2019

Petycja Nr 1/2019

Data wpływu 11.01.2019 r.


Dotyczy wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1738W od miejscowości Regów Stary, posesja nr 31, w kierunku drogi powiatowej nr 1737W przebiegjacej przez m. Borek

Treść petycji

Odpowiedź

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2019-02-07 12:32:41 | Data modyfikacji: 2019-08-02 13:43:31.
Petycja Nr 2/2019

Data wpływu 12.02.2019


Dotyczy: Prośby o ujęcie w najbliższych planach inwestycyjnych budowy ciągów pieszych ( chodnika) w miejscowościach: Brzóza, Przejazd, Wólka Brzózka.

Odpowiedź z dnia 17.06.2019 r.

Odpowiedź z dnia 6.03.2019

 Treść petycji

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2019-03-12 13:13:17 | Data modyfikacji: 2019-08-02 13:43:44.
Petycja Nr 3/2019

Data wpływu 12.02.2019


Dotyczy: Prośby o ujęcie w najbliższych planach inwestycyjnych przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Cecylówka Brzózka.

Odpowiedź z dnia 6.03.2019

 Treść petycji

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2019-03-12 13:26:47 | Data modyfikacji: 2019-08-02 13:44:00.
Petycja Nr 4/2019

Data wpływu: 13.02.2019


Dotyczy: Prośby o ujęcie w najbliższych planach inwestycyjnych naprawy drogi powiatowej relacji Głowaczów - Lipiskie Budy.

Treść petycji

Odpowiedź z dnia 6.03.2019

Odpowiedź z dnia 17.06.2019 r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2019-03-12 13:34:09 | Data modyfikacji: 2019-08-02 13:44:33.
Petycja Nr 5/2019

Data wpływu: 28.02.2019


Dotyczy: w sprawie pozyskania informacji, czy została wszczęta procedura w sprawie uregulowania prawa własnosci drogi powiatowej Nr 1745W na trasie Bąkowiec-Sieciechów celem ujęcia w budżecie powiatu na 2020 rok realizacji zadania budowy drogi i zabezpieczenia wkładu własnego do wniosku w/w odcinka .

 Petycja wraz z odpowiedzią.

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2019-04-17 14:37:28 | Data modyfikacji: 2019-08-02 13:45:09.
Petycja Nr 6/2019

Data wpływu: 28.02.2019


Dotyczy: w sprawie zaplanowania w budżecie Powiatu Kozienicekigo na rok 2020 lub 2021 środków na remont drogi powiatowej Nr 1735W relacji Opactwo-Wólka Wojciechowska.

Petycja wraz odpowiedzią z dnia 23.03.2019 r.

Odpowiedź z dnia 17.06.2019 r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2019-04-17 14:46:54 | Data modyfikacji: 2019-08-02 13:45:24.
Petycja Nr 7/2019

Data wpływu: 11.07.2019


Dotyczy: w sprawie budowy chodnika w Wólce Brzózkiej

Treść petycji

Odpowiedź z dnia 17.07.2019 r.

Odpowiedź z dnia 02.09.2019 r.

Treść petycji nr 2

Odpowiedź z dnia 02.09.2019 r.

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2019-07-17 10:51:19 | Data modyfikacji: 2019-09-04 11:49:35.
Petycja Nr 8/2019

Data wpływu: 02.08.2019


Dotyczy: Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów  zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach

 Treść petycji

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy | Data wprowadzenia: 2019-08-12 12:18:55 | Data modyfikacji: 2019-08-12 12:22:00.
Petycja Nr 9/2019

Data wpływu 28.08.2019 r.


Dotyczy: Prośby o remont drogi powiatowej nr 1717W

 Treść petycji

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Autor: Mieszkańcy Sołectwa Cecylówka-Brzózka | Data wprowadzenia: 2019-08-29 13:02:53 | Data modyfikacji: 2019-09-12 10:17:09.
Petycja Nr 10/2019

Dotyczy: Prośby o wybudowanie w chodnika dla pieszych w miejscowości Przejazd.

Treść petycji

Odpowiedź z dnia 02.09.2019 r.

 zobacz

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Józef Cierpisz - Przewodniczący Rady Sołectwa | Data wprowadzenia: 2019-09-04 12:47:53 | Data modyfikacji: 2019-09-04 12:53:12.
Petycja Nr 11/2019

Dotyczy: Podania w sprawie budowy chodnika w Wólce Brzózkiej.

 Treść petycji

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Jan Sygocki - Sołtys Wsi Wólka Brzózka | Data wprowadzenia: 2019-10-30 10:03:54 | Data modyfikacji: 2019-10-30 10:17:16.
Petycja Nr 12/2019

Dotyczy: dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych.

Treść petycji

Odpowiedź z dnia 30.10.2019 r.

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Robert Łaniewski - Prezes Zarządu Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego | Data wprowadzenia: 2019-10-30 10:21:50 | Data modyfikacji: 2019-10-30 10:26:41.
Petycja Nr 14/2019

Data wpływu: 31.10.2019 r.


Dot. zastreżeń dotyczacych utrzymania odcinak drogi powiatowej pomiędzy Kępą Niemojewską a Białą Górą.

Treść petycji

Odpowiedź z dnia 12.11.2019 r.

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 13:02:29 | Data modyfikacji: 2019-11-13 13:06:47.
Petycja Nr 13/2019

Data wpływu: 28.10.2019 r.


Dot. wniosku o podjęcie działań mających na celu wybudowanie lub zaadaptowanie budynku na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Treść petycji

Odpowiedź z dnia 03.12.2019 r.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie | Data wprowadzenia: 2019-11-13 13:59:36 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:26:34.
Petycja Nr 15/2019

Data wpływu: 07.11.2019 r.


Dot. prośby o przeniesienie znaku drogowego teren zabudowany (D-42) znajdującego się na drodze powiatowej 1709W we wsi Zagroby.

 pełna treść petycji

Opublikowane przez: Sylwia Mazur | Autor: Magdalena Waniek - Sołtys wsi Zagroby | Data wprowadzenia: 2019-11-13 14:03:36 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:26:34.
Petycja Nr 16/2019

Dotyczy: zmiany przepisów prawa miejscowego.

 Treść petycji

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Autor: adw. Renata Sutor | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:57:51 | Data modyfikacji: 2019-12-13 10:03:59.
Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:57:51
Data modyfikacji: 2019-12-13 10:03:59
Autor: adw. Renata Sutor
Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska