2019-09-09 14:08:28
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 173/2 w m. Podmieście, gm. Głowaczów,   ...więcej

2019-09-05 12:07:31
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 115, obręb 0030 Samwodzie, gm. Kozienice, z działkami sąsiedni  ...więcej

2019-09-04 12:45:28
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Lipinki dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 189 stanowiącej własność Jaworski Jacek. Czynnoś  ...więcej

2019-09-04 12:44:00
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Lipinki dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 189 stanowiącej własność Jaworski Jacek. Czynnoś  ...więcej

2019-09-04 12:42:16
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Lipinki dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 189 stanowiącej własność Jaworski Jacek. Czynnoś  ...więcej

2019-09-04 12:39:58
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Łękawica Górna dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 253/2 stanowiącej własność Tyzenha  ...więcej

2019-09-04 12:27:37
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Lipinki dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 189 stanowiącej własność Jaworski Jacek. Czynnoś  ...więcej

2019-08-30 12:09:30
Starosta Powiatu Kozienickiego z siedzibą w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Kozienicki. Pełna treśc ogłoszenia. Ocen  ...więcej

2019-08-30 09:21:52
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Kłoda o godz. 10,00 w dniu 24.09.2019 r. (wtorek). Czynności przeprowadzone zostaną dla działek ewidencyjnych 462/2, 462/9, 463/1 położonych w obrębie Kłoda, gm  ...więcej

2019-08-28 14:18:17
Obwieszenie Starosty Kozienickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania admnistracyjnego znak BIA.6740.453.2019.AC w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwstycji drogowej po nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Marty  ...więcej

2019-08-27 14:47:47
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Głowaczów dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 809 stanowiącej własność Matysiak Ewa.   ...więcej

2019-08-27 14:43:20
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Głowaczów dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 809 stanowiącej własność Matysiak Ewa.   ...więcej

2019-08-27 14:38:04
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na gruncie w miejscowości Broncin dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6 stanowiącej własność Dams Renata. Czynności za  ...więcej

2019-08-27 09:43:51
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchmości, położonych w miejscowości Augustów, gmina Grabów n/Pilicą oznaczonych jako działki ewidencyjne 580/1, 580/3, 580/4, 581/1 w obrębie 0001-Augustów.  ...więcej

2019-08-20 14:33:49
Informacja o utworzeniu powiatowej bazy GESUT oraz bazy BDOT500 dla obszaru powiatu kozienickiego  ...więcej

2019-08-07 15:01:20
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowany stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Nowiny, gmina Kozienice, oznaczoną w ewidencji gruntów numerami d  ...więcej

2019-08-07 14:46:01
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Nowiny, gmina Kozienice, oznaczoną w ewidencji gruntów numerami   ...więcej

2019-07-22 12:07:52
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia granic działki/wyznaczenie punktów granicznych działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 174/2 z dz 174/3 i 174/5 z dz. położonej w gm. Magnuszew, obrębie Wilczkowice  ...więcej

2019-07-17 13:40:20
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przeprowadzenia wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych w ewidecji gruntów i budynków jako działki nr 267/7 oraz 268/1 gmina Garbatka Letnis  ...więcej

2019-07-17 08:19:49
Zawiadomienie o czynnościach wykonanie projektu podziału nieruchomości - działka nr 3158/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kozienice - identyfikator zgłoszenia prac PODGiK. 6640.898.2019  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 312
następne