położonej w m. Kozienice, gmina Kozienic  ...więcej

2020-01-17 11:05:46
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie geodezyjnym Kozienice ul. Ogrodowa, gmina Kozienice, oznaczone numerami działe  ...więcej

2020-01-16 14:45:54
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie geodezyjnym Kozienice ul. Ogrodowa, gmina Kozienice, oznaczone numerami działek: 23  ...więcej

2020-01-15 12:41:45
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Kozienice na mocy decyzji Starosty Kozienickiego nr 66/2018 znak: BIA.6740.  ...więcej

2020-01-14 14:07:52
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 122 z obrębu 0001 Aleksandrówka, gmina Kozienice z działkami sąsi  ...więcej

2020-01-13 13:43:03
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji runtów i budynków jako działka nr 761/3 w miejscowości Staszów, gmina Kozi  ...więcej

2020-01-13 12:35:51
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 54/3, 52, 183 w miejscowości Kociołki, gmina  ...więcej

2020-01-02 10:55:30
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic/wyznaczenia pnktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 843/2, 844/2, 792,842, 802/2, 818, 751, 752, 781,  ...więcej

2019-12-31 12:53:59
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 769/1, 770/1 z działką nr  771 położonych w gminie  Głowaczów, ob  ...więcej

2019-12-19 12:58:04
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124 w miejscowości Augustów. Czynności zostaną przeprowadzone w d  ...więcej

2019-12-17 14:11:57
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/1 z obrębu 0001 Anielin z działkami sąsiednimi. Czynności zostaną p  ...więcej

2019-12-17 13:49:53
ZAWIADOMIENIE - OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 668/2 o pow. 0,1610 ha, położonej w obrębie 0023 Nowi  ...więcej

2019-12-17 13:34:53
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 693/2 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie 0004 Cecylówka B  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 362
następne