2019r.

Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie pozyskania środków na pokrycie straty 2018r. w SP ZZOZ Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 11:50:02 | Data modyfikacji: 2019-02-12 11:57:25.

Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie utworzenia zespołu ds. reagowania i opracowania działań naprawczych w SP ZZOZ Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 11:56:28 | Data modyfikacji: 2019-02-12 11:57:25.

Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu zespołu ds. reagowania i opracowania działań naprawczych w SP ZZOZ Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 11:59:06 | Data modyfikacji: 2019-02-12 11:57:25.

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr II/23/2018 Rady Powiatu Kozienickiego w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:44:24 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:47:55 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:51:10 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr V/41/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:56:08 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr V/42/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kozienickim na lata 2019-2021.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:58:25 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr V/43/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019- 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 14:00:49 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr V/44/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 14:04:44 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr V/45/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2019 rok.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 14:07:01 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr V/46/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie rozszerzenia składu zespołu ds. reagowania i opracowania działań naprawczych w SP ZZOZ w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 14:11:35 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr V/47/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sporządzenia aktualizacji programu naprawczego SP ZZOZ w Kozienicach przyjętego uchwałą nr XXXVI/222/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2017r. 

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 14:15:04 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 6 marca 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Rady Powiatu Kozienickiego.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 14:22:04 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Powiatu Kozienickiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kozienickiego.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:15:11 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 marca 2019r. w sprawie powierzenia Powiatowi Garwolińskiemu zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:10:17 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019- 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:16:13 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 11:16:13 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019- 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:34:29 | Data modyfikacji: 2019-03-20 13:45:52.

Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:37:37 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:40:50.

Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:04:37 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:40:50.

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2018 rok i sprawozdania finansowego.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:07:14 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:40:50.

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2018r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:13:40 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:40:50.

Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:17:05 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:40:50.

Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:20:10 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:40:50.

Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty za 2018r Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:23:00 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:40:50.

Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ul. Warszawska 25 w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ul. Warszawska 25.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:31:08 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:40:50.

Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach ul. Warszawska 72 w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach ul. Warszawska 72.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:43:42 | Data modyfikacji: 2019-06-26 12:45:41.

Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach ul. Warszawska 72 w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach ul. Warszawska 72.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:52:13 | Data modyfikacji: 2019-06-26 12:45:41.

Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania p.n. „Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną, na działce nr ewid. 657, położonej w miejscowości Oleksów”.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:55:06 | Data modyfikacji: 2019-06-26 12:45:41.

Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania p.n. „Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 13:02:49 | Data modyfikacji: 2019-06-26 12:45:41.

Uchwała Nr X/66/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 10:56:30 | Data modyfikacji: 2019-06-26 12:45:41.

Uchwała Nr X/67/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 10:59:08 | Data modyfikacji: 2019-06-26 12:45:41.

Uchwała Nr XII/68/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-09-03 11:20:26 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-09-03 11:22:59 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2019-2022 projektu pn. „Bliżej samodzielności – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-09-03 11:27:11 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany do uchwały Nr V/45/2019 z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2019 rok.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-09-03 11:29:52 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XIII/72/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 września 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:32:21 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:38:47 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XIII/74/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku Internatu przy ul. Warszawskiej 72 w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:44:20 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XIII/75/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 września 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/219/2009 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.  

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:49:09 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XIV/77/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-10-30 10:56:47 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XIV/78/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-10-30 10:59:29 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XIV/79/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiat Kozienicki.

zobacz załącznik nr 1

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-10-30 11:02:17 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XIV/80/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 października 2019r. w sprawie nabycia od Województwa Mazowieckiego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Aleksandrówce gm. Kozienice ozn. działka nr 226/1.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-10-30 11:04:33 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XIV/81/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 października 2019r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-10-30 11:06:59 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 października 2019r. w sprawie zmiany do uchwały Nr V/45/2019 z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2019 rok.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-10-30 11:10:00 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XV/83/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 11:44:53 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XV/84/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 11:47:23 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XV/85/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmiany do uchwały Nr V/45/2019 z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2019 rok.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 11:56:20 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XV/86/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A.K na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 11:58:33 | Data modyfikacji: 2019-09-03 11:25:05.

Uchwała Nr XV/87/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia woli budowy nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 12:43:25 | Data modyfikacji: 2020-01-15 13:42:40.

Uchwała Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kozienickim i Powiatem Białobrzeskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 12:50:18 | Data modyfikacji: 2020-01-15 13:42:40.

Uchwała Nr XVI/89/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 12:55:48 | Data modyfikacji: 2020-01-15 13:09:01.

Uchwała Nr XVII/90/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 13:17:52 | Data modyfikacji: 2020-01-15 13:09:01.

Uchwała Nr XVII/91/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 13:20:37 | Data modyfikacji: 2020-01-15 13:09:01.

Uchwała Nr XVII/92/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2020 rok.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 13:23:49 | Data modyfikacji: 2020-01-15 13:09:01.

Uchwała Nr XVII/93/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2019r. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 13:35:00 | Data modyfikacji: 2020-01-15 13:09:01.

Uchwała Nr XVII/94/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2019r. podjęcie uchwały budżetowej na 2020r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 13:38:44 | Data modyfikacji: 2020-01-15 13:39:18.

Zobacz:
 2018r. .  2019r. .  2020r. .  2021r. .  2022r. . 
Data wprowadzenia: 2020-01-15 13:38:44
Data modyfikacji: 2020-01-15 13:39:18
Opublikowane przez: Edyta Kozłowska