Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021


Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-05-27 13:48:01 | Data modyfikacji: 2021-05-27 14:25:15.
Data wprowadzenia: 2021-05-27 13:48:01
Data modyfikacji: 2021-05-27 14:25:15
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński