2016r.

zgłoszenie budowy

BIA.6743.2.2016.ZP z dnia 22.01.2016

Inwestor :KGK Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 15
26-900 Kozienice

Inwestycja: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrówka, ul. Różana, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki Nr :
162/2, 164/4, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 181/1, 193/1, 193/2, 194, 195, 199/6, 235, 240/2, 247/2, 248/2, 253/4 i 254/2 położone w obrębie geodezyjnym Aleksandrówka.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 22.02.2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-01-26 13:10:12 | Data modyfikacji: 2016-02-01 12:26:28.
zgłoszenie budowy

BIA.6743.1.2016.ZP z dnia 21 stycznia 2016r.

Inwestor : Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów

Inwestycja: budowa oświetlenioa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Brzóza, gmina Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działkę Nr 5/1 położoną w obrębie geodezyjnym Brzóza, gmina Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 22.02.2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:25:51 | Data modyfikacji: 2016-02-01 12:26:28.
zgłoszenie budowy

BIA.6743.3.2016.ZP z dnia 19.02.2016

Inwestor :KGK Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice

Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Diamentowej w Aleksandrówce, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki : Nr 406, 410/1, 416/1, 420/2, 422/6, 422/10, 422/11, 422/12, 422/13, 422/18, 422/19, 424/4, 424/6, 426/6, 497/10, 497/16 i 497/17 położone przy ul. Diamentowej w Aleksandrówce, gm. Kozienice.

Termin na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji upłynął w dniu 21 marca 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-02-24 09:32:19 | Data modyfikacji: 2016-03-22 10:32:43.
zgłoszenie budowy

Zgłoszenie budowy

BIA.6743.4.2016.ZP z dnia 19-02-2016r.
Inwestor: Gmina Głowaczów 26-903 Głowaczów, ul. Rynek 35
Inwestycja: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Działki Brzóskie,
gmina Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działki Nr: 587, 598, 610, 612/2, 617/1, 345, 365, 255, 351, 588, 608, 589,
605, 590, 592, 593, 594, 595, 604, 596, 597, 600, 601, 612, 602/2, 606, 611, 614, 615, 715 i 591.
położone w miejscowości Działki Brzóskie, obręb geodezyjny Maciejowice, gmina Głowaczów.

Termin na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji upłynął w dniu 21 marca 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-02-25 13:28:45 | Data modyfikacji: 2016-03-22 10:33:32.
Zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.5.2016.ZP z dnia 29 lutego 2016 r.
Inwestor : Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piastowskiej w Aleksandrówce, gmina Kozienice.
   Inwestycja obejmuje działki: Nr 40/8 i 113 położone w Aleksandrówce, ulica Piastowska, gmina Kozienice.

 Termin na wniesienie sprzeciwu w formie decyzji upłynął w dniu 31 marca 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:55:44 | Data modyfikacji: 2016-04-13 10:00:48.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak:
BIA.6743.6.2016.ZP z dnia 13.04.2016 r.

Inwestor :KGK Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na odcinku od Opatkowic do Zdziczowa, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje:
działki: Nr 322, 6/7, 6/4, 6/5, 6/9, 108/3,312/1, 313/1, 314 i 315
położone w obrębie geodezyjnym Opatkowice, gm. Kozienice:
działki: Nr 404/7, 404/9, 404/11, 405/2, 406/2, 407, 407/2, 408/2, 409/6,
410/2, 411/4, 411/6, 452/1, 551/2, 1513/3, 412/1 i 453/1
położone w obrębie geodezyjnym Kozienice, gm. Kozienice.

Termin na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji upłynął w dniu 13 maja 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-04-15 11:02:30 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:27:30.
Zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.7.2016.ZP z dnia 27 kwietnia 2016r.
• Inwestor : PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A
• Inwestycja: Budowa linii kablowej niskiego napięcia o długości 540 m wraz ze złączem kablowo – pomiarowym w miejscowości Wyborów, gimna Grabów nad Pilicą
• Lokalizacja: działki o numerach ewidencyjnych 3, 202 i 201 położone w obrębie geodezyjnym Wyborów, jednostka ewidencyjna Grabów nad Pilicą.
Termin na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji upływa w dniu 27 maja 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-04-28 08:18:22 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:27:30.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.8.2016.ZP z dnia 14 czerwca 2016r.
• Inwestor : Gmina Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
• Inwestycja: Budowa fragmentu sieci wodociągowej w m. Mniszew, gmina Magnuszew.
• Lokalizacja: działki o numerach ewidencyjnych 2046/2, 1660/31 i 1660/40 położone w obrębie ewidencyjnym Mniszew, jednostka ewidencyjna 140706_2 Magnuszew.
Termin na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji upływa w dniu 15 lipca 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-06-15 11:54:03 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:27:30.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.9.2016 ZP z dnia 30.06.2016r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek w miejscowości Śmietanki, Chinów, Janików i Ryczywół, gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:
• 95/3, 95/4, 96, 100/4, 100/7, 100/6, 100/8, 115/1, 116/6, 115/2, 121/8, 178/3, 178/5 i 255 położone w obrębie ewidencyjnym Śmietanki,
• 131/12, 222/1, 328/2, 351/1, 389/10,396/7, 136/1, 222/8, 328/10, 328/11 i 351/5 położone w obrębie ewidencyjnym Chinów,
• 1196/15, 2046 i 2651 położone w obrębie ewidencyjnym Ryczywół,
• 756, 913, 916, 917, 918, 919 i 676 położone w obrębie ewidencyjnym Janików.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa w dniu 3 sierpnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Autor: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:07:31 | Data modyfikacji: 2016-09-08 15:27:37.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.10.2016 ZP z dnia 07.07.2016r.
Inwestor: Gmina Kozienice , ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś , gmina Kozienice
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1023/6, 1023/5, 1022/1, 1243, 1013/1, 1012/1,1011/1 i 1010/1 położone w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa w dniu 8 sierpnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Autor: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:36:54 | Data modyfikacji: 2016-09-08 15:22:52.
Zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.11.2016.ZP z dnia 29 sierpnia 2016r.
Inwestor: Gmina Magnuszew, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów.
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Wólka Brzózka i Cecylówka Brzózka, gmina Głowaczów.
Lokalizacja: działki o numerach ewidencyjnych: 10/3, 10/4, 101/4, 106/1, 106/2, 108/1, 108/2, 11/5, 111, 113/1, 113/2, 114/2, 116/1, 117, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 12/3, 12/4, 120/1, 120/2, 121/2, 122/1, 13/4, 14/3, 15/3, 16/3, 16/6, 163, 164/1, 17/12, 17/15 ,17/19, 17/23, 17/4, 18/5, 19/10, 19/5, 20/4, 20/8, 21/12, 21/13, 21/14, 21/8, 22/3, 23/3, 23/7, 24/6, 25/2, 26/4, 33/12, 33/6, 33/7, 34/3, 34/6, 35/3, 36/3, 36/6, 36/9, 37/6, 37/9, 44/1, 44/2, 45/1, 45/3, 45/5, 45/6, 46/3, 46/4, 46/6, 46/9, 461/1, 467, 469, 470, 471, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 56/3, 57/2 ,57/3 ,58/1, 58/2, 59 61, 62/1, 62/2, 67/1, 67/2, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 74/9, 75, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 81/4, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 9/2, 93/1, 94/1, 94/2, 94/3, 97, 99/1 położone w obrębie ewidencyjnym 0038 – Wólka Brzózka oraz o numerach ewidencyjnych: 305/2, 219/1, 197, 548, 307, 196/1, 152, 154, 243, 263, 216, 550, 224, 226, 696, 251, 298, 301, 302, 183, 185, 218, 219/2, 280,281, 321/2, 319,175, 177, 282, 283, 286, 287, 701, 150, 156, 158, 181, 190, 193, 201, 204, 205, 211, 240, 292, 179, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 166, 245, 257, 255, 164, 258, 259, 260, 228, 230, 231, 269, 270, 271, 305/1, 278, 279/1, 160, 275, 233, 235, 223, 173, 169, 232, 249, 250, 207, 198, 195, 194, 315/1, 318/2, 272, 273, 290, 187, 189, 191, 252, 266, 265, 254/1, 209, 253, 268, 285, 146, 144, 162, 291/2, 541, 542/1, 543/1, 248, 694, 315/2, 318/1, 310, 200, 202, 311, 312, 313, 314, 254/2, 148, 203, 171, 217, 306/2 położone w obrębie ewidencyjnym 0004 – Cecylówka Brzózka, jednostka ewidencyjna 140702_2 – Głowaczów.
Termin na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji upływa w dniu 29 września 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-08-31 10:12:46 | Data modyfikacji: 2016-09-08 15:22:52.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.12.2016.ZP z dnia 05.09.2016 r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w miejscowości Chinów, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 98/4 i 543/3 położone w Chinowie, gmina Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 03.10.2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-09-07 12:18:56 | Data modyfikacji: 2016-09-08 15:19:26.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.13.2016.ZP z dnia 07.09.2016 r.
Inwestor : Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami na osiedlu „STARA WIEŚ II” w Kozienicach.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 15/12 i 15/14 położone w obrębie ewidencyjnym 0009 Janów oraz działki o numerach ewidencyjnych 4831/15, 4833/7, 4834/5 i 4833/2 położone w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice, jednostka ewidencyjna 140705_4 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa w dniu 10 października 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-09-08 15:15:20 | Data modyfikacji: 2016-09-08 15:19:26.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.14.2016 ZP z dnia 7 września 2016r.
Inwestor: Gmina Głowaczów, 26-903 Głowaczów, ul. Rynek 35
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej do obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Cecylówka Brzózka, gmina Głowaczów
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 9, 142 i 323 położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Cecylówka Brzózka, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa w dniu 10 października 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-09-09 09:22:36 | Data modyfikacji: 2016-09-09 09:24:27.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.15.2016 ZP z dnia 27 września 2016r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek w miejscowości Kozienice ulice: Cicha, Leśna, Al. Solidarności, Lubelska, Chartowa, Waryńskiego, Batalionów Chłopskich i Parkowa oraz w miejscowości Ruda, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:
• 5510, 5514, 5529 i 5513/6 – ulica Cicha i Leśna w Kozienicach,
• 664/2, 630/1, 630/2, 644/4, 644/5, 644/6, 644/7, 644/8, 644/9 i 644/10 – Aleja Solidarności w Kozienicach,
• 4072/3, 4072/1, 4072/2 i 4071 – ul. Lubelska w Kozienicach,
• 131/1, 131/4 i 128/3 – ul. Chartowa w Kozienicach,
• 3831/2, 3605/1, 3605/30 i 3605/29 – ul. Waryńskiego w Kozienicach,
• 5006/2, 5008, 5005/2, 5005/1 i 3408/3 – ul. Batalionów Chłopskich w Kozienicach,
• 3407, i 6839/1 – ul. Parkowa w Kozienicach,
• 98, 123 i 68/3 – miejscowość Ruda, gmina Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa w dniu 28 października 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-09-29 14:01:22 | Data modyfikacji: 2016-09-09 09:24:27.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.16.2016 ZP z dnia 3 października 2016r.
Inwestor: Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew, ul. Saperów 24
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszew i Ostrów, gmina Magnuszew.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1291/4, 1292/2, 1458, 1285/1, 1285/2, 1286/1, 1286/4, 1286/2, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1404, 1461, 1447 i 1448 położone w obrębie ewidencyjnym 0005 Magnuszew, jednostka ewidencyjna 140706_2 Magnuszew oraz działki o numerach ewidencyjnych: 455, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 276, 275, 453, 185, 183, 182, 181, 180, 179, 456/1, 456/4, 267, 268, 269, 272, 273/1, 456/3, 293, 294, 458, 296, 27, 298, 299, 301, 383/7, 383/6, 341, 342, 343/3, 469, 362/1, 361/1, 363, 364, 365, 366/1, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 i 376/1 położone w obrębie ewidencyjnym 0001 Ostrów, jednostka ewidencyjna 140706_2 Magnuszew.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa w dniu 2 listopada 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-10-05 09:09:23 | Data modyfikacji: 2016-09-09 09:24:27.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.17.2016.ZP z dnia 5 października 2016 r.
Inwestor : Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15, 26-600 Kozienice
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w miejscowości Janów II, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 116, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/7, 120/8, 120/9, 120/10, 120/11, 124/2, 130/6, 220/2 i 220/3 położone w obrębie ewidencyjnym 0009 Janów , jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.
Termin do wniesienia sprzeciwu upływa w dniu 7 listopada 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:46:14 | Data modyfikacji: 2016-09-09 09:24:27.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.18.2016.ZP z dnia 13.10.2016 r.
Inwestor : Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
Inwestycja: Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w miejscowości Świerże Górne, gmina Kozienice.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 18/57, 6, 3, 13/4, 13/5, 3/9, 20/2, 307, 309, 14, 304, 332, 267, 27, 28, 258, 257, 290, 287, 319, 321/8, 321/6, 279, 281, 293, 324/1, 324/2, 322, 326/1, 326/2, 327/2, 348, 321/9 i 320 położone w obrębie ewidencyjnym 0036 Świerże Górne, jednostka ewidencyjna 140705_7 Kozienice .

Termin do wniesienia sprzeciwu upływa w dniu 14 listopada 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-10-14 13:01:08 | Data modyfikacji: 2016-09-09 09:24:27.
Zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.19.2016.ZP z dnia 31 października 2016r.
Inwestor : PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Inwestycja: Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Kolonia Grabnowola i Dąbrówki Grabnowolskie, gmina Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 65/1, 65/2, 351, 352, 356, 121/1, 121/2, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145/2, 148, 222 i 2015 położone w obrębie ewidencyjnym 0012 Kolonia Grabnowola oraz działki o numerach ewidencyjnych: 154, 23, 24, 25 i 26 położone w obrębie ewidencyjnym 0007 Dąbrówki Grabnowolskie, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów.

Termin do wniesienia sprzeciwu upływa w dniu 30 listopada 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-11-03 08:54:31 | Data modyfikacji: 2016-09-09 09:24:27.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.20.2016.ZP z dnia 22 listopada 2016r.
Inwestor : Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice.
Inwestycja: Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Słowackiego w Kozienicach.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 5213 i 5260/2 (droga gminna – ulica Słowackiego) położone w obrębie ewidencyjnym 0004 Kozienice, jednostka ewidencyjna 140705_4 Kozienice.

Termin do wniesienia sprzeciwu upływa w dniu 22 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-11-22 14:33:43 | Data modyfikacji: 2016-09-09 09:24:27.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.21.2016 ZP z dnia 2 grudnia 2016r.
Inwestor: Gmina Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów
Inwestycja: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Regów Stary i Borek „Fort”, gmina Gniewoszów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:
• 140, 141, 142, 143/1, 144/4, 145/1, 145/2, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 341, 393/1, 394, 395, 396, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 432, 436/3, 440, 447/2, 447/3, 448, 449, 454, 455/1, 455/2, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 488, 489, 490, 493, 494, 495, 496, 497, 498/2, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533/2, 536, 538, 539/1, 539/2, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 586, 716/2, 718, 719/1, 727/2, 731 i 789 położone w obrębie ewidencyjnym 0012 Regów Stary
• 1, 13, 14, 15, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 292/2, 292/3, 293/1, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 2027, 2028/1, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033/1, 2033/2, 2034, 2036, 2039, 2040, 2041, 2166, 2167, 2168, 2171/1, 2171/2, 2172, 2173, 2174, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180/2, 2180/3, 2181, 2182, 2183, 2184, 2200, 2201, 2202, 2204, 2207, 2209 i 2210 położone w obrębie ewidencyjnym 0002 Borek
• 7 położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Zajezierze,
• 33 i 15 położone w obrębie ewidencyjnym 0002 Wólka Wojcieszkowa.


Termin do wniesienia sprzeciwu upływa w dniu 2 stycznia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-12-05 13:32:12 | Data modyfikacji: 2016-09-09 09:24:27.
Zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.22.2016.ZP z dnia 12 grudnia 2016r.
Inwestor : Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Rogożek i Chodków, gmina Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:
- Nr 58 położoną w obrębie ewidencyjnym 0031 Rogożek, jednostka ewidencyjna 140702_2 – Głowaczów,
- Nr 154, 141, 140, 138, 168/2, 168/1, 116/10, 66, 123/8, 64, 123/9, 123/10, 123/11, 180, 116/7, 116/8, 116/5, 116/2, 116/1, 116/9,       115/2, 114, 115/1, 113, 56/4, 57, 122/1, 121, 120, 110, 109/2, 52/2, 45/2, 51/2, 44/4, 45/3, 122/2, 44/3, 48/2, 48/1, 118, 177, 65/3,     62/2, 46, 58, 112 i 116/6 położone w obrębie ewidencyjnym 0006 Chodków, jednostka ewidencyjna 140702_2 – Głowaczów.

Termin do wniesienia sprzeciwu upływa w dniu 11 stycznia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-12-14 09:05:42 | Data modyfikacji: 2016-09-09 09:24:27.
zgłoszenie budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.23.2016.ZP z dnia 21 grudnia 2016r.
Inwestor : Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Zieleniec, Józefów i Studnie, gmina Głowaczów.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:
- 511, 510, 508/1, 6, 198, 12, 17, 21, 201, 27, 30, 215, 501, 226, 238, 68, 70, 228, 227, 236, 337, 334, 333, 331, 330, 449, 329, 328/3, 445, 443, 325, 317, 435, 436, 323, 326, 434, 433 i 438 położone w obrębie ewidencyjnym 0039 Zieleniec, jednostka ewidencyjna 140702_2 – Głowaczów,
- 593, 592, 147/2 i 452/1 położone w obrębie ewidencyjnym 0035 Studnie, jednostka ewidencyjna 140702_2 – Głowaczów.

Termin do wniesienia sprzeciwu upływa w dniu 20 stycznia 2017r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2016-12-27 13:06:15 | Data modyfikacji: 2016-09-09 09:24:27.
Data wprowadzenia: 2016-12-27 13:06:15
Opublikowane przez: Dorota Purchała