Pracownicy Starostwa

Banach Natalia - Podinspektor Wydz. Komunikacji i Transportu

Oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upoważnienia.

2021 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 12:20:40 | Data modyfikacji: 2022-05-25 10:02:59.

Banaś Kamil - Skarbnik Powiatu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 12:23:15 | Data modyfikacji: 2022-05-25 10:05:34.

Balcerzak Janina Zofia - Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 12:24:29 | Data modyfikacji: 2022-05-27 08:44:48.

Bień Anna - Inspektor Wydz. Budownictwa I Architektury

Oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upoważnienia.

Oświadczenie majatkowe złożone na dzień wygaśnięcia upoważnienia.

2021 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 12:32:12 | Data modyfikacji: 2022-05-26 10:29:47.

Ceglarz Sławomir - Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 12:39:16 | Data modyfikacji: 2022-05-25 10:12:56.

Ceglarz Izabela - Podinspektor Wydz. Budownictwa i Architektury

Oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upoważnienia.

Oświadczenie majatkowe złożone na dzień wygaśnięcia upoważnienia.

2021 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:34:08 | Data modyfikacji: 2022-05-25 10:18:02.

Ceglarz Joanna - Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:35:05 | Data modyfikacji: 2022-05-25 10:19:20.

Chlewicki Jarosław - Sekretarz Powiatu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:36:14 | Data modyfikacji: 2022-05-30 12:03:33.

Czerwiński Igor - Naczelnik Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:37:52 | Data modyfikacji: 2022-05-31 12:45:14.

Ćwiek Anna - Inspektor Wydz. Budownictwa I Architektury

Oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upoważnienia.

2021 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:39:47 | Data modyfikacji: 2022-05-25 10:24:34.

Gietka Agnieszka - Inspektor Wydział Komunikacji i Transportu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:42:09 | Data modyfikacji: 2022-05-25 10:30:27.

Grądziel Ewa - Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu

Oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upoważnienia.

2021 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:43:04 | Data modyfikacji: 2022-05-26 10:46:12.

Jaworska  Bożena - Naczelnik Wydział Komunikacji i Transportu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:47:09 | Data modyfikacji: 2022-05-26 10:44:07.

Jaworski Jerzy - Specjalista Wydz. Komunikacji i Transportu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:47:40 | Data modyfikacji: 2022-05-27 08:47:00.

 Kita Edyta - Podinspektor Wydz. Komunikacji i Transportu

Oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upoważnienia.

2021 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:49:26 | Data modyfikacji: 2022-05-27 08:50:03.

 Mąkosa Monika - Naczelnik Wydz. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upoważnienia.

2021 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:54:05 | Data modyfikacji: 2022-05-31 12:47:03.

Nakończy Ilona - Inspektor Wydział Komunikacji i Transportu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:56:57 | Data modyfikacji: 2022-05-25 12:03:51.

Orlińska Małgorzata - Naczelnik Wydz. Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 15:12:45 | Data modyfikacji: 2022-05-30 14:13:28.

Pająk Dorota - Naczelnik Wydz. Budownictwa i Architektury

Oświadczenie majątkowe złożone na dzień zmiany stanowiska.

Oświadczenie majątkowe złożone na dzień zmiany stanowiska.

2021 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 15:14:38 | Data modyfikacji: 2022-05-30 14:13:28.

Pawlik Sylwia -  Inspektor Wydział Komunikacji i Transportu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 15:24:57 | Data modyfikacji: 2022-05-30 14:12:43.

Pyrko-Maj Agnieszka - p.o. Kierownika PODGiK

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 15:25:56 | Data modyfikacji: 2022-05-31 12:44:37.

Siderska Agnieszka - Geodeta Powiatowy

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:15:44 | Data modyfikacji: 2022-05-30 15:02:11.

Śmietanka Magdalena - Podinspektor

 Oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upoważnienia.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:21:46 | Data modyfikacji: 2022-05-26 08:42:29.

Van Dessel Jolanta - Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:29:23 | Data modyfikacji: 2022-05-26 08:51:06.

Wołos Iwona - Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:30:14 | Data modyfikacji: 2022-05-26 08:52:38.

Wrona Sylwia - Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:31:26 | Data modyfikacji: 2022-05-26 08:53:06.

Wysoczański Mariusz - Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:50:41 | Data modyfikacji: 2022-05-30 15:08:30.

Kuśmierczyk Agata - Podinspektor Wydz. Budownictwa i Architektury

 

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-26 08:55:56 | Data modyfikacji: 2022-05-27 14:20:21.
Data wprowadzenia: 2022-05-26 08:55:56
Data modyfikacji: 2022-05-27 14:20:21
Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska