2020r.

Zgłoszenie budowy Nr 1

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.1.2020.ZP z dnia 13 stycznia 2020r.
Inwestor: Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmieście, gmina Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 292, 298, 337 i 733 położone w obrębie ewidencyjnym 0029 Głowaczów, jednostka ewidencyjna 140702_2 – Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 3 lutego 2020r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2020-01-15 11:43:34.
Zgłoszenie budowy Nr 2

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.2.2020.ZP z dnia 16 stycznia 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z lokalizacja w Kozienicach, ul. Ogrodowa.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 2331/1, 6846, 2367/19, 2367/20 i 2367/32 położone w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice, jednostka ewidencyjna 140705_4 – Kozienice-miasto.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 6 lutego 2020r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:36:59.
Zgłoszenie budowy Nr 3

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.3.2020.ZP z dnia 21 stycznia 2020r.
Inwestor: Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóza, ul. Ryczywolska, gmina Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 87/11, 90/4, 91/2, 91/3, 91/6, 91/7, 92/4, 92/5, 92/6, 92/11, 92/12, 92/14, 92/15, 92/16, 92/20, 92/21, 92/22, 92/23 i 703 położone w obrębie ewidencyjnym 0003 Brzóza, jednostka ewidencyjna 140702_2 – Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 11 lutego 2020r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2020-01-23 11:51:09.
Zgłoszenie budowy Nr 4

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.4.2020.ZP z dnia 22 stycznia 2020r.
Inwestor: Gmina Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 MAGNUSZEW
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości: Magnuszew, Grzybów, Wólka Tarnowska i wola Magnuszewska, gmina Magnuszew.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:
a) 62/20, 63/21, 64/20, 65/20, 1879 położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Magnuszew
b) 63/3, 63/1, 62/2, 62/4, 62/3, 61/7, 61/8, 60/4, 59/1, 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/37, 59/38, 58/4, 58/3, 58/7, 58/6, 57/9, 57/1,       56/5, 56/4, 56/1, 55/10, 55/12, 54/5, 54/4, 54/2, 53/3 i 53/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 0014,
c) 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617/2 i 618 położonych w obrębie ewidencyjnym 0013,
d) 194, 113, 118, 120, 123, 124, 125, 145, 194, 127, 128, 129, 130, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 207/4, 207/5, 112, 111, 110, 109, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 63/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64/2, 64/1, 63, 62, 61, 60/1, 54, 53, 52, 51 i 50 położonych w obrębie ewidencyjnym 0038, jednostka ewidencyjna 140706_2 – Magnuszew.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 12 lutego 2020r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2020-01-23 12:56:29.
Zgłoszenie budowy Nr 5

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.5.2020.ZP z dnia 14 lutego 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Inwestycja: Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:
3225/1; 3055; 3240; 3227; 3246/1; 4921/3; 3090/2; 3084; 3081; 3075; 3068/1; 3068/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 9 marca 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-02-18 08:32:48 | Data modyfikacji: 2020-02-18 08:34:41.
Zgłoszenie budowy Nr 6

 Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.6.2020.ZP z dnia 20 lutego 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z lokalizacja w Janikowie, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 535/5, 789/1 i 789/3 położone w obrębie ewidencyjnym 0008 Janików, jednostka ewidencyjna 140705_5 – Kozienice-obszar wiejski.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 13 marca 2020r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2020-02-24 13:23:51 | Data modyfikacji: 2020-02-18 08:34:41.
Zgłoszenie budowy Nr 7

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.7.2020.ZP z dnia 11marca 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z lokalizacja w Kozienicach, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 5018, 3212, 3218/1, 3219/5 położone w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice, jednostka ewidencyjna 140705_4 – Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 3 kwietnia 2020r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2020-03-12 14:32:02 | Data modyfikacji: 2020-03-12 14:35:48.
Zgłoszenie budowy Nr 8

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.8.2020.ZP z dnia 17 marca 2020r.
Inwestor: PGE Dysrtrybucja S.A, Oddział Skarżysko Kamienna ul. Al. Marszałka Piłsudskiego51,  26-110 Skarżysko Kamienna
Inwestycja: Budowa odcinka sieci wraz z przyłączem elektroenergetycznym z lokalizacja na działce Nr 100/2 w miejscowości Oleksów, gmina Gniewoszów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 172, 152, 109 ,107, 105 położone w obrębie ewidencyjnym 0009 Oleksów, jednostka ewidencyjna 140703_2 – Gniewoszów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 9 kwietnia 2020r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2020-03-18 08:54:27 | Data modyfikacji: 2020-03-18 08:59:55.
Zgłoszenie budowy Nr 9

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.9.2020.ZP z dnia 20 marca 2020r.
Inwestor: PGE Dysrtrybucja S.A, Oddział Skarżysko Kamienna ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napiecie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 377, 133, 695, 142, 293, 294, 295, 296, 297, 298 położonych w m. Wólka Bachańska gm. Gniewszów obręb 0015 Wólka Bachańska
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 15 kwietnia 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-03-24 10:26:09 | Data modyfikacji: 2020-03-18 08:59:55.
Zgłoszenie budowy Nr 10

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.10.2020.ZP z dnia 10 kwietnia 2020r.
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin
Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Kozienice gm. Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1402/19, 3069, 3047, 3620, 3092, 3582, 3603/3, 3603/7 położonych w miejscowości Kozienice przy ul. Wójcików, Mickiewicza, Kościuszki, Miodowa, Nowy Świat w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice-miasto, 
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 11 Maja 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-04-17 09:10:06 | Data modyfikacji: 2020-03-18 08:59:55.
Zgłoszenie budowy Nr 11

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.11.2020.ZP z dnia 17 kwietnia 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:6834, 1022/1, 1099, 1023/1, 1063/32, 1063/30, 1063/28, 1063/26, 1063/24, 1063/22, 1063/20, 1063/18, 1063/10, 952/1, 952/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 15 maja 2020r.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-04-23 08:30:34 | Data modyfikacji: 2020-04-23 08:44:29.
Zgłoszenie budowy Nr 12

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.12.2020.ZP z dnia 29.04.2020 r.
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 4412/10, 4412/24, 4412/25, 4412/26, 4412/27 położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice;
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 27 maja 2020 r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-05-05 14:02:08 | Data modyfikacji: 2020-05-11 12:04:37.
Zgłoszenie budowy Nr 13

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.13.2020.ZP z dnia 8 maja 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90PE oraz DN63PE  ciśnienie 10kPa - 0,5 MPa
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 841/1, 900/1, 900/3, 818/1, 819/1, 819/2, 818/2, 900/4, 814/5, 613/69 położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Janików gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 2 czerwca 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-05-11 12:15:34 | Data modyfikacji: 2020-05-11 12:18:17.
Zgłoszenie budowy Nr 14

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.14.2020.ZP z dnia 8 maja 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90PE  ciśnienie 10kPa - 0,5 MPa
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 267/10,781/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Janików gm. Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 2 czerwca 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-05-11 12:17:29 | Data modyfikacji: 2020-05-11 12:18:51.
Zgłoszenie budowy Nr 15

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.15.2020.ZP z dnia 14 maja 2020r.
Inwestor: Gmina Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Molendy, gm Garbatka -Let oraz wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do rozpoczęcia ww. robót.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 246/8, 246/7, 246/6, 246/5 położone w obrębie ewidencyjnym 0014  Molendy  gm. Garbatka Letnisko. 
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 5 maja 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-05-14 12:35:59 | Data modyfikacji: 2020-05-11 12:18:51.
Zgłoszenie budowy Nr 16

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.16.2020.ZP z dnia 14 maja 2020r.
Inwestor: Gmina Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Garbatka - Zbyczyn, gm Garbatka -Let oraz wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do rozpoczęcia ww. robót.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 118, 185  położone w obrębie ewidencyjnym 0013 Garbatka - Zbyczyn, gm. Garbatka Letnisko.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 5 maja 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-05-14 12:38:24 | Data modyfikacji: 2020-05-14 12:38:35.
Zgłoszenie budowy Nr 17

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.17.2020.ZP z dnia 18 maja 2020r.
Inwestor: Gmina Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 MAGNUSZEW
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1458, 1789, 3 położonych w obrębie geodezyjnym Magnuszew.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 10 czerwca 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-05-19 09:20:18 | Data modyfikacji: 2020-05-19 09:20:52.
Zgłoszenie budowy Nr 18

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.18.2020.ZP z dnia 18 czerwca 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa dn63 mm PE o długości L=552,5 m, budowa przyłączy gazu nd25 mm PE o łącznej długości L=309,50 m
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 795, 378/5, 376/1, 129, 127, 126/2, 136, 134/1, 123/9, 375, 372, 124/3, 234, 480, 121/1, 112, 359/1 358, 357, 354/2, 353/1, 107, 105 położonych miejscowości Stanisławice gm Kozienice - 140705_5 w obrębie ewidencyjnym 0033 Stanisławice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 6 lutego 2020r.

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-06-18 14:26:05 | Data modyfikacji: 2020-05-19 09:20:52.
Zgłoszenie budowy Nr 19

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.19.2020.ZP z dnia 29 czerwca 2020r.
Inwestor: Gmina Grabów nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego, 26-902 Grabów nad Pilicą
Inwestycja: Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ,. Augustów Gmina Grabów nad Pilicą
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 791/2, 801/2, 803/1, 808/2 położone w obrębie geodezynjym 0001 Augustów, ul. Wspóna gmina Grabów nad Pilicą 
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 21 lipca 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-06-29 11:39:43 | Data modyfikacji: 2020-05-19 09:20:52.
Zgłoszenie budowy Nr 20

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.20.2020.ZP z dnia 3 lipca 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPA
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 311,321 położone w obrębie ewidencyjnym 0010 - Garbaka - Południe, gmina Garbatka Letnisko, miejscowość Garbatka - Letnisko ul. Lewandowicz oraz 3 Maja
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 25 lipca 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:44:42 | Data modyfikacji: 2020-07-03 08:49:28.
Zgłoszenie budowy Nr 21

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.22.2020.ZP z dnia 3 lipca 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym mniż 0,5 MPA
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 167/1, 167/9 położone w obrębie ewidencyjnym 0012 - Garbaka - Podlas, gmina Garbatka Letnisko, miejscowość Garbatka - Letnisko ul. Gołębia
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 25 lipca 2020r

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:48:52 | Data modyfikacji: 2020-07-03 08:49:58.
Zgłoszenie budowy Nr 22

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.22.2020.ZP z dnia 3 lipca 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższymniż 0,5 MPA
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 13/9, 99, 153/5, 151/13, 150/8 położone w obrębie ewidencyjnym 0019 - Łuczynów - gmina Kozienice, miejscowość Łuczynów
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 25 lipca 2020r

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:57:22 | Data modyfikacji: 2020-07-03 08:58:01.
Zgłoszenie budowy Nr 23

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.23.2020.ZP z dnia 3 lipca 2020r.
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A
Inwestycja: Budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia "Borki 2", "Borki 3" w miejscowości Kozienice gm. Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 2719, 2730/16, 2760/1, 2779/1, 2727, 2732/8, 2738/6, 2759, 2732/4, 2737/1, 2736, 2782, 2769, 2832,2791, 2781, 5540, 2715, 2701/4, 2831, 2850, 2854, 2830, 2829/3, 2797, 2743, 2614/9, 2615/6, 5567/1,
2889, 2913, 2931, 2929/1, 2930/6, 2720, 2742, 2930/4, 2929/6, 2858/1, 2730/13, 2833/1, 2833/2położone w obrębie ewidencyjnym 0004 - Kozienice Miasto, przy ul. 11 Listopada, Szczęśliwa, Przyjaciół, Borki, Gwiazdkowa, Ciekawa, Rodzinna.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 25 lipca 2020r

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-07-03 09:07:51 | Data modyfikacji: 2020-07-03 09:59:37.
Zgłoszenie budowy Nr 24

Inwestycja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.24.2020.ZP  z dnia 14.07.2020 r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. ul. Banachowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa
Inwestycja obejmuje działki  numerach ewidencyjnych: 59/23, 59/40, 26/8 obręb 0009 Janów
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 7 sierpnia 2020 r.

               

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-07-16 11:23:12 | Data modyfikacji: 2020-07-30 11:48:06.
Zgłoszenie budowy Nr 25

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.25.2020.ZP z dnia 14.07.2020 r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. ul. Banachowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 265/1, 266/1 obręb 0001 Aleksandrówka
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 7 sierpnia 2020 r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-07-16 11:43:03 | Data modyfikacji: 2020-07-30 11:47:14.
Zgłoszenie budowy Nr 26

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.26.2020.ZP z dnia 29.07.2020 r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. ul. Banachowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 23/5 ul.Maciejowicka, Kozienice Obręb 0004 - Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 21 sierpnia 2020 r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-07-30 11:52:01 | Data modyfikacji: 2020-07-30 11:52:20.
Zgłoszenie budowy Nr 27

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.27.2020.ZP z dnia 14 sierpnia 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Inwestycja: Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 52/37, 52/31 położonych w obrębie ewidencyjnym 0009 Janów
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 9 września 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-08-18 14:07:32 | Data modyfikacji: 2020-07-30 11:52:20.
Zgłoszenie budowy Nr 28

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.28.2020.ZP z dnia 8 września 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN40PE, ciśnienie 10kPa -  0,5 Mpa
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 3982/1, 37, 44/1, 44/2  położonych w m. Kozienice  ul. Polna  w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice, 0041 Kozienice PSK
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 30 września 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-09-08 13:50:49 | Data modyfikacji: 2020-09-08 13:53:15.
Zgłoszenie budowy Nr 29

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.29.2020.ZP z dnia 9 września 2020r.
Inwestor: Gmina Głowaczów ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: Dz. Nr: 23, 39/4, 221, 237/2  położonych w m. Leżenice, gm Głowaczów w obrębie ewidencyjnym 0018 Leżenice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 1 października 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-09-09 10:32:28 | Data modyfikacji: 2020-09-09 10:33:26.
Zgłoszenie budowy Nr 30

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.30.2020.ZP z dnia 16 września 2020r.
Inwestor: KGK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ryczywół  gm. Kozienice 
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1676/9, 2688, 2046, 2672/9,2672/17,2673/9
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 12 października 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-09-21 15:15:35 | Data modyfikacji: 2020-09-09 10:33:26.
Zgłoszenie budowy Nr 31

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.31.2020.ZP z dnia 23 września 2020r.
Inwestor: KGK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chiónw gm. Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: dz. nr. 332/9, 333/1, 389/10
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 20 października 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-09-25 13:29:55 | Data modyfikacji: 2020-09-09 10:33:26.
Zgłoszenie budowy Nr 32

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.32.2020.ZP z dnia 28 września 2020r.
Inwestor: KGK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kozienice ul.Przemysłowa
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: dz. nr. 4201/4, 4229/5, 4229/12, 4230/1, 4231/1, 4231/3
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 22 października 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-09-30 10:53:54 | Data modyfikacji: 2020-09-30 10:57:29.
Zgłoszenie budowy Nr 33

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.33.2020.ZP z dnia 28 września 2020r.
Inwestor: KGK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chiónw gm. Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: dz. nr. 323/2,361/1,361/3,389/10
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 22 października 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-09-30 10:56:43 | Data modyfikacji: 2020-09-30 10:57:29.
Zgłoszenie budowy Nr 34

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.34.2020.ZP z dnia 30 września 2020r.
Inwestor: FIBEE IV Sp. zo.o. Wysootowo 8 62-081 Przeźniwo 
Inwestycja: Budowa sieci telekomuniacynej
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: dz. nr.478, 479, 480 791/2, 490/2, 801/2, 584, 808/2, 800, 548, 539
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 23 października 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-10-01 12:15:26 | Data modyfikacji: 2020-09-30 10:57:29.
Zgłoszenie budowy Nr 35

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.35.2020.ZP z dnia 28 września 2020r.
Inwestor: KGK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do granicy pasa drogowegow przy ul. Radomskiej gm. Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: dz. nr. 3269/3, 4925, 3092, 3582, 3620
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 28 października 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-10-06 09:13:58 | Data modyfikacji: 2020-10-06 09:15:21.
Zgłoszenie budowy Nr 36

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.36.2020.ZP z dnia 15 pażdziernika 2020r.
Inwestor: KGK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do granicy pasa drogowegow w m. Kociołki gm. Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: dz. nr. 117/2, 117/7, 117/12,117/13,142/1, 141/2
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 10 listopada 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-10-19 10:24:12 | Data modyfikacji: 2020-10-19 10:27:36.
Zgłoszenie budowy Nr 37

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.37.2020.ZP z dnia 05 listopada 2020 r. 
Inwestor: Gmina Głowaczów ul. Rynek 35, 29 - 903 Głowaczów
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lipa gm. Głowaczów
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 323/7, 741/1, 741/2, 753 obręb 0019 Lipa
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 01.12.2020 

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-11-09 10:21:26 | Data modyfikacji: 2020-12-02 15:20:19.
Zgłoszenie budowy Nr 38

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.38.2020.ZP z dnia 02 grudnia 2020r.
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Inwestycja: Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 164/, 165/1, 165/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0012 Garbatka Podlas, gmina Garbatka- Letnisko 
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 24 grudnia 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-12-02 15:18:14 | Data modyfikacji: 2020-12-02 15:20:19.
Zgłoszenie budowy Nr 39

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.39.2020.ZP z dnia 04 grudnia 2020 r.
Inwestor: Gmina Głowaczów ul. Rynek 35, 29 - 903 Głowaczów
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Brzóza gm. Głowaczów
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 260/13, 164/2, 729 obręb 0003 -  Brzóza
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa: 28.12.2020

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-12-04 13:29:54 | Data modyfikacji: 2020-12-02 15:20:19.
Zgłoszenie budowy Nr 40

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.40.2020.ZP z dnia 9 grudnia 2020r.
Inwestor: PGE Dysrtrybucja S.A, Oddział Skarżysko Kamienna ul. Al. Marszałka Piłsudskiego51, 26-110 Skarżysko Kamienna
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 377, 133, 695, 142, 293, 294, 295,296, 297, 298 położone w m. Wólka Bachańska gm. Gniewoszów
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 31 grudnia 2020r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:36:02 | Data modyfikacji: 2020-12-09 15:28:19.
Zgłoszenie budowy Nr 41

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.41.2020.ZP z dnia 31 grudnia 2020r.
Inwestor: Marcin Ślażyński, Stanisławice 102
Inwestycja: Budowa instalacji gazowej w miejscowości Stanisławice, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 134/1 położoną w obrębie ewidencyjnym 0033, jednostka ewidencyjna  140705_5 Kozienice
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 26 stycznia 2021r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2021-01-04 09:42:58 | Data modyfikacji: 2021-01-04 09:44:09.
Data wprowadzenia: 2021-01-04 09:42:58
Data modyfikacji: 2021-01-04 09:44:09
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński