2018r.

Zgłoszenie budowy Nr 1

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.1.2018.ZP z dnia 31 stycznia 2018r.
Inwestor: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego – ulica Nowy Świat w Kozienicach.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 3538/2 (droga gminna – ulica Nowy Świat) położoną w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 21 lutego 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:04:47 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:52:19.
Zgłoszenie budowy Nr 2

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.2.2018.ZP z dnia 31 stycznia 2018r.
Inwestor: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego przy ulicy Kopernika w Kozienicach.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 2204/1, 2205/25, 2205/26 położone w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 21 lutego 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:05:48 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:52:11.
Zgłoszenie budowy Nr 3

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.3.2018.ZP z dnia 31 stycznia 2018r.
Inwestor: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Nowiny, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 1389 (droga gminna) położoną w obrębie ewidencyjnym 0023 Nowiny, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 21 lutego 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:07:00 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:52:02.
Zgłoszenie budowy Nr 4

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.4.2018.ZP z dnia 31 stycznia 2018r.
Inwestor: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Kępeczki, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 265/1 (droga gminna położoną w obrębie ewidencyjnym 0012 Kępeczki, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 21 lutego 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:07:52 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:51:52.
Zgłoszenie budowy Nr 5

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.5.2018.ZP z dnia 31 stycznia 2018r.
Inwestor: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Staszów, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 52/4, 767/1, 769/1, 767/3, 52/7, 765 (droga gminna) położone w obrębie ewidencyjnym 0035 Staszów, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 21 lutego 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:08:46 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:51:42.
Zgłoszenie budowy Nr 6

 Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.6.2018.ZP z dnia 31 stycznia 2018r.
Inwestor: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowościach: Janików i Psary, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 908 i 864 położone w obrębie ewidencyjnym 0008 Janików, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice oraz działki o numerach ewidencyjnych: 676 i 624/1 położne w obrębie ewidencyjnym 0027 Psary, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 21 lutego 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:10:22 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:51:32.
Zgłoszenie budowy Nr 7

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.7.2018.ZP z dnia 2 lutego 2018r.
Inwestor: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Świerże Górne, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 18/4, 18/5 i 6 położone w obrębie ewidencyjnym 0036 Świerże Górne, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 23 lutego 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:11:11 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:51:20.
Zgłoszenie budowy Nr 8

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.8.2018.ZP z dnia 21 lutego 2018r.
Inwestor: Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzóza i Sewerynów, gmina Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 4/1, 4/2, 7, 89/5, 89/6, 90/11, 90/4, 90/9, 91/1, 91/5, 92/3, 92/4, 93/3, 93/4, 94/2, 95/3, 95/8, 96/2, 97/2, 98/1, 99/1, 99/3, 99/4, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 102, 103/1, 103/2, 104, 105/1, 105/2, 106, 107/1, 107/2, 108/3, 108/6, 108/7, 108/8, 109/1, 109/2, 109/3, 110/1, 111/100, 111/1, 112/1, 112/2, 113/2, 113/3, 113/4, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 118/3, 118/7, 137/2, 137/3, 138, 139, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 225, 688, 689, 741, 742, 798, 799, 1001/28, 1001/36 i 1013 położone w obrębie ewidencyjnym 0003 Brzóza, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów oraz działki o numerach ewidencyjnych: 48, 49, 50, 51, 52, 53/3, 54/1, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69/2, 72, 73, 74, 75, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89/1, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 199, 201/2, 202, 203, 206, 207/1, 210, 212, 215, 218, 219/2, 220, 222, 223/2, 225, 227, 228, 229, 230, 233, 236, 237, 240, 241/1, 243/2, 243/4, 247, 253, 257/1, 258, 259 położone w obrębie ewidencyjnym 0032 Sewerynów, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów.

Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 15 marca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-02-22 12:51:01 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:51:20.
Zgłoszenie budowy Nr 9

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.9.2018.ZP z dnia 1 marca 2018r.
Inwestor: Gmina Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko
Inwestycja: Budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Garbatka-Letnisko.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 321, 319, 320, 318, 317, 316, 315, 314, 93/3, 313, 312, 311, 310, 307 i 309 (ulica Hanki Lewandowicz) położone w obrębie ewidencyjnym 0010 Garbatka Południe, jednostka ewidencyjna 140701_2 Garbatka-Letnisko.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 23 marca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-03-02 12:33:46 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:51:20.
Zgłoszenie budowy Nr 10

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.10.2018.ZP z dnia 27 marca 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Janów II, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 115/1, 115/2, 116 i 223/3 położone w obrębie ewidencyjnym 0009 Janów, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 22 kwietnia 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:21:15 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:51:20.
Zgłoszenie budowy Nr 11

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BI.6743.11.2018.ZP z dnia 13 kwietnia 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy Alei Solidarności w Kozienicach.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 644/11 i 644/2 położone przy Alei Solidarności w Kozienicach, obręb ewidencyjny 0009 Janów, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 7 maja 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-04-16 14:06:32 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:51:20.
Zgłoszenie budowy Nr 12

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.12.2018.ZP z dnia 13 kwietnia 2018r.
Inwestor: Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach Stanisławów, Ursynów, Maciejowice i Wólka Brzózka, gmina Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 457, 456, 455, 454, 453, 452/2, 452/3, 451, 450, 460/4, 460/3, 460/1, 462, 463/1, 465, 466, 468, 470, 472, 475/2, 475/1, 476, 478, 482, 480, 484, 485, 492, 493, 499, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 515, 518/1, 521/2, 548, 446, 447, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 432, 426, 425, 518, 410, 409, 402, 552/1, 552/2, 544/2, 541/2, 537/2, 532/2, 528/2, 524/2,532/1, 561/2, 401, 394, 393/2, 558/2, 558/1, 393/1, 386, 561/1, 567/1, 567/2, 564/2, 573/2, 573/1, 574, 575, 377, 378, 385, 194, 195, 196, 197, 189,188, 187, 185, 186, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214/1, 214/2, 216, 218, 220, 222, 224/3, 224/4, 226, 228, 230, 232, 179, 83, 84, 85, 234, 86, 88, 238, 236, 240, 242, 244, 246/1, 91, 246/2, 248, 92, 178, 177, 175, 250, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 424, 174, 173, 172, 171, 170, 168, 167, 165, 163, 164, 162, 161, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 276,277, 278, 279, 280, 281/1, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290/2, 290/1, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 160, 159, 157, 156, 154, 153, 145/1,144,143/2, 140, 139 położone w obrębie ewidencyjnym 0033 Stanisławów, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów; na działkach o numerach ewidencyjnych: 278/1, 274/5, 266/1, 262/1, 254/1, 249/2, 254/2, 258/2, 262/2, 241/2, 241/1, 238/4, 238/5, 227/1, 224/2, 224/1, 218/2, 214/2, 214/1, 213/1, 213/2, 271/2, 227/2, 220/2, 223/2, 223/1, 226/1, 226/2, 231/2, 234/2,234/1, 240/1, 240/2, 244/2, 248/2, 253, 257, 261, 211/2, 211/1, 209/2, 209/1, 207/2, 205/2, 203/2, 201/2, 199/2, 197/2, 195/2, 191/2, 189/2, 189/1, 190/2, 190/1, 192/2, 191/1, 220/1, 187/2, 185/3, 182, 180, 178, 176, 174/1, 172, 173/1, 173/2, 175/2, 177/2, 179/2, 196/2, 169/1, 168, 170, 166, 120, 164/1, 164/2, 162, 160, 157, 154, 151, 149/3, 155/1, 155/2, 163/1, 163/2, 149/1, 146/1, 144, 145/3, 145/4, 147/2, 142/1, 138, 130, 129/2, 128, 127, 123, 132/1, 132/4, 131/3, 139/2, 143/4, 132/3, 124/2, 124/1, 118, 117/2, 116/2, 116/1, 107/3, 111, 113, 115, 114/2, 109, 107/4, 105/2, 100/2, 101/2, 96/2, 93/2, 94/2, 94/1, 92/1, 92/2, 97/2, 99/2, 104/2, 86/2, 86/1, 83/2, 83/1, 81/2, 81/1, 79/2, 79/1, 78, 80, 82, 84, 87/1, 89, 91, 76, 74, 72, 70, 66, 65, 61/2, 64, 67/2, 67/1, 69/2, 71/2, 283/2, 73/1, 283/1, 77/2, 61/1, 58/1, 54, 55, 57, 59, 62, 52, 50/2, 50/1, 48/2, 53, 51, 49, 47, 45, 43, 41, 39/2, 39/1, 38, 40/1, 40/2, 42/2, 42/1, 46/1, 46/2, 37/1, 35/4, 35/5, 37/2, 36, 34, 31, 32/1, 32/2, 35/9, 35/8, 35/7, 35/6, 30/1, 30/2, 29, 22/2, 22/1, 20, 18, 21/1, 21/2, 23/2, 26/2, 28/2, 19/2, 17/2, 15, 14, 16, 12, 8, 6, 4, 5, 7, 3, 9, 10, 11, 13, 1, 2 położone w obrębie ewidencyjnym 0037 Ursynów, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów, na działkach o numerach ewidencyjnych: 722/2 i 722/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 0023 Maciejowice, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 117/1, 170/3, 171/2, 171/1, 172/2 i 172/1 położone w obrębie ewidencyjnym 0038 Wólka Brzózka, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 7 maja 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-04-16 14:07:52 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:51:20.
Zgłoszenie budowy Nr 13

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.13.2018.ZP z dnia 25 kwietnia 2018r.
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 A
Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej NN dla przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Zespołu Szkół z hala widowiskową w miejscowości Grabów nad Pilicą.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 374, 375, 376/2, 377/1. 384, 364 i 366/2 położone w obrębie ewidencyjnym 0014 Grabów nad Pilicą, jednostka ewidencyjna 140704_2 Grabów nad Pilicą.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 17 maja 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-04-27 09:08:15 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:51:20.
Zgłoszenie budowy Nr 14

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.14.2018.ZP z dnia 25 kwietnia 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janików Folwark, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 734/119, 734/120, 734/122, 734/123 i 766 położone w obrębie ewidencyjnym 0008 Janików, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 17 maja 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-04-27 09:08:59 | Data modyfikacji: 2018-04-27 09:09:59.
Zgłoszenie budowy Nr 15

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.15.2018.ZP z dnia 25 kwietnia 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Nowiny, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1044/1, 1044/3, 1044/5, 1044/6, 1044/17, 1047/3, 1047/5, 1047/6 i 1050/5 położone w obrębie ewidencyjnym 0023 Nowiny, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 17 maja 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-04-27 09:09:45 | Data modyfikacji: 2018-04-27 09:09:59.
Zgłoszenie budowy Nr 16

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.16.2018.ZP z dnia 30 kwietnia 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janików, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 613/67, 613/69, 806/3, 806/5, 814/2, 818/2, 819/2 i 900/4 położone w obrębie ewidencyjnym 0008 Janików, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 22 maja 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:28:44 | Data modyfikacji: 2018-04-27 09:09:59.
Zgłoszenie budowy Nr 17

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.17.2018.ZP z dnia 18 maja 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Chartowej w Kozienicach+
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 131/1 położoną przy ul. Chartowej w Kozienicach (obręb ewidencyjny 0004, jednostka ewidencyjna 140705_4 Kozienice).
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 12 czerwca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-05-21 14:10:00 | Data modyfikacji: 2018-04-27 09:09:59.
Zgłoszenie budowy Nr 18

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.18.2018.ZP z dnia 25 maja 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chinów, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 141/1, 141/2, 142/3 i 142/4 położone w obrębie ewidencyjny 0003 Chinów, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 18 czerwca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:40:03 | Data modyfikacji: 2018-04-27 09:09:59.
Zgłoszenie budowy Nr 19

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.19.2018.ZP z dnia 30 maja 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowiny, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1395, 933/1, 935/1, 933/1, 935/8, 937/7, 939/7, 941/7, 943/4, 945/4, 947/4, 949/6 i 1470/4 położone w obrębie ewidencyjny 0023 - Nowiny, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice)
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 21 czerwca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-06-01 13:14:01 | Data modyfikacji: 2018-04-27 09:09:59.
Zgłoszenie budowy Nr 20

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.20.2018.ZP z dnia 12 czerwca 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozienice, ul. Chartowa.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 28, 31, 34 i 37 położone w obrębie ewidencyjny 0004, jednostka ewidencyjna 140705_4.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 4 lipca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-06-13 12:23:26 | Data modyfikacji: 2018-04-27 09:09:59.
Zgłoszenie budowy Nr 21

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.21.2018.ZP z dnia 28 czerwca 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Chodkowska, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 267, 22/1 i 23/1 położone w obrębie ewidencyjny 0038, jednostka ewidencyjna 140705_5.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 20 lipca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-06-29 13:08:50 | Data modyfikacji: 2018-04-27 09:09:59.
Zgłoszenie budowy Nr 22

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.22.2018.ZP z dnia 28 czerwca 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrówka, ul. Familijna, gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 270/3, 270/1 i 347 położone w obrębie ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 140705_5.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 20 lipca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-06-29 13:09:25 | Data modyfikacji: 2018-04-27 09:09:59.
Zgłoszenie budowy Nr 23

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.23.2018.ZP z dnia 28 czerwca 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1244/2, 1117/2 i 1053/3 położone w obrębie ewidencyjny 0022, jednostka ewidencyjna 140705_5.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 20 lipca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-06-29 13:10:04 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 24

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.24.2018.ZP z dnia 2 lipca 2018r.
Inwestor: Gmina Garbatka-Letnisko., ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko.
Inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garbatce-Letnisko.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:618, 115/4, 107/1, 105/2, 101/13, 506/9 i 507/10 położone w obrębie ewidencyjny 0012 – Garbatka Podlas, jednostka ewidencyjna 140705_5.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 24 lipca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-07-03 13:57:34 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 25

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.25.2018.ZP z dnia 2 lipca 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem i przydomową przepompownią ścieków w miejscowości Wólka Tyrzyńska, gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 143 i 144 położone w obrębie ewidencyjny 0039, jednostka ewidencyjna 140705_5.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 24 lipca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-07-03 13:58:13 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 26

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.26.2018.ZP z dnia 2 lipca 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem i przydomową przepompownią ścieków w miejscowości Cudów, gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 451/1 położoną w obrębie ewidencyjny 0014-Kozienice-Powiśle I, jednostka ewidencyjna 140705_5.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 24 lipca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-07-03 13:59:02 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 27

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.27.2018.ZP z dnia 2 lipca 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem i przydomową przepompownią ścieków w miejscowości Psary, gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 286/19, 286/11 położone w obrębie ewidencyjny 0027, jednostka ewidencyjna 140705_5.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 24 lipca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-07-03 13:59:47 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 28

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.28.2018.ZP z dnia 2 lipca 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem i przydomową przepompownią ścieków w miejscowości Psary, gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 286/20 i 286/11 położone w obrębie ewidencyjny 0027, jednostka ewidencyjna 140705_5.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 24 lipca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-07-03 14:00:27 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 29

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.29.2018.ZP z dnia 2 lipca 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem i przydomową przepompownią ścieków w miejscowości Kępeczki, gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 237/1 i 266/1 położone w obrębie ewidencyjny 0012, jednostka ewidencyjna 140705_5.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 24 lipca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-07-03 14:01:06 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 30

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.30.2018.ZP z dnia 2 lipca 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem i przydomową przepompownią ścieków w miejscowości Samwodzie, gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 22, 112 i 31 położone w obrębie ewidencyjny 0030, jednostka ewidencyjna 140705_5.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 24 lipca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-07-03 14:01:43 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 31

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.31.2018.ZP z dnia 2 lipca 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej z przyłączem oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączem i przydomową przepompownią ścieków w miejscowości Chinów, gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 353/15, 353/16 i 391/4 położone w obrębie ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 140705_5.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 24 lipca 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-07-03 14:02:22 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 32

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.32.2018.ZP z dnia 27 sierpnia 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Chodkowska, gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 33/4 i 267 położone w obrębie ewidencyjny 0038 Wola Chodkowska, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 18 września 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:27:05 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 33

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.33.2018.ZP z dnia 27 sierpnia 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łuczynów, gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 9/11, 9/31, 9/34, 99 i 160/8 położone w obrębie ewidencyjny 0019 Łuczynów, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 18 września 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:27:59 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 34

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.34.2018.ZP z dnia 27 sierpnia 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrówka, gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 199/1, 199/6, 254/2 i 255 położone w obrębie ewidencyjny 0001 Aleksandrówka, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 18 września 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:28:53 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 35

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.35.2018.ZP z dnia 27 sierpnia 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy miodowej w Kozienicach.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 3047 i 3092 położone w obrębie ewidencyjny 0004 Kozienice, jednostka ewidencyjna 140705_4 Kozienice-miasto.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 18 września 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:29:39 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 36

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.36.2018.ZP z dnia 26 listopada 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janików, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 284/4, 592/53, 593/52, 748, 781/1, 912/1 i 912/2 położone w obrębie ewidencyjny 0008 Janików, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice-obszar wiejski.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 17 grudnia 2018r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2018-11-28 08:38:24 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Zgłoszenie budowy Nr 37

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.37.2018.ZP z dnia 31 grudnia 2018r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowiny, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 138/1, 140/1, 143/1, 145/1, 148/3, 151/3, 154/3, 157/3, 160/1, 163/1, 166/1, 169/1, 172/3, 172/5, 175/1, 178/1, 181/1, 184/1, 185/1, 187/3, 187/5, 188/3, 190/1, 193/1, 196/1, 199/1, 202/1, 205/1, 208/1, 211/1, 514/1, 218/1, 222/1, 226/1, 229/1, 232/1, 235/1, 237/1, 239/1, 241/1, 245/1, 249/1, 250/1, 253/1, 254/1, 256/1, 259/1, 263/1, 268/1, 272/1, 276/1, 280/1, 284/1, 288/1, 292/1, 297/3, 297/5, 301/1, 306/1, 311/1, 315/1, 319/1, 323/3, 327/1, 331/3, 336/3, 340/3, 344/3, 348/3, 352/1, 357/3, 357/5, 361/1, 365/1, 369/1, 373/1, 378/1, 382/1, 383/1, 386/1, 390/1, 393/3, 393/5, 396/1, 399/1, 402/1, 404/1, 407/1, 448, 859/53, 1388/1 i 1389/1 położone w obrębie ewidencyjny 0023 Nowiny, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice-obszar wiejski.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 22 stycznia 2019r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:28:56 | Data modyfikacji: 2018-07-03 13:56:15.
Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:28:56
Opublikowane przez: Dorota Purchała