2021-02-25 09:23:19
ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr   ...więcej

2021-02-19 14:06:57
ZAWIADOMIENIE do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 594/1, 594/2, 5  ...więcej

2021-02-19 13:32:33
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Łaszówka I gmina Kozienice, oznaczoną w ewidencji grun  ...więcej

2021-02-18 12:27:10
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 lutego 2021 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie lewobrzeżnego wału przeciwpowodzio  ...więcej

2021-02-18 10:14:42
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej Nr 170203W w m. Miejska Dąbrowa i m. Kosny" na prz  ...więcej

2021-02-15 13:06:13
ZAWIADOMIENIE do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działki i przyjęcia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji grunt  ...więcej

2021-02-11 11:55:50
Decyzja Starosty Kozienickiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 114/1 o powierzchni 0,0009 ha, położonej w obrębie 0037 w Wilczkowicach Górnych gmin  ...więcej

2021-02-11 10:58:58
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 150, 151/2, 151/3, 152, 189 położ  ...więcej

2021-02-11 10:29:23
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 351 i 350 położonych w miejscowości Sławczyn, obręb Sławczyn, gmina Gni  ...więcej

2021-02-11 10:11:00
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 94/3 i 94/2 położonych w miejscowości Wysokie Koło, obręb Wysokie Koło,  ...więcej

2021-02-11 09:24:57
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dziełek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:240 i 239 położonych w miejscowości Sławczyn, obręb Sławczyn, gmina Gnie  ...więcej

2021-02-10 14:07:33
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 240, 268 położonych w miejscowości Sławczyn, obręb Sławczyn, gmina Gniewoszów,   ...więcej

2021-02-10 13:38:09
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 242, 243 w obrębie Lipska Wola gmina Głowaczó  ...więcej

2021-02-09 14:26:33
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 155 o pow. 0,7089 ha, położonej w obrębie 0004 Kozienice - miasto gmina Kozienice, powiat kozienicki, woewództwo mazowieckie.  ...więcej

2021-02-09 14:11:24
ZAWIADOMIENIE - OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w obrębie 0029 Ruda gmina Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie oraz nr 173/3, o  ...więcej

2021-02-08 14:09:47
ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr  ...więcej

2021-02-08 13:39:42
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 57 w związku z jej podziałem w obrębie Miejska Dąb  ...więcej

2021-02-08 13:00:47
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 598. Czynności zostaną przeprowadzone w dniu 26.02.2  ...więcej

2021-02-05 12:54:11
OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2021 r.  ...więcej

2021-02-05 12:04:09
OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2021 r.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 753
następne