2018r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół
– Brzóza, odcinek Wola Chodkowska – Brzóza,
dł. 6120 mb.

odpowiedź do wykonawcy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja po otwarciu ofert

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:48:06 | Data modyfikacji: 2018-03-01 14:48:44.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1738W Borek –
Gniewoszów

informacja po otwarciu ofert

odpowiedź do wykonawcy

informacja o unieważnieniu przetargu

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2018-03-23 10:22:45 | Data modyfikacji: 2018-03-23 10:24:56.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1709W
Zakrzew – Mniszew w m. Rozniszew

informacja po otwarciu ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:38:53 | Data modyfikacji: 2018-03-23 12:41:58.
Budowa chodnika w m. Śmietanki w ciągu drogi
powiatowej nr 1727W Kozienice-Śmietanki

informacja po otwarciu ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2018-03-26 10:38:19 | Data modyfikacji: 2018-03-26 10:39:18.
II przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1738W Borek – Gniewoszów

Informacja po otwarciu ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2018-04-10 09:28:52 | Data modyfikacji: 2018-04-10 09:29:43.
Data wprowadzenia: 2018-04-10 09:28:52
Data modyfikacji: 2018-04-10 09:29:43
Autor: Marcin Łopuszański
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński