2006r.

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 13:13:06 | Data modyfikacji: 2009-02-23 13:37:20.
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 13:27:46 | Data modyfikacji: 2009-02-23 13:35:04.
Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 13:40:53 | Data modyfikacji: 2009-02-23 13:41:27.
Uchwała Nr I/4/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 13:43:10 | Data modyfikacji: 2009-02-23 13:48:42.
Uchwała Nr II/5/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu Kozienickiego. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 13:53:57 | Data modyfikacji: 2009-02-23 13:48:42.
Uchwała Nr II/6/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu Kozienickiego. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 13:57:18 | Data modyfikacji: 2009-02-23 13:48:42.
Uchwała Nr II/7/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 12:55:42 | Data modyfikacji: 2009-02-23 14:19:46.
Uchwała Nr II/8/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 14:23:22 | Data modyfikacji: 2009-03-18 09:01:55.
Uchwała Nr II/9/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Starosty.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 14:25:38 | Data modyfikacji: 2009-02-23 14:26:30.
Uchwała Nr II/10/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Wicestarosty. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 14:28:25 | Data modyfikacji: 2009-02-23 14:26:30.
Uchwała Nr II/11/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Powiatu Kozienickiego. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 14:32:07 | Data modyfikacji: 2009-02-23 14:26:30.
Uchwała Nr II/12/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 14:34:57 | Data modyfikacji: 2009-02-23 14:26:30.
Uchwała Nr II/13/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia nazw i liczby Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 14:37:36 | Data modyfikacji: 2009-02-23 14:39:49.
Uchwała Nr II/14/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 14:42:07 | Data modyfikacji: 2009-02-23 14:39:49.
Uchwała Nr II/15/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 15:14:20 | Data modyfikacji: 2009-02-23 14:39:49.
Uchwała Nr II/16/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 czerwca 2006r. w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 15:26:39 | Data modyfikacji: 2009-02-23 14:39:49.

Uchwała Nr II/17/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

zobacz Uchwałę

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2006

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 15:40:19 | Data modyfikacji: 2009-02-24 08:08:59.
Uchwała Nr II/18/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie zmiany do Uchwały XXXIV/268/2006 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, do realizacji w Powiecie Kozienickim oraz na 2006 rok.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 09:00:23 | Data modyfikacji: 2009-02-24 09:33:28.
Uchwała Nr III/19/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 09:15:54 | Data modyfikacji: 2009-02-24 09:33:28.
Uchwała Nr III/20/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 grudnia  2006 roku w sprawie wyrażenia opinii dla przedłożonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie "Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej - Etap III". zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 09:40:35 | Data modyfikacji: 2009-02-24 09:33:28.
Uchwała Nr III/21/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie "Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej - Etap I dla rzeki Radomki". zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 09:48:14 | Data modyfikacji: 2009-02-24 09:33:28.
Uchwała Nr III/22/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii dla przedłożonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie "Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej - Etap I dla rzeki Pilicy". zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 09:53:23 | Data modyfikacji: 2009-02-24 09:33:28.
Uchwała Nr III/23/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2006 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załacznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 10:07:55 | Data modyfikacji: 2009-02-24 09:33:28.
Uchwała Nr III/24/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 11:14:07 | Data modyfikacji: 2009-02-24 11:14:57.
Uchwała Nr III/25/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 11:27:21 | Data modyfikacji: 2009-02-24 11:14:57.
Uchwała Nr III/26/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Powiatu Kozienickiego do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 11:42:10 | Data modyfikacji: 2009-02-24 11:14:57.
Uchwała Nr III/27/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Kozienickiego. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 11:47:25 | Data modyfikacji: 2009-02-24 11:14:57.
Uchwała Nr III/28/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych dla Starosty Kozienickiego. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 11:52:07 | Data modyfikacji: 2009-02-24 11:14:57.
Uchwała Nr III/29/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 grudnia 20006r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIV/268/2006 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2006 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załacznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 11:58:15 | Data modyfikacji: 2009-02-24 11:14:57.

Zobacz:
 2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. . 
Data wprowadzenia: 2009-02-24 11:58:15
Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak