Przetargi

Zakup energii elektrycznej dla Powiatu
Kozienickiego, Gminy Kozienice, Gminy Magnuszew,
Gminy Garbatka – Letnisko, Gminy Głowaczów,
Gminy Grabów nad Pilicą oraz ich Jednostek
Organizacyjnych

Ogłoszenie (UZP)

Ogłoszenie Energia (Dziennik Europejski)

SIWZ (Energia na 2017-2018 r.).

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy energia elektryczna

Załącznik nr 3 - JEDZ (oświadczenia wstępne o spełnianiu warunków postępowania oraz braku podstaw wykluczenia, doświadczenie zawod.)

Załącznik nr 4 - Oddanie do dyspozycji zasobów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach lokalnych

Załącznik nr 6 - Pełnomocnictwo na dystrybucje

Załącznik nr 7a - zestawienie kubaturowe w jednostkach Powiatu Kozienickiego

Załącznik nr 7b - zestawienie kubaturowe Gmina Kozienice

Załącznik nr 7c - zestawienie ośw. ulicz. Gmina Kozienice

Załącznik nr 7d - zestawienie kubaturowe Gmina Głowaczów

Załącznik nr 7e - zestawienie ośw. ulicz. Gmina Głowaczów

Załącznik nr 7f - zestawienie kubaturowe Gmina Magnuszew

Załącznik nr 7g - zestawienie ośw. ulicz. Gmina Magnuszew

Załącznik nr 7h - zestawienie kubaturowe Gmina Garbatka - Letnisko

Załącznik nr 7i - zestawienie ośw. ulicz. Gmina Garbatka - Letnisko

Załącznik nr 7j - zestawienie ośw. ulicz. Gmina Grabów nad Pilicą

Załącznik nr 7k - zestawienie kubaturowe Gmina Grabów nad Pilicą

Załącznik nr 8 - Informacja o grupach kapitałowych

SIWZ (zmiana)

Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedzi nr 3

Informacja z otwarcia Ofert

 

Opublikowane przez: Jan, Mazur | Data wprowadzenia: 2016-10-27 13:19:47.

Zobacz:
 Informacja o wynikach przetargów . 
Data wprowadzenia: 2016-10-27 13:19:47
Opublikowane przez: Jan, Mazur
« powrót