Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach" /SZP.272.4.2021/
2021-08-16 17:01:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach" /SZP.272.4.2021/  ...więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla gminy Grabów n/Pilicą, Magnuszew, Kozienice bez obrębu Kozienice miasto wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko.”
2021-05-07 12:16:35
„Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla gminy Grab&oa  ...więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach
2021-04-19 19:24:05
 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach  ...więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XLV/2021 Voltra
2021-04-07 12:38:12
Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie w jego imieniu prowadzone jest przez Pełnomocnika Zamawiającego tj.: Voltra Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa a całość dokumentacji przetarg  ...więcej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 r.
2021-01-29 11:28:27
  ...więcej

Zarząd Powiatu Kozienickiego z siedzibą w Kozienicach, ul. J. Kochanowskiego 28, ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni pod bankomat
2020-11-10 14:40:50
  ...więcej

Wykaz powierzchni przeznaczonej do wynajmu pod bankomat w budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 28 w Kozienicach
2020-11-10 14:29:19
  ...więcej

Ogłoszenie o Zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem jest: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach”
2020-10-23 09:37:13
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją wykonawczą budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kozienicach oraz infrastruktury technicznej”
2020-07-23 11:20:01
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na zadanie: „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego – etap I i II”, /SZP.272.2.2020/
2020-05-29 11:22:40
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na zadanie: „Ubezpieczenie mienia Powiatu Kozienice oraz jednostek organizacyjnych” /nr sprawy: SZP.272.1.2020/
2020-02-03 14:40:42
Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie w jego imieniu prowadzone jest przez Pełnomocnika Zamawiającego tj.: Brokera Ubezpieczeniowego - Mentor S.A., ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń i całość dokumentacji przetargowej  ...więcej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 r.
2020-01-27 14:15:13
  ...więcej

2019-10-15 13:55:49
Starosta Powiatu Kozienickiego z siedzibą w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28 ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Kozienicki. Pełna treśc ogłoszenia. (scan -pdf - 201  ...więcej

Zarząd Powiatu Kozienickiego z siedzibą w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice, ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego
2019-09-19 09:14:02
  ...więcej

Zarząd Powiatu Kozienickiego z siedzibą w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego
2019-07-25 12:50:37
  ...więcej

WYKAZ nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Kochanowskiego 28A w Kozienicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
2019-07-24 08:18:44
  ...więcej

„INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH” (nr sprawy: SZP.272.6.2019)
2019-06-26 11:50:01
  ...więcej

„INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH” (nr sprawy: SZP.272.5.2019)
2019-06-12 13:15:28
  ...więcej

„Urządzanie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach wraz z renowacją termomodernizacji obiektu – Etap II: wykonanie ciągów pieszych i parkingu oraz szaty roślinnej” (nr sprawy: SZP.272.4.2019)
2019-06-05 09:13:02
  ...więcej

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla gminy Głowaczów, gminy Garbatka – Letnisko i obrębu Kozienice – Miasto wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko
2019-03-20 11:36:13
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 150
następne