2020-04-02 15:40:02
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁKI na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 poz. 393). dzia  ...więcej

2020-04-02 15:34:35
Zawiadomienie do stawienia się na grunice w celu wyznaczenia punktów granicznych - nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 357/5 z obrębu Wola Klasztorna gmina Sieciechów.  ...więcej

2020-04-01 12:01:19
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOZIENICKIEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r.  „Rozbudowa drogi gminnej Nr 170548W w zakresie dobudowy chodnika wraz z odwodnieniem i modernizacją nawierzchni w miejscowości Samwodzie, gmina Kozienice.”  ...więcej

2020-03-31 15:07:11
DECYZJA Starosty Kozienickiego GKN.I.6821.19.2019  ...więcej

2020-03-31 15:04:46
DECYZJA Starosty Kozienickiego GKN.I.6821.7.2019  ...więcej

2020-03-30 12:32:47
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania doudostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 51 o powierzchni 1,8100 ha i nr 218o powierzchni 2,4800 ha, położonej w ob  ...więcej

2020-03-23 10:48:19
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Kozienice - ulica Ogrodowa gmina Kozienice, oznaczoną numerami działek  ...więcej

2020-03-12 15:11:00
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych /wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 17, 18, 19, 20, 21/1, 22, 23, 24,   ...więcej

2020-03-05 13:34:44
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych położonyh w obrębie Nowiny, gm. Kozienice.  ...więcej

2020-03-02 13:24:11
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 372 w miejscowości Studzianki B, gmina Głowac  ...więcej

2020-02-28 11:54:19
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 372 oraz 373. Czynności zostaną przeprowadzone  ...więcej

2020-02-28 11:18:04
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 92/4 w związku z jej podziałem. Spotkanie odbędzie   ...więcej

2020-02-21 12:39:56
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 81, 83, 84, 85, położone w obrębie Nowa Wola, gmina Grabów nad Pilicą. Czy  ...więcej

2020-02-21 11:57:44
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1/13, 1/15, 1/8, 2/7, 3/7, 3/10, 4/  ...więcej

2020-02-19 12:06:28
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Kozienice - ulica Ogrodowa gmina Kozienice, oznaczoną numerem działki   ...więcej

2020-02-18 11:27:06
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Kozienice - ulica Ogrodowa gmina Kozienice, oznaczoną numerem działki   ...więcej

2020-02-18 11:24:56
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalanie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Kozienice - ulica Ogrodowa gmina Kozienice, oznac  ...więcej

2020-02-17 11:49:06
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu działek ewidencyjnych w dniu 16.03.2020r. w godz. 9 w miejscowości Kociołek, gm. Gniewoszów. Dla działek ewidencyjnych nr: 75, 74, 290/1, 290/2, 210, położonych w obrębie Kociołek, gm. Gniewosz&oacut  ...więcej

2020-02-14 11:32:30
Zawiadomienie- ogłoszenie o wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostepnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.  ...więcej

2020-02-14 11:31:01
Zawiadomienie- ogłoszenie o wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostepnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 415
następne