Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Kozienickiego
2017-02-15 12:04:25
  ...więcej

I przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Kozienickiego
2017-01-10 13:53:47
  ...więcej

I przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Kozienickiego
2016-12-06 11:29:20
  ...więcej

Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Kozienickiego, Gminy Kozienice, Gminy Magnuszew, Gminy Garbatka – Letnisko, Gminy Głowaczów, Gminy Grabów nad Pilicą oraz ich Jednostek Organizacyjnych
2016-10-27 13:19:47
  ...więcej

2016-10-26 14:24:41
Zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZZOZ w Kozienicach.  ...więcej

2016-10-05 11:37:22
URZĄDZENIE TERENÓW ZIELENI W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH - CZĘŚĆ I - WYKONANIE OGRODZENIA TERENU  ...więcej

Urządzenie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach” - część I – wykonanie ogrodzenia terenu
2016-09-13 12:49:15
  ...więcej

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach
2016-09-09 12:13:25
  ...więcej

2016-06-07 13:54:24
Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz wymiana drzwi na klatce schodowej na drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie.  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie - Zakup druków i oznaczeń komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach
2016-04-12 09:00:30
  ...więcej

2016-03-23 11:12:36
Starosta Kozienicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.  ...więcej

Dostawy produktów spożywczych oraz mięsa, wędlin i drobiu do Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kozienickiego
2016-03-03 13:22:03
  ...więcej

2016-01-12 13:41:47
Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej.    ...więcej

2015-12-17 13:21:55
Wykonanie i sukcesywne dostarczanie tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  ...więcej

2015-11-20 11:02:34
Powiat Kozienice ogłasza sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego  ...więcej

2015-11-09 10:18:33
Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości    ...więcej

Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Kozienickiego, Gminy Kozienice, Gminy Magnuszew, Gminy Garbatka – Letnisko, Gminy Głowaczów oraz ich Jednostek organizacyjnych
2015-10-27 13:31:27
  ...więcej

Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego
2015-10-16 08:26:41
  ...więcej

Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Kozienickiego.
2015-09-29 12:24:04
  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Kozienickiego w okresie od 1 stycznia 2017 roku
2015-09-14 13:55:55
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 131
poprzednie     następne