2015r.

 1. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BIA.6743.1.2015.ZP z dnia 06.07.2015r.
 • inwestor: Karol Nowakowski
 • inwestycja: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na ścieki sanitarne z lokalizacją na działce Nr 193/1 w m. Grabów n/Pilicą.
 • w dniu 5 sierpnia 2015r. minął termin na wniesienie sprzeciwu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Autor: Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury - Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:50:28 | Data modyfikacji: 2015-08-06 08:43:22.

2.  Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BIA.6743.2.2015.ZP z dnia 10-07-2015r.

 • inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
 • inwestycja: budowa sieci wodociągowej i kanlizacji sanitarnej z przyłączami z lokalizacją na działkach Nr 332/5, 389/10, 476/2, 187/6, 387/3, 391/4, 139/21, 139/29, 143/4, 143/5, 144/6, 183/4, 187/5, 332/6, 352/4, 352/5 i 352/6 położonych w miejscowości Chinów, gmina Kozienice 
 • termin na wniesienie sprzeciwu upłynął w dniu 10 sierpnia 2015r.
 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-07-13 09:44:35 | Data modyfikacji: 2015-08-12 13:13:20.
zgłoszenie budowy

3. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BIA.6743.3.2015.ZP z dnia 13 lipca 2015r.

 • Inwestir: PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna
 • Inwestycja: budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowe NN w miejscowości Kłoda, gmina Magnuszew.

          Inwestycja obejmuje działki Nr 483, 428/7, 432/12 i 420/10.

 • termin na wniesienie sprzeciwu upłynął w dniu 13 sierpnia 2015r.
 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-07-16 11:46:35 | Data modyfikacji: 2015-08-14 09:36:49.
zgłoszenie budowy

4. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BIA.6743.4.2015.ZP z dnia 14 lipca 2015r.

 • Inwestor: Gmina Garbatka-Letnisko
 • Inwestycja: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami z lokalizacją na działka o numerach ewidencyjnych:485, 418, 1/2, 2, 4/2, 4/1, 5/2, 5/1, 6, 7/1, 7/2, 10, 11/2, 12/2, 12/3, 13/3, 14, 15/1, 17, 18/6, 21/1,23, 24/1, 26/4, 27/1, 32/1, 49/1, 49/2, 50, 66, 143/1, 71, 72, 73/1,139, 177, 182, 184/1, 188/1, 336, 337/1, 380/1, 387 i 55/8 położonych w obrębie geodezyjnym Garbatka Długa, gmina Garbatka-Letnisko oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 6, 486/1, 9, 15/7, 34/14, 49/3, 55/1, 64/2, 66/3, 91, 123/10, 124/2, 131/16, 547/2, 149, 214, 219, 223/4, 234/11, 236/4, 237/34, 243, 537/2, 262, 264/4, 265/6, 271/4, 273/6, 275/3, 276/8, 279/1, 282/11, 292, 298, 304/6, 305/4 i 60/12 położonych w obrębie geodezyjnym Garbatka Podlas, gmina Garbatka-Letnisko.
 • termin na wniesienie sprzeciwu upłynął w dniu 13  sierpnia 2015r.

 

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-07-16 11:50:33 | Data modyfikacji: 2015-08-14 09:37:20.
zgłoszenie budowy

5. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BIA.6743.5.2015.ZP z dnia 15 lipca 2015r.

 • Inwestor: Kozienicak Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
 • Inwestycja: przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków z lokalizacja na działkach o numerach ewidencyjnych: 6612, 6912, 3852/1, 3852/2 i 3852/9 połozonych przy ul. Młyńskiej w Kozienicach.
 • termin na wniesienie sprzeciwu upłynął w dniu 14 sierpnia 2015r.
 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-07-17 10:53:54 | Data modyfikacji: 2015-08-14 09:37:52.
zgłoszenie budowy

6. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BIA.6743.6.2015.ZP z dnia 25.08.2015

 • Inwestor :KGK Sp. z o.o.
 • Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Łuczynów, Ryczywół, Wola Chodkowska, Ruda, gmina Kozienice.
  Inwestycja obejmuje działki:
  Łuczynów Nr 199/66
  Ryczywół Nr 2008, 2670, 2672/4, 2672/5, 2673/2, 2673/3, 2675/1, 2675/2, 2676/2, 2676/3, 2687
  Wola Chodkowska Nr 308/17, 308/19
  Ruda Nr 33, 35/3, 35/4, 60, 101
 • Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 25.09.2015r.
 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2015-08-26 14:01:02 | Data modyfikacji: 2015-08-26 14:04:05.
zgłoszenie budowy

7. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.7.2015 ZP z dnia 25-08-2015r.

 • Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
 • Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek w miejscowości Cudów ( obręb Przewóz), Samwodzie, Kępa Wólczyńska, Wójtostwo (obręb Przewóz), Kępeczki, Janików Folwark (obręb Janików), Przewóz, Piotrkowice
  Inwestycja obejmuje działki:
  Cudów (obręb geodezyjny: Przewóz) działki Nr 196, 205/2
  Samwodzie działki Nr 38/4, 100/7, 105/5, 105/6, 113/5, 113/7, 121
  Kępa Wólczyńska działki Nr 38/5, 53/2, 130
  Wójtostwo (obręb geodezyjny: Przewóz) działki Nr 15/2, 18, 80/1, 80/2, 81/2, 88
  Kępeczki działki Nr 181, 206/6, 264/2
  Janików Folwark działki Nr 752/8, 827, 895/1, 895/2
  Przewóz działki Nr 295, 335
  Piotrkowice działki Nr 25, 64, 103
 • Termin do wniesienia sprzeciwu upływa 25-09-2015r.
 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2015-08-26 14:05:25 | Data modyfikacji: 2015-08-26 14:06:23.
zgłoszenie budowy

     8. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.8.2015.ZP z dnia 26 sierpnia 2015r.

 • inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z. o. o.
 • inwestycja: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Kępa Bielańska, gmina Kozienice - etap I.


Inwestycja obejmuje działki Nr 51, 94, 95 i 99 połozone w obrębie geodezyjnym Holendry Kuźmińskie oraz działki Nr 169/1, 167, 36/4, 36/3, 35/2, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14/3, 12, 50, 53, 54, 62, 63, 66, 69, 71, 72, 75, 78, 81, 84/2, 84/1, 90 i 93/2 położone w obrebie geodezyjnym Kępa Bielańska, gmina Kozienice.

Termin na wniesienie sprzeciwu upłynął w dniu 25 września 2015r.

 

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-09-07 11:09:39 | Data modyfikacji: 2015-10-02 13:00:49.
Zgłoszenie budowy

9.  Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak:BIA.6743.9.2015.ZP z dnia 26 sierpnia 2015r.

 • Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
 • Inwestycja: budowa soeci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Kępa Bielańska, gmina Kozienice - etap II.

 Inwesatycja obejmuje działki nr 167, 171, 172, 173, 174, 99/1, 100/5, 121, 124/2 i 148 położone w obrębie geodezyjnym Kępa Bielańska oraz działki Nr 805/2, 821, 822, 804, 806 i 807 połozone w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gmina Kozienice.

Termin na wniesienie sprzeciwu upływa w dniu 25 września 2015r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-09-07 11:23:24 | Data modyfikacji: 2015-10-02 13:01:58.
zgłoszenie budowy

zgłoszenie budowy
10. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak:
BIA.6743.10.2015.ZP z dnia 17 września 2015r. (data wpływu 21.09.2015r.)
• Inwestor:
Małgorzata i Mirosław Sobolewscy
• Inwestycja:
budynek mieszkalny jednorodzinny oraz zbiornik na ścieki sanitarne.
• Lokalizacja:
działka Nr 93/8 położona w obrębie geodezyjnym Brzóza, gmina Głowaczów.
Postanowieniem z dnia 25 września 2015r. wezwano inwestorów do uzupełnienia braków formalnych i merytorycznych.
Braki formalne inwestor uzupełnił w dniu 19 października 2015r.
Termin na wniesienie sprzeciwu upływa w dniu 18 listopada 2015r.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-09-23 15:05:35 | Data modyfikacji: 2015-10-23 11:49:32.
zgłoszenie budowy

11.  Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.11.2015.ZP z dnia 22 września 2015r.
• Inwestor:
Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o. o.
• Inwestycja:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
• Lokalizacja:
działki Nr 515/1 i 514/3 położone w obrębie geodezyjnym Holendry Kozienickie, gmina Kozienice oraz działki Nr 139, 137, i 138 położone w obrębie geodezyjnym Piotrkowice, gmina Kozienice.
Termin na wniesienie sprzeciwu upływa w dniu 21 października 2015r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-09-23 15:10:45 | Data modyfikacji: 2015-10-02 12:49:43.
zgłoszenie budowy

12.  Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.12.2015.ZP z dnia 22 września 2015r.
• Inwestor:
Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o. o.
• Inwestycja:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
• Lokalizacja:
działki Nr 188/2, 180/2, 47/4, 47/2 i 172/1 położone w obrębie geodezyjnym Kociołki, gmina Kozienice oraz działki Nr 312 i 308 położone w obrębie geodezyjnym Augustów, gmina Pionki, powiat radomski.
Termin na wniesienie sprzeciwu upływa w dniu 21 października 2015r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-09-23 15:15:06 | Data modyfikacji: 2015-10-02 12:50:34.
zgłoszenie budowy

13. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BIA.6743.13.2015.ZP z dnia 30 września 2015r.
inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
inwestycja: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami z lokalizacją na działkach Nr 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 99, 116/4, 143/4, 143/6, 143/7, 143/8 i 144/6 połozonych w miejscowości Łuczynów, gmina Kozienice
• termin na wniesienie sprzeciwu upływa w dniu 30 października 2015r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-10-01 15:13:46 | Data modyfikacji: 2015-10-02 12:50:34.
zgłoszenie budowy

14. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BIA.6743.14.2015.ZP z dnia 30 września 2015r.
• inwestor: Kozienicka Giospodarka Komunalna Sp. z o. o.
• inwestycja: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wrza z przyłączami z lokalizacją na działkach Nr 40/7, 40/8, 40/14, 41/5, 41/6, 113, 191/1, 191/5, 205/4, 205/8, 205/6, 206, 207/1 i 235 położonych w obrębie geodezyjnym Aleksandrówka, na działkach Nr 776/2, 952/10, 952/11, 952/12, 954/8, 954/13, 1390, 1392 i 1396/1 połozonych w obrębie geodezyjnym Nowiny oraz na działkach Nr 232/15, 427/2, 429/5 i 797 położonych w obrębie geodezyjnym Stanisławice, gmina Kozienice.
• Termin na wniesienie sprzeciwu upływa w dniu 30 października 2015r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-10-01 15:19:18 | Data modyfikacji: 2015-10-02 12:50:34.
zgłoszenie budowy

zgłoszenie budowy
15. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.15.2015.ZP z dnia 13 października 2015r.
Inwestor: Gmina Magnuszew
• Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Anielin, gmina Magnuszew.
• Lokalizacja: działki Nr 26, 2/4, 460, 113/2, 109/2, 109/1, 106/1, 106/2, 106/3, 103/1, 103/3, 100, 96, 90/3, 90/4, 90/1, 71/1, 71/2, 68/2, 68/1, 65, 62, 60/1, 35/4, 63/2, 76/3, 78, 80, 84/1, 84,/2, 83, 81, 79, 77, 75/3, 75/4, 75/1, 72, 73, 127, 51/2, 53/2, 54, 55/2, 72, 56/2, 189/2, 230, 446, 44 i 74/1 położne w obrębie geodezyjnym Anielin, gmina Magnuszew
Termin na wniesienie sprzeciwu upływa w dniu 12 listopada 2015r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:55:14 | Data modyfikacji: 2015-10-02 12:50:34.
zgłoszenie budowy

zgłoszenie budowy
16. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.16.2015.ZP z dnia 12 października 2015r. (data wpływu 15.10.2015r.)
• Inwestor: Renata Dabińska
• Inwestycja: rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
• Lokalizacja: działka Nr 48 położona w obrębie geodezyjnym Wólka Tyrzyńska, gmina Kozienice.

Postanowieniem z dnia 19 października 2015r. wezwano inwestora do uzupełnienia braków formalnych i merytorycznych w zgłoszeniu.

Inwestor nie wywiązał się w terminie z nałożonego postanowieniem obowiązku w związku z tym decyzją Starosty Kozienickiego z dnia 16 listopada został wniesiony sprzeciw do ww. zgłoszenia.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-10-19 16:28:26 | Data modyfikacji: 2015-11-19 13:03:04.
zgłoszenie budowy

17. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.17.2015.ZP z dnia 6 października 2015r. (data wpływu 22.10.2015r.)
• Inwestor: Paweł Semeniuk
• Inwestycja: budynek mieszkalny jednorodzinny.
• Lokalizacja: działka Nr 6096 położona przy ul. Wrzosowej w Kozienicach. 

Termin na wniesienie sprzeciwu upływa w dniu 23 listopada 2015r. 

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-10-23 11:46:12 | Data modyfikacji: 2015-11-19 13:03:04.
Zgłoszenie budowy

zgłoszenie budowy
18. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.18.2015.ZP z dnia 17 listopada 2015r.
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
Inwestycja: budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Mozolice Małe, gmina Sieciechów.
Lokalizacja:
                  działka Nr 769/2 położona w obrębie geodezyjnym Staszów, gmina Kozienice oraz
                  działki Nr 181, 203/2, 204/2, 205/2, 206/2, 207/2, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/3, 213/3, 214/3, 215/3, 217, 219/2, 223/2, 224/2, 225/2, 228/2, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 231, 232, 233/1, 234/1, 235/4, 237/1, 240/1, 241/1, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 253/3, 254, 255/2, 256, 257, 258, 427/2, 430/2, 436, 437, 438, 1223, 1235/2, 1236, 1247, 1248,1310, 1389, 1391 położone w obrębie geodezyjnym Mozolice Małe, gmina Sieciechów.

Termin na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji upływa w dniu 18 grudnia 2015r.

 

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-11-19 12:57:42 | Data modyfikacji: 2015-11-19 13:00:21.
zgłoszenie budowy

19. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BIA.6743.19.2015.ZP z dnia 23 grudnia 2015r. (data wpływu 28.12.2015r.)
• Inwestor: Gmina Garbatka-Letnisko
• Inwestycja: rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku „Polanka”.
• Lokalizacja: działki o numerach ewidencyjnych 147/248 i 514 położone w miejscowości Garbatka-Letnisko, obręb geodezyjny Garbatka-Letnisko „Północ”, gmina Garbatka-Letnisko.

Termin na wniesienie sprzeciwu upływa w dniu 27 stycznia 2016r.

 

Opublikowane przez: Dorota Purchała | Data wprowadzenia: 2015-12-29 10:54:20 | Data modyfikacji: 2015-11-19 13:00:21.
Data wprowadzenia: 2015-12-29 10:54:20
Opublikowane przez: Dorota Purchała