2021r.

Zgłoszenie budowy Nr 1

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.1.2021.ZP z dnia 05 grudnia 2021r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Inwestycja: Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:  771, 773/3, 773/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1,150/3, 151/1, 442/1, 161/4, 162/4, 163/4, 164/4, 165/4, 166/4, 167/4, 168/4, 170/4, 171/4, 172/4, 173/4, 774 Janików gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 01 marca 2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-02-05 13:14:21.
Zgłoszenie budowy Nr 2

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.2.2021.ZP z dnia 05 grudnia 2021r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Inwestycja: Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa (Część I)
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 485, Garbatka Długa gm. Garbatka-Letnisko
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 01 marca 2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-02-05 13:16:26 | Data modyfikacji: 2021-02-05 13:18:54.
Zgłoszenie budowy Nr 3

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.3.2021.ZP z dnia 05 lutego 2021r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Inwestycja: Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa (Część II)
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 485, Garbatka Długa gm. Garbatka-Letnisko
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 01 marca 2021r

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-02-05 13:18:15 | Data modyfikacji: 2021-02-15 15:07:10.
Zgłoszenie budowy Nr 4

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.4.2021.ZP z dnia 15 lutego 2021r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Inwestycja: Budowa odcinków ziemnych instalacji gazowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 137/2, 138/1, 392,145, 395/4, 148, 149, 401, 152/1, 154, 156/2, 405/2, 157/1, 157/2, 406, 159, 412/2, 413, 415, 168, 170/1, 170/2, 419, 420, 172/1, 173, 176/1, 426, 427/1, 182/2, 182/1, 430, 431, 184, 433, 436, 188/1, 437, 439, 440/2, 192, 194, 196, 197/1, 198/1, 199, 200/1, 449, 201, 206/4, 460, 213/2, 213/1, 215/2, 463, 218, 219, 220, 468, 469/1, 235, 475, 476/2, 477/1 m. Stanisławice, gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 09 marca 2021r

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-02-15 15:20:29 | Data modyfikacji: 2021-02-15 15:28:16.
Zgłoszenie budowy Nr 5

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.5.2021.ZP z dnia 15 lutego 2021r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Inwestycja: Przebudowa sieci gazowej z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:795, 137/2, 138/1, 392, 393, 145, 395/4, 146/1, 147, 148, 149, 401, 152/1, 154, 156/2, 405/2, 157/1, 159, 406, 409, 410, 412/2, 413, 415, 416, 168, 170/1, 419, 420, 172/1, 173, 176/1, 424, 425, 426, 179/2, 427/1, 429/7, 181/1, 182/2, 430, 431, 433, 436, 437, 184, 186, 188/1, 189/1, 439, 440/2, 192, 442, 194, 196, 446, 197/1, 447, 198/1, 199, 200/1, 201, 449, 450/2, 203, 453, 206/4, 458, 460, 213/1, 462/2, 215/2, 463, 465/1, 218, 220, 469/1, 470, 235, 482, 228, 475, 476/2, 477/1 m. Stanisławice, gm. Kozienice
1413/1, 1400, 1413/4, 1468/2 m. Nowiny gm. Kozienice 
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 09 marca 2021r

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-02-15 15:24:31 | Data modyfikacji: 2021-02-15 15:28:48.
Zgłoszenie budowy Nr 6

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.6.2021.ZP z dnia 26.02.2021 r. 
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp.zo.o. ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Piaskowa w m. Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 3602, 3621/8 m. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 23.03.2021 r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-03-02 14:49:39 | Data modyfikacji: 2021-03-11 09:34:29.
Zgłoszenie budowy Nr 7

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.7.2021.ZP z dnia 09.03.2021r.
Inwestor: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5 26-900 Kozienice
Inwestycja: Przebudowa i budowa przyłącza wody oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla potrzeb budowy targowiska miejskiego w Kozienicach
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 3419/2, 3462/11 przy ul. Bohaterów Getta m. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 01.04.2021

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-03-11 09:33:31 | Data modyfikacji: 2021-03-11 09:34:29.
Zgłoszenie budowy Nr 8

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.8.2021.ZP z dnia 23.03.2021r.
Inwestor: Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Brzóza ul. Ryczywolska, gm. Głowaczów
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 92/8, 92/9, 92/17, 92/18, 92/19, 92/20, 92/23 ul. Ryczywolska, m. Brzóza, gm. Głowaczów
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 15.04.2021

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-03-24 13:45:20 | Data modyfikacji: 2021-03-11 09:34:29.
Zgłoszenie budowy Nr 9

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.9.2021.ZP z dnia 31.03.2021r.
Inwestor: INVEST PLAN 10P Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 9/8, 05-500 Piaseczno
Inwestycja: Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia, na linię kablową w celu usunięcia kolizji z projektowaną zabudową w m. Nowiny gm. Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 859/49, 859/47, 863/2, 865/2, 867/2, 869/3, 871/1, 874/3, 876/3, 878/3, 880/3, 882/3, 884/3, 886/3, 892/3, 891/1, 891/15, 1396/1, 1450/2, 1456/4, 1447/4, 901/9, 903/25, 903/13, 903/12, 903/24, 901/8, 1447/3 m. Nowiny gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 23.04.2021

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-04-01 14:07:17 | Data modyfikacji: 2021-03-11 09:34:29.
Zgłoszenie budowy Nr 10

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.10.2021.ZP z dnia 01.04.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. Z o. o. ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie "OS. Polesie II" w mejscowości Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 6652/9, 6652/16, 6652/21, 6653/2, 6654, 6731/6 m. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 5.05.2021

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:52:10 | Data modyfikacji: 2021-04-07 08:49:17.
Zgłoszenie budowy Nr 11

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.11.2021.ZP z dnia 26.04.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. Z o. o.ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Przemysłowej w
miejscowości Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 6841 m. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 31.05.2021

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-04-28 13:33:48 | Data modyfikacji: 2021-04-07 08:49:17.
Zgłoszenie budowy Nr 12

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.12.2021.ZP z dnia 27.04.2021r.
Inwestor: Gmina Głowaczów ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sewerynów, gmina Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 185, 234/1, 257/1, 257/2, 257/3 m. Sewerynów, gm. Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 31.05.2021

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-04-29 12:12:13 | Data modyfikacji: 2021-04-07 08:49:17.
Zgłoszenie budowy Nr 13

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.13.2021.ZP z dnia 06.05.2021r.
Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin
Inwestycja: Budowa stacji transformatorowej kontenerowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Lipa, gmina Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 287/2, 287/1, 288/1, 741/2, 375/4 m. Lipa,gm. Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 07.06.2021

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-05-07 13:48:22 | Data modyfikacji: 2021-04-07 08:49:17.
Zgłoszenie budowy Nr 14

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.14.2021.ZP z dnia 10.05.2021r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
ul. Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 960/3, 962/3, 964/7, 964/9, 966/3, 968/3, 970/3, 972/3, 1396/1, 1396/2, 1044/18, 1044/20, 1044/19, 1044/1 m. Nowiny, gm. Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 12.06.2021

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:59:43 | Data modyfikacji: 2021-04-07 08:49:17.
Zgłoszenie budowy Nr 15

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.15.2021.ZP z dnia 12.05.2021r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1418/2, 1419/2 m. Nowiny, gm. Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 14.06.2021

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-05-14 11:16:24 | Data modyfikacji: 2021-04-07 08:49:17.
Zgłoszenie budowy Nr 16

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.16.2021.ZP z dnia 12.05.2021r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 347,274/8, 270/1, 270/3 m. Aleksandrówka, gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 14.06.2021

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-05-14 11:17:20 | Data modyfikacji: 2021-04-07 08:49:17.
Zgłoszenie budowy Nr 17

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.17.2021.ZP z dnia 24.05.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1601/10, 2022/1, 5101 m. Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 28.06.2021

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-05-26 11:10:54 | Data modyfikacji: 2021-04-07 08:49:17.
Zgłoszenie budowy Nr 18

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.18.2021.ZP z dnia 16.06.2021r.
Inwestor: Gmina Głowaczów ul. Rynek 35 26-903 Glowaczów
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: dz. nr 1, 661, 662 m. Marianów, dz. nr 327 m. Cecylówka Brzózka, gm. Głowaczów
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 23.07.2021

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-06-22 13:40:09 | Data modyfikacji: 2021-04-07 08:49:17.
Zgłoszenie budowy Nr 19

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.19.2021.ZP z dnia 16.07.2021 r. 
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o.
                  ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
                  33 - 100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższm niż 0,5 Mpa, przy ulicy Lubelskiej w miejscowości Kozienice gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 4548/1 ul. Lubelska, m. Kozienice, gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 18.08.2021 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2021-07-19 16:15:45 | Data modyfikacji: 2021-04-07 08:49:17.
Zgłoszenie budowy Nr 20

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.20.2021.ZP z dnia 29.07.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. Z o. o. ul. Przemysłowa 1526-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi 49KDD w
miejscowości Nowiny.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 949/1, 951/1, 964/12, 1395, 1470/1, 1471/2,
1472/2 m. Nowiny, gm. Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 03.09.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-08-03 08:44:56 | Data modyfikacji: 2021-08-04 10:14:53.
Zgłoszenie budowy Nr 21

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.21.2021.ZP z dnia 09.08.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. Z o. o. ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdany.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 22, 26/5, 26/7 m. Majdany, gm. Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 10.09.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-08-10 13:27:48 | Data modyfikacji: 2021-08-04 10:14:53.
Zgłoszenie budowy Nr 22

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.22.2021.ZP z dnia 10.08.2021r.
Inwestor: Gmina Głowaczów ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 10/2; 37/7; 37/9; 37/8; 4/2 m. Miejska Dąbrowa, gm. Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 11.09.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-08-11 14:58:22 | Data modyfikacji: 2021-08-04 10:14:53.
Zgłoszenie budowy Nr 23

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.23.2021.ZP z dnia 10.08.2021r.
Inwestor: Gmina Głowaczów ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 357; 358/1; 358/2 m. Brzóza, gm. Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 11.09.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-08-11 14:59:15 | Data modyfikacji: 2021-08-04 10:14:53.
Zgłoszenie budowy Nr 24

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.24.2021.ZP z dnia 10.08.2021r.
Inwestor: Gmina Głowaczów ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 6; 5/72; 5/56; 5/74 m. Maciejowice, gm. Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 11.09.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-08-11 15:00:23 | Data modyfikacji: 2021-08-11 15:01:26.
Zgłoszenie budowy Nr 25

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.25.2021.ZP z dnia 17.08.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 375/3; 771 m. Janików, gm. Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 19.09.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-08-19 09:40:37 | Data modyfikacji: 2021-08-11 15:01:26.
Zgłoszenie budowy Nr 26

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.26.2021.ZP z dnia 19.08.2021r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 180/3 m. Kociołki, gm. Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 20.09.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-08-20 13:02:34 | Data modyfikacji: 2021-08-11 15:01:26.
Zgłoszenie budowy Nr 27

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.27.2021.ZP z dnia 23.08.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi 04KDL w m. Janików.
Inwestycja obejmuje działki o numerze ewidencyjnym: 375/3, 375/4, 375/5, 773/1 m. Janików, gm. Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 27.09.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-08-25 10:31:11 | Data modyfikacji: 2021-08-11 15:01:26.
Zgłoszenie budowy Nr 28

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.28.2021.ZP z dnia 24.08.2021r.
Inwestor: Gmian Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej.
Inwestycja obejmuje działki o numerze ewidencyjnym: 1076/2, 1153, 662, 661, 660/1, 660/2, 659, 658, 1163, 657, 1189, 656, 1180/1, 655, 654/2, 654/1, 653, 652, 647, 646, 645, 642, 641/3 przy ul. Oleksowej, m. Gniewoszów, gm. Gniewoszów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 27.09.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-08-25 10:33:13 | Data modyfikacji: 2021-08-11 15:01:26.
Zgłoszenie budowy Nr 30

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.30.2021.ZP z dnia 30.08.2021r.
Inwestor: Gmina Głowaczów,ul. Rynek 35 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w miejscowości Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 148/1, 145, 144, 141, 140, 113 przy ul. Wareckiej, m. Głowaczów, gm. Głowaczów
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 04.10.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-09-01 10:01:33 | Data modyfikacji: 2021-08-11 15:01:26.
Zgłoszenie budowy Nr 31

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.31.2021.ZP z dnia 30.08.2021r.
Inwestor: Gmian GŁowaczów, ul. Rynek 35 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzóza.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 89/6, 741, 4/1, 101/1, 101/2, 102, 103/1, 103/2, 104 przy ul. Al. Lipowej, m. Brzóza, gm. Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 04.10.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-09-01 10:02:47 | Data modyfikacji: 2021-08-11 15:01:26.
Zgłoszenie budowy Nr 32

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.32.2021.ZP z dnia 06.09.2021r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w miejscowości Garbatka-Letnisko.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 321 ARK. 3, przy ul. Lewandowicz, m. Garbatka-Letnisko, gm. Garbatka-Letnisko.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 06.10.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-09-06 14:53:32 | Data modyfikacji: 2021-08-11 15:01:26.
Zgłoszenie budowy Nr 33

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.33.2021.ZP z dnia 09.09.2021r.
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A 20–340 Lublin
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Nowiny.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 859/27, 859/13, 859/31 m. Nowiny.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 11.10.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-09-10 11:20:57 | Data modyfikacji: 2021-08-11 15:01:26.
Zgłoszenie budowy Nr 29

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.29.2021.ZP z dnia 23.08.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15 26–900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wiślanej w Kozienicach.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:3158/4, 3158/5, 3158/6, 3158/8 m. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 15.10.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-09-14 09:01:26 | Data modyfikacji: 2021-08-11 15:01:26.
Zgłoszenie budowy Nr 34

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.34.2021.ZP z dnia 15.09.2021r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów
Inwestycja:Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o cisnieniu roboczym nie wyższym niż
0,5 MPa przy ul. Dolnej m. Kozienice, gm. Kozienice.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 6840/2 ul. Dolna, m. Kozienice, gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 18.10.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-09-15 14:28:28 | Data modyfikacji: 2021-09-15 14:29:24.
Zgłoszenie budowy Nr 35

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.35.2021.ZP z dnia 15.09.2021r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciecha. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Różanej m. Aleksandrówka, gm. Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 248/3, 349, 251/1, 193/3, 194/1, 251/3,
252/2, 253/4, 254/2, 193/1 ul. Różana w m. Aleksandrówka, gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 18.10.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-09-17 11:53:07 | Data modyfikacji: 2021-09-15 14:29:24.
Zgłoszenie budowy Nr 36

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.36.2021.ZP z dnia 19.10.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janików, gm. Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 789/3 ( obręb 0008 Janików) oraz 179/2 (obręb 0029 Ruda), gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 22.11.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-10-22 07:56:46 | Data modyfikacji: 2021-10-22 09:12:50.
Zgłoszenie budowy Nr 37

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.37.2021.ZP z dnia 22.10.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w miejscowości Kozienice, gm. Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 3620, 3621/8, 3624/3 i 3624/4 ( obręb 0004 Kozienice), gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 25.11.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-10-26 08:29:11 | Data modyfikacji: 2021-10-22 09:12:50.
Zgłoszenie budowy Nr 38

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.38.2021.ZP z dnia 29.10.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sąsiedzkiej w miejscowości Nowiny, gm. Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1044/1, 1044/19, 1044/20 (obręb 0023 Nowiny), gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 03.12.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-11-03 09:01:21 | Data modyfikacji: 2021-10-22 09:12:50.
Zgłoszenie budowy Nr 40

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.40.2021.ZP z dnia 29.10.2021r.
Inwestor: Gmina Garbatka - Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka - Letnisko
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o obrębie Garbatka Podlas przy ul. Czarnoleskiej, gm. Garbatka- Letnisko.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 57/10, 57/28, 58/9, 57/29, 57/30, 57/14, 57/31 ( obręb 0012 Garbatka Podlas ), gm. Garbatka- Letnisko
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 03.12.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-11-03 09:02:07 | Data modyfikacji: 2021-10-22 09:12:50.
Zgłoszenie budowy Nr 41

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.41.2021.ZP z dnia 29.10.2021r.
Inwestor: Gmina Garbatka - Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka - Letnisko
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Garbatka -Zbyczyn, gm. Garbatka- Letnisko.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 109/1, 184, 59/3 ( obręb 0013 Garbatka Zbyczyn ), gm. Garbatka- Letnisko
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 03.12.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-11-03 09:03:03 | Data modyfikacji: 2021-10-22 09:12:50.
Zgłoszenie budowy Nr 42

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.42.2021.ZP z dnia 25.11.2021r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 90 mm w technologii PE do 0,5 Mpa ulica Lubelska w miejscowości Kozienice, gm. Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 3455/2, 6902, 3456/2 ( obręb 0004 Kozienice), gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 27.12.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-11-26 09:05:30 | Data modyfikacji: 2021-11-30 14:44:54.
Zgłoszenie budowy Nr 43

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.43.2021.ZP z dnia 29.11.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wewnętrznej w miejscowości Chinów, gm. Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 361/3, 361/8, 361/9 ( obręb 0003 Chinów ), gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 30.12.2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-11-30 14:43:54 | Data modyfikacji: 2021-11-30 14:44:54.
Zgłoszenie budowy Nr 39

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.39.2021.ZP z dnia 29.10.2021r.
Inwestor: Gmina Garbatka – Letnisko, ul. Skrzyńskich, 26-930 Garbatka - Letnisko
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Granicznej w miejscowości Garbatka- Letnisko.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 360/5, 432, 392, 390/3 (obręb 0015 Ponikwa), gm. Garbatka - Letnisko.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 10.01.2022r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-12-09 14:34:54 | Data modyfikacji: 2021-11-30 14:44:54.
Zgłoszenie budowy Nr 44

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.44.2021.ZP z dnia 21.12.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Hamernickiej w miejscowości Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 3605/1, 3605/27 (obręb 0004 Kozienice), gm. Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 21.01.2022r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-12-22 14:30:48 | Data modyfikacji: 2021-11-30 14:44:54.
Zgłoszenie budowy Nr 45

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.45.2021.ZP z dnia 29.12.2021r.
Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kolonia Rozniszew.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 160, 105/2 (obręb 0041 Kolonia Rozniszew), gm. Magnuszew.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 31.01.2022r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-12-31 11:22:12 | Data modyfikacji: 2021-11-30 14:44:54.
Zgłoszenie budowy Nr 46

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.46.2021.ZP z dnia 29.12.2021r.
Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin
Inwestycja: Przebudowa po istniejacej trasie sieci elektroenergetycznej na oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego nN w miejscowości Mozolice Małe.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 218/3, 219/2, 220//2, 221/2, 222/2, 222/1, 1236, 1341, 1310, 1389, 253/2, 253/3, 253/1, 254, 255/1, 255/2 (obręb 0004 Mozolice Małe i Duże), gm. Sieciechów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 31.01.2022r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-12-31 11:24:45 | Data modyfikacji: 2021-11-30 14:44:54.
Zgłoszenie budowy Nr 47

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.47.2021.ZP z dnia 30.12.2021r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Kozienickiego Centrum
Rekreacji i Sportu – etap IIInwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1601/9, 1601/10, 1919/2, 1924/2 i 1926/1
(obręb 0004 Kozienice), gm. Kozienice oraz 3/1, 3/3 i 3/10 (obręb 0041 Kozienice PSK), gm. Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 31.01.2022r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-12-31 11:59:52 | Data modyfikacji: 2021-11-30 14:44:54.
Zgłoszenie budowy Nr 48

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.2.2022.ZP z dnia 10.03.2022r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szpitalnej w m. Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 3546, 3604/6 (obręb 0004 Kozienice), gm. Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 14.04.2022r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2022-03-14 08:36:58 | Data modyfikacji: 2022-03-14 08:37:27.
Data wprowadzenia: 2022-03-14 08:36:58
Data modyfikacji: 2022-03-14 08:37:27
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński