2017r.

Zgłoszenie budowy Nr 1

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.1.2017.ZP z dnia 2 stycznia 2017r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w miejscowości Nowiny, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 452, 453, 454, 455/3, 456, 457, 458, 459, 460/1, 460/2, 462, 1043, 1044/1, 1044/3, 1044/4, 1044/5, 1044/6, 1044/17, 1047/3, 1047/5, 1047/6, 1050/5, 1397 i 1475 położone w obrębie ewidencyjnym 0023 Nowiny, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 23 stycznia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-01-04 08:58:56.
Zgłoszenie budowy Nr 2

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.2.2017.ZP z dnia 26 stycznia 2017r.

Inwestor : PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Inwestycja:
Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 1kV oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1kV (15kV) w miejscowości Chinów, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:
434/1, 135/3, 136/11, 137/11, 137/13, 138/6, 380/6, 131/10, 572/2 i 128/3 położone w obrębie ewidencyjnym 0003-Chinów, jednostka ewidencyjna 140705_5-Kozienice.
Termin na wniesienie sprzeciwu upływa 17 lutego 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-01-27 08:44:56 | Data modyfikacji: 2017-01-27 08:46:26.
Zgłoszenie budowy Nr 3

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.3.2017.ZP z dnia 14 lutego 2017r.
Inwestor : PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Inwestycja: Budowa , rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej NN o napięciu znamionowym 1kV w miejscowości Nowiny, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 6/4, 8/4, 40/2, 10/1, 9/2, 8/1, 8/3, 6/1, 6/3, 4/1, 4/3, 2/5, 2/7, 2/8, 18/1, 17/1, 17/3, 1428/1, 1428/3, 12/1, 11/1, 22/1, 21/1, 21/3, 21/4, 20/3, 20/5, 20/6, 19/1, 19/3, 19/4, 44/1, 44/3, 42/1, 40/1, 35/1, 33/1, 31/1, 29/1, 27/1, 25/1, 25/2, 23/1, 23/2, 69/2, 67/4, 65/4, 87/3, 85/5, 83/2, 81/2, 79/2, 77/6, 75/6, 73/2, 71, 67/2, 65/2, 63/6, 60/4, 59/4, 58/2, 45/3, 45/1, 46/5, 46/7, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 47/1, 47/3, 47/4, 48/1, 48/3, 48/4, 49/1, 49/3, 49/4, 50/3, 50/5, 50/7, 50/8, 50/9, 51/1, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 53/1, 53/3, 54/1, 54/3, 55/1, 55/3, 56/1, 56/3, 57/1, 57/3, 58/3, 58/5, 58/6, 59/5, 59/7, 59/8, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 61/1, 61/3, 63/5, 65/3, 67/3, 69/1, 75/3, 77/3, 1476, 79/1, 81/1, 83/1, 85/1, 85/3, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 1382, 313, 317, 321 położone w obrębie ewidencyjnym 0023-Nowiny, jednostka ewidencyjna 140705_5-Kozienice.
Termin na wniesienie sprzeciwu upływa 8 marca 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:05:23 | Data modyfikacji: 2017-01-27 08:46:26.
Zgłoszenie budowy Nr 4

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.4.2017.ZP z dnia 27 lutego 2017r. (data wpływu 2 marzec 2017r.)
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Ustronie” w Kozienicach.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613 położone w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice, jednostka ewidencyjna 140705_4 Kozienice oraz działki o numerach ewidencyjnych 500 i 505/3 położone w obrębie ewidencyjnym 0001 Aleksandrówka oraz działkę o numerze ewidencyjnym 225 położoną w obrębie ewidencyjnym 0009 Janów, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 24 marca 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:08:39 | Data modyfikacji: 2017-03-03 12:14:43.
Zgłoszenie budowy Nr 5

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.5.2017.ZP z dnia 16 marca 2017r.
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Inwestycja: Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV po istniejącej trasie oraz budowa i przebudowa przyłączy napowietrznych i kablowych zasilanych z tej linii napowietrznej.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 214, 213, 212, 211, 210, 209/2, 209/1, 208, 203/3, 246, 362, 357 i 356 położone przy ul. Dworcowej i ul. Parkowej w miejscowości Zajezierze, gmina Sieciechów.

Termin na wniesienie sprzeciwu upływa w dniu 7 kwietnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-03-20 09:35:07 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:51.
Zgłoszenie budowy Nr 6

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.6.2017.ZP z dnia 16 marca 2017r.
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Inwestycja: Budowa linii kablowych i napowietrznych nN 0,4kV, przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV po nowej trasie, budowa przyłączy napowietrznych i kablowych, przebudowa przyłączy napowietrznych i kablowych nN 0,4kV.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 215, 356, 358, 357, 359, 270, 271, 272, 273, 279, 281, 282, 291, 297, 299, 301, 302, 267, 268, 269 i 248/1 położone przy ul. Dworcowej i ul. Parkowej w miejscowości Zajezierze, gmina Sieciechów.

Termin na wniesienie sprzeciwu upływa w dniu 7 kwietnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-03-20 09:39:47 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 7

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.7.2017.ZP z dnia 21 marca 2017r.
Inwestor: Gmina Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko.
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Garbatka-Letnisko.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 98/16, 507/10, 506/9, 101/13, 105/14 i 107/4 położone w obrębie ewidencyjnym 0012 – Garbatka Podlas, jednostka ewidencyjna 140701_2 Garbatka-Letnisko.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 13 kwietnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-03-22 13:46:57 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 8

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.8.2017.ZP z dnia 19 kwietnia 2017r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami – ul. Świerczewskiego i ul. Konstytucji 3 Maja w Kozienicach.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 3130/1, 3136, 3138, 3139, 3140, 3142/1, 3156/2, 3162/1, 3166, 3169, 3171, 3173, 3241, 5019 położone w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice, jednostka ewidencyjna 140705_4 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 12 maja 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-04-20 15:08:46 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 9

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.9.2017.ZP z dnia 27 kwietnia 2017r.
Inwestor: Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczów, ul. Rudki.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 798, 467, 458, 843, 456/2, 455/2, 454, 453, 842, 452, 450, 449, 845, 4, 5, 6, 7 i 14 położone w obrębie ewidencyjnym 0009 – Głowaczów, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 19 maja 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-05-02 08:40:38 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 10

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.10.2017.ZP z dnia 27 kwietnia 2017r.
Inwestor: Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Studzianki Pancerne, Grabnowola Kolonia, Grabnowola i Michałów, gmina Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 97 położoną w obrębie ewidencyjnym 0036 – Studzianki Pancerne, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów, nr 8, 297, 290/6, 269/9, 269/11, 295/11, 295/2, 269//8 położone w obrębie ewidencyjnym 0042 – Studzianki B, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów, Nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 85, 86, 87, 88, 89, 145/1, 145/2, 350, 351, 363 - położone w obrębie ewidencyjnym 0012 – Kolonia Grabnowola, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów, Nr 196 i 191 położone w obrębie ewidencyjnym 0010 – Grabnowola, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów, Nr 231 i 63 położone w obrębie ewidencyjnym 0029 – Michałów, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 19 maja 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-05-02 08:41:48 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 11

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.11.2017.ZP z dnia 5 maja 2017r.
Inwestor: Gmina Grabów nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Zakrzew i Tomczyn, gmina Grabów nad Pilicą.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 206/3, 206/5, 207, 206/4 położone w obrębie ewidencyjnym 0031 – Zakrzew oraz działki o numerach ewidencyjnych 141, 148, 149 i 145 położone w obrębie ewidencyjnym 0026 – Tomczyn, jednostka ewidencyjna 140704_2 Grabów nad Pilicą.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 27 maja 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-05-08 17:21:11 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 12

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.12.2017.ZP z dnia 15 maja 2017r.
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Inwestycja: Budowa linii napowietrznych nN 0,4kV, budowa i przebudowa przyłączy napowietrznych nN 0,4kV.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 306/1, 306/2, 315/1, 315/2, 305/3, 720 i 705 położone w miejscowości Brzóza (obręb ewidencyjny 0003), gmina Głowaczów (jednostka ewidencyjna 140702_2).
Termin na wniesienie sprzeciwu upływa 6 czerwca 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-05-16 14:57:43 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 13

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.13.2017.ZP z dnia 6 czerwca 2017r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Aleksandrówka, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 29/5, 29/9, 30/13 i 30/14 położone w obrębie ewidencyjnym 0001 Aleksandrówka, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 29 czerwiec 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-06-07 12:57:38 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 14

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.17.2017.ZP z dnia 6 czerwca 2017r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ryczywół (ulica Długa), gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1238/4, 2029, 2037, 2046, 2113/2, 2669, 2670, 2672/5, 2687 i 2688 położone w obrębie ewidencyjnym 0028 Ryczywół, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 29 czerwiec 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-06-07 12:58:31 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 15

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.15.2017.ZP z dnia 26 czerwca 2017r.
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Inwestycja: Przebudowa linii napowietrznych nN 0,4kV w miejscowości Zajezierze, gmina Sieciechów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 195, 196, 197, 361, 363/2, 364/2, 367, 368 i 369 położone w obrębie ewidencyjnym 0015 Zajezierze, jednostka ewidencyjna 140707_2 Sieciechów.
Termin na wniesienie sprzeciwu upływa 18 lipca 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-06-27 14:02:45 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 16

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.16.2017.ZP z dnia 12 lipca 2017r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Janików, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 752/8, 902 i 907 położone w obrębie ewidencyjnym 0008 Janików, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 3 sierpnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-07-14 08:39:55 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 17

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.17.2017.ZP z dnia 12 lipca 2017r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Nowiny, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 926/1, 1396/1, 1411, 1413, 1416, 1418/1, 1418/2, 1419/1, 1419/2, 1420, 1421, 1422, 1423, 1425 i 1415 położone w obrębie ewidencyjnym 0023 Nowiny, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 3 sierpnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-07-14 08:41:00 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 18

 Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.18.2017.ZP z dnia 14 lipca 2017r.
Inwestor : PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej NN w miejscowości Wójtostwo, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 16/2, 18, 21/1, 22/3, 22/5, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 26/1, 27/1, 28/5, 28/3, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 41/1, 42, 57/1, 56/2, 55/1, 54, 100, 52/1, 52/2, 70, 88, 142/1, 142/2, 143, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146, 147, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 150/8, 150/9 i 150/13 położone w obrębie ewidencyjnym 0026-Przewóz, jednostka ewidencyjna 140705_5-Kozienice.
Termin na wniesienie sprzeciwu upływa 7 sierpnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-07-18 08:54:16 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 19

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.19.2017.ZP z dnia 1 sierpnia 2017r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Janików i Śmietanki, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 206/9, m206/8, 206/4, 781/1 położone w obrębie ewidencyjnym 0008 Janików oraz działkę o numerze ewidencyjnym 4/12 położoną w obrębie ewidencyjnym 0032 Śmietanki, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 22 sierpnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:13:14 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 20

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.20.2017.ZP z dnia 1 sierpnia 2017r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kozienicach przy ul. Głowaczowskiej.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 2543/1, 2542/1 i 2542/2 położone w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 22 sierpnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:14:04 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 21

 Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.21.2017.ZP z dnia 1 sierpnia 2017r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Aleksandrówka, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 357, 422/17, 422/4, 422/16, 424/2, 424/1, 426/1, 429/2 i 502 położone w obrębie ewidencyjnym 0001 Kozienice oraz działki o numerach ewidencyjnych 3702 i 3703 położone w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 22 sierpnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:15:00 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 22

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.22.2017.ZP z dnia 1 sierpnia 2017r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i studniami wodomierzowymi, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Łuczynów, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 97/21, 97/22, 97/1, 150/8, 397/6, 119/7, 118/3, 119/1, 154/15, 153/8 położonymi w obrębie ewidencyjnym 0019 Łuczynów, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 22 sierpnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:15:40 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 23

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.23.2017.ZP z dnia 3 sierpnia 2017r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Śmietanki, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 120/4, 121/1, 121/2 i 117/3 położone w obrębie ewidencyjnym 0009 Janów oraz działki o numerach ewidencyjnych 1/25, 1/26 i 175/1 położone w obrębie ewidencyjnym 0032 Śmietanki, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 25 sierpnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-08-09 09:18:44 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 24

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.24.2017.ZP z dnia 3 sierpnia 2017r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka Tyrzyńska, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 134/3 położoną w obrębie ewidencyjnym 0039 Wólka Tyrzyńska, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 25 sierpnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-08-09 09:19:30 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 25

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.25.2017.ZP z dnia 16 sierpnia 2017r.
Inwestor: Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. Świerże Górne, 26-900 Kozienice
Inwestycja: budowa dwóch linii kablowych nN zasilających rozdzielnię 0,4kV w budynku stacji rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej DRiM II na terenie elektrowni w Świerżach Górnych, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 400/7, 400/8, 400/6 i 400/9 położone w obrębie ewidencyjnym 0036 Świerże Górne, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin na wniesienie sprzeciwu upływa 7 września 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-08-17 13:53:50 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 26

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.26.2017.ZP z dnia 8 września 2017r.
Inwestor: Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Łukawa, Ignacówka Bobrowska, Stawki i Bobrowniki, gmina Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 284, 114/1 i 127 położone w obrębie ewidencyjnym 0021 – Łukawa, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów, nr 350, 356, 357, 345, 344, 359, 369, 362, 364, 365, 367, 162, 163, 270, 272, 146/1, 146/2, 153, 294/10, 294/3, 294/4, 294/7, 294/6, 294/8, 295/2, 295/1, 296, 299/4 i 299/1 położone w obrębie ewidencyjnym 0014 – Ignacówka Bobrowska, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów, nr 224, 225, 227, 232, 235, 145, 253, 88/4, 88/6, 88/5, 114/7, 88/7, 88/8, 114/9, 36, 26, 152, 114/1, 114/6, 37/2, 153, 121, 122/1, 95/2, 4, 57/1, 94 i 97- położone w obrębie ewidencyjnym 0034 – Stawki, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów, nr 838, 833, 821/3, 816/1 i 816/2 położone w obrębie ewidencyjnym 0002 – Bobrowniki, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 2 października 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-09-19 09:34:14 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 27

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.27.2017.ZP z dnia 18 września 2017r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cudów, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 205/2 i 232/3 położone w obrębie ewidencyjnym 0026 Przewóz oraz działkę o numerze ewidencyjnym 451/2 położoną w obrębie ewidencyjnym 0014 Kozienice Powiśle I, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 10 października 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-09-20 08:26:05 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 28

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.28.2017.ZP z dnia 22 września 2017r.
Inwestor: Małgorzata Kliś, 02-819 Warszawa
Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Mniszew, gmina Magnuszew.
Inwestycja obejmuje działkę o numerach ewidencyjnych 1396/1 położoną w obrębie ewidencyjnym 0035 Mniszew, jednostka ewidencyjna 140706_2 Magnuszew.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:31:31 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 29

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.29.2017.ZP z dnia 11 października 2017r.
Inwestor: Gmina Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko
Inwestycja: budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzustów, gmina Garbatka-Letnisko.
Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 32/1 położoną w obrębie ewidencyjnym 0006 Brzustów, jednostka ewidencyjna 140701_2 Garbatka-Letnisko.

Termin na wniesienie sprzeciwu upływa w dniu 2 listopada 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:41:07 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Zgłoszenie budowy Nr 30

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.30.2017.ZP z dnia 24 listopada 2017r.
Inwestor : PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Inwestycja: Przebudowa sieci elektroenergetycznej NN o napięciu znamionowym 1kV w miejscowości Nowiny, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 317, 321, 325, 329, 334/2, 342/2, 346/2, 367/2, 371/2, 334/1,338/1, 342/1, 346/1, 1469/1, 359/1, 363/1, 367/1, 371/1 położone w obrębie ewidencyjnym 0023-Nowiny, jednostka ewidencyjna 140705_5-Kozienice.
Termin na wniesienie sprzeciwu upływa 18 grudnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:06:12 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:40:38.
Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:06:12
Opublikowane przez: Dorota Purchała