2023-06-01 15:25:14
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOZIENICKIEGO z dnia 1 czerwca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak BIA.6740.172.2023.AC na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację in  ...więcej

2023-06-01 15:14:20
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych: 20.06.2023 r. o godz. 9.00 w miejscowości Augustów nastąpi wyznaczenie punktów granicznych dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynkó  ...więcej

2023-06-01 14:27:16
Zawiadomienie o cznnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości: 23.06.2023 r. o godz. 9:00 w m. Dębowola gm. Magnuszew odbędą się w/  ...więcej

2023-05-31 15:28:57
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Kozienice decyzją Starosty Kozienickiego Nr 188/2022 znak: BIA.6740.141.2022.AC z dnia 16  ...więcej

2023-05-29 21:11:28
Obwieszczenie Starosty Powiatu Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem działki 5008/1, przejętą na rzecz Gminy Kozienice na mocy decyzji Starosty Kozienickie  ...więcej

2023-05-29 20:51:28
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przejęte na rzecz Gminy Kozienice decyzją Starosty Kozienickiego Nr 120/2022 znak: BIA.6740.75.2022.AC   ...więcej

2023-05-29 20:37:20
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: 27.06.2023 r. o godz. 10.00 zostaną podjęte czynności w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 84/3, 84/6, 84/7, 115/1, 117/1 z   ...więcej

2023-05-27 23:47:53
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o niuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr dz. 86/1 o pow. 249 m2 oraz 87/1 o pow. 44 m2  ...więcej

2023-05-27 23:29:28
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o zebraniu materiału dowodowego  w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o niuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr dz. 77/1 o pow. 267 m2, położon  ...więcej

2023-05-27 23:14:09
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr dz. 167/1 o pow. 2524 m2, położoną   ...więcej

2023-05-24 15:20:27
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych / wyznaczenia / punktów granicznych: 12.06.2023 r. (poniedziałek), od godz. 14:00 w obrębie Słowiki, gm. Sieciechów zostaną przeprowadzone w/w cz  ...więcej

2023-05-23 12:05:47
Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych / wznowienia znaków granicznych / ustalenia przebiegu granic działek / przyjęcia granic nieruchomości: 15.06.2023 r. w m. Chinów gm. Kozienice od  ...więcej

2023-05-22 22:30:12
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Głowaczów decyzją Starosty Kozienickiego Nr 297/2022 znak:  ...więcej

2023-05-19 22:16:57
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia punktów granicznych: 07.06.2023 r. (środa), od godz. 10:00 w obrębie Ignacówka Bobrowska, gmina Glowaczów zostaną przeprowadzon  ...więcej

2023-05-18 23:09:16
Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic działek: 22.06.2023 r. o godz. 08:00 nastąpią w/w czynności dla nieruchomości oznaczony  ...więcej

2023-05-18 22:56:01
Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic działek: 08.07.2023 r. o godz. 08:00 nastąpią w/w czynności dla nieruchomości oznaczony  ...więcej

2023-05-18 22:35:13
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia punktów granicznych: 03.06.2023 r. (sobota), od godz. 10:00 w obrębie Jasieniec, gmiana Głowaczów zostaną przeprowadzone w/w czynnośc  ...więcej

2023-05-18 22:29:06
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia punktów granicznych: 05.06.2023 r. (poniedziałak), od godz. 10:00 w obrębie Anielin, gmina Garbatka Letnisko zostaną przeprowadzone w/w czynn  ...więcej

2023-05-18 22:18:46
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia punktów granicznych: 06.06.2023 r. (wtorek), od godz. 10:00 w obrębie Wólka Brzózka, gmina Głowaczów zostaną przeprowadz  ...więcej

2023-05-18 15:24:09
Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek: 19.06.2023 r. o godz. 08.00 we wsi Sarnów gmina Gniewoszów odbędą się  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 1521
następne