Nieodpłatna Pomoc Prawna

Już od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Do końca roku 2018 ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tutaj kliknij),
  • osoby, które ukończyły 65. lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
    kobiety w ciąży.

 

Serwis Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący Darmowej Pomocy Prawnej. 

(kliknij, link poyżej aby zapoznać się ze szczególami programu Darmowej Pomocy Prawnej)

 

 

 

Lokalizacja i Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. - docx - 16 KB

Lokalizacja i Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. - pdf - 398 KB

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2017-03-06 12:53:53 | Data modyfikacji: 2019-01-02 12:21:19.
Data wprowadzenia: 2017-03-06 12:53:53
Data modyfikacji: 2019-01-02 12:21:19
Opublikowane przez: Emil Madejski