2021-11-26 14:26:23
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia/ punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 7/2 z działką nr 7/1, z obrębu 0015 Wólka Bachańska gm. Gniewoszów. Czynności od  ...więcej

2021-11-26 13:34:04
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Aleksandrówce gm. Kozienice, oznaczonej numerem działki 497/20, o powierzchni 66 m2, posiadającej urządzoną księgę wieczystą RA1K/00065384/6, przezna  ...więcej

2021-11-25 14:20:25
ZAWIADOMIENIE Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej  w obrębie Żelazna Nowa, gmina Magnuszew, o  ...więcej

2021-11-25 13:13:27
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt o nieuregulowanym stanie prawnym, przejęty pod drogę gminną w Kozienicach, ul. Marii Curie Skłodowskiej, działka o  ...więcej

2021-11-24 11:31:44
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości w dniu 30.11.2021 r. od godziny 11:00 na działkach 74, 102, 136, 164, 267, 268, 270, 276 oraz w dniu 01.12.2021 r. od godz. 10:00 na działkach 284, 299, 3  ...więcej

2021-11-23 14:23:28
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.4.4210.318.2021.AM  z dnia 15 listopada 2021 r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lu  ...więcej

2021-11-22 11:03:06
ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69 w miejscowości Wólka Tarnowska. Czynności odbędą się w dniu 16.12.2021 r.   ...więcej

2021-11-22 10:51:30
ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 125 w miejscowości Wólka Tarnowska. Czynności odbędą się w dniu 15.12.2021 r.  ...więcej

2021-11-19 13:56:06
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kolonia Kozienice, gmina Kozienice oznaczoną numerem działki nr 57/3 o powierzchni 402 m2.  ...więcej

2021-11-16 11:45:27
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji zobowiązującej każdoczesnego właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 0025 Marianów, gmina Głowaczów, oznaczonej numeram  ...więcej

2021-11-16 11:04:35
ZAWIADOMIENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzen  ...więcej

2021-11-10 13:01:03
ZAWIADOMIENIE do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek i przyjęcia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji grunt&oacu  ...więcej

2021-11-04 12:34:59
ZAWIADOMIENIE o ustaleniu i/lub przyjęciu przebiegu granic działek ewidencyjnych i/lub wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 259 z działką sąsiednią nr 260 w miejscowoś  ...więcej

2021-11-03 14:30:12
OGŁOSZENIE Starosty Kozienickiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębach: Kozienice, Żelazna Nowa, gmina Magnuszew, Żelazna Stara, g  ...więcej

2021-11-03 12:52:57
ZAWIADOMIENIE Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Marianów, gmina Głowaczów, ozna  ...więcej

2021-10-29 13:58:33
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków graficznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomosci. Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.11.2021 r. o godzinie 9:00 w m. Aug  ...więcej

2021-10-29 11:18:51
ZAWIADOMIENIE o ustaleniu granic działek ewidencyjnych, wyznaczeniu/wznowieniu punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, oraz ustaleniu granicy zajętości nieruchomości pod drogą woje  ...więcej

2021-10-27 15:15:08
ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr  1074 położona we  ...więcej

2021-10-27 11:02:13
Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bąkowięc-Wieś, gmina Garbatka-Letnisko, oz  ...więcej

2021-10-26 08:34:42
Starosta Kozienicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2021 r., poz. 1899) informuje, że w dniach od 26 października 2021 r. do listopada 2021 r. na tablicy   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 1007
następne