kontrast
A+ A-
Strona Starostwa Powiatowego w Kozienicach: www.kozienicepowiat.pl
 Informacje

Informacje

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2015r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa /Dz. U. z 2015r. Nr 169 poz. 1414/ oraz zarządzenia Nr 6/2016 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Kozienicach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej informuję, iż w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. do tut. Urzędu nie wpłynęło żadne zgłoszenie podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w sprawie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego.

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:52:12.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2016r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa /tekst jednolity: Dz.U.z 2017r. poz. 248/ oraz zarządzenia Nr 6/2016 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Kozienicach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej informuję, iż w okresie od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. do tut. Urzędu nie wpłynęło żadne zgłoszenie podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w sprawie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2017-03-08 12:26:25 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:52:29.
Data wprowadzenia: 2017-03-08 12:26:25
Data modyfikacji: 2017-03-08 13:52:29
Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice
Starosta
Andrzej Jung
Kontakt:
Tel: (+48 48) 611-73-00
Fax: (+48 48) 611-73-17
e-mail: sekretariat@kozienicepowiat.pl