2012r.

Uchwała Nr XVI/116/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania "Zakup urządzenia do czyszczenia i udrażniania kanalizacji".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-03-13 11:13:25.
Uchwała Nr XVI/117/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania "Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-03-13 11:29:06.
Uchwała Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-03-14 09:57:33 | Data modyfikacji: 2012-03-16 10:01:30.
Uchwała Nr XVI/119/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2012-2037.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-03-16 09:59:11 | Data modyfikacji: 2012-03-16 10:01:30.
Uchwała Nr XVI/120/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia srawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-03-16 12:18:13 | Data modyfikacji: 2012-03-16 10:01:30.
Uchwała Nr XVI/121/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kozienickiego.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-03-19 09:33:05 | Data modyfikacji: 2012-03-16 10:01:30.
Uchwała Nr XVI/122/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-03-20 09:52:01 | Data modyfikacji: 2012-03-16 10:01:30.
Uchwała Nr XVI/123/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kozienickim na lata 2012 - 2016.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-03-21 11:54:24 | Data modyfikacji: 2012-03-16 10:01:30.
Uchwała Nr XVI/124/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-03-21 13:33:31 | Data modyfikacji: 2012-03-16 10:01:30.
Uchwała Nr XVI/125/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-03-22 11:03:22 | Data modyfikacji: 2012-03-16 10:01:30.
Uchwała Nr XVI/126/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w budynku będącym w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-03-22 13:06:24 | Data modyfikacji: 2012-03-16 10:01:30.
Uchwała Nr XVI/127/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-03-26 10:04:40 | Data modyfikacji: 2012-03-16 10:01:30.
Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:09:13 | Data modyfikacji: 2012-04-20 10:17:38.
Uchwała Nr XVII/129/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2012-2037.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:27:02 | Data modyfikacji: 2012-04-20 10:17:38.
Uchwała Nr XVII/130/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-04-20 10:27:26 | Data modyfikacji: 2012-04-20 10:17:38.
Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012-2015.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-04-20 10:37:20 | Data modyfikacji: 2012-04-20 10:17:38.
Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie za 2011 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:43:46 | Data modyfikacji: 2012-04-20 10:17:38.
Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie: Liceum Ogólnokształcące w Garbatce-Letnisko.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-04-25 11:26:50 | Data modyfikacji: 2012-04-20 10:17:38.
Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii na wyłączenie z sieci odcinka linii kolejowej nr 82 Bąkowiec - Puławy Azoty.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-04-26 10:20:10 | Data modyfikacji: 2012-04-20 10:17:38.
Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Gminy Głowaczów nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę powiatową położonej w Brzózie ozn.dz. 367/1 i nr 368/9.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-04-26 11:20:08 | Data modyfikacji: 2012-04-20 10:17:38.
Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/116/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29.02.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania " Zakup urządzenia do czyszczenia i udrażniania kanalizacji".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:27:38 | Data modyfikacji: 2012-04-20 10:17:38.
Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gmienie Sieciechów na realizację zadania "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zajezierzu".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:07:17 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:14:31.
Uchwała Nr XVIII/138/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania "Doposażenie ciągnika Zetor w urządzenia do przeładunku odpadów komunalnych gromadzonych na terenie Gminy Sieciechów oraz urządzania terenów zielonych i zadrzewień".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-21 10:49:02 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:14:31.
Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania" Zakup samochodu dostawczego do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieciechów".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-21 15:05:05 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:14:31.
Uchwała Nr XVIII/140/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania "Budowa wodociągu w miejscowości Lipska Wola".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-22 09:47:55 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:14:31.
Uchwała Nr XVIII/141/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Regów Stary, Oleksów gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1 Etap II - Kolektor KP2 Zlewnia stacji SP2".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-22 13:04:42 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:14:31.
Uchwała Nr XVIII/142/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania "PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa, Brzozowa."  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-23 14:00:17 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:14:31.
Uchwała Nr XVIII/143/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania " PT i termomodernizacja budynku przedszkola nr 2".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-23 14:13:36 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:14:31.
Uchwała Nr XVIII/144/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania " PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum (termomodernizacja budynku pływalni, odnawialne źródła energii)".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-24 11:37:55 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:14:31.
Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:32:20 | Data modyfikacji: 2012-05-25 09:34:02.
Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2012-2037.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-25 10:00:52 | Data modyfikacji: 2012-05-25 09:34:02.
Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia kontynuacji realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego pn. "Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy ramowej: UDA_POKL.07.01.02-14-020/08-00).  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-28 09:36:44 | Data modyfikacji: 2012-05-25 09:34:02.
Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-28 13:43:12 | Data modyfikacji: 2012-05-25 09:34:02.
Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń pralni w budynku będącym w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-28 14:48:57 | Data modyfikacji: 2012-05-25 09:34:02.
Uchwała Nr XVIII/150/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie dokumentu pn. : "Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego."  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-05-29 10:11:09 | Data modyfikacji: 2012-05-29 10:12:05.
Uchwała Nr XIX/151/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok i sprawozdania finansowego.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-07-16 10:46:57 | Data modyfikacji: 2012-05-29 10:12:05.
Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-07-16 11:04:11 | Data modyfikacji: 2012-05-29 10:12:05.
Uchwała Nr XIX/153/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania " PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice ul. Ciekawa, ul. Warszawska-bis, Dębowa, Świerkowa".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-07-16 13:01:59 | Data modyfikacji: 2012-05-29 10:12:05.
Uchwała Nr XIX/154/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania "PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum" w tym termomodernizacja budynku krytej pływalni DELFIN oraz montaż pomp ciepła.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-07-16 15:09:32 | Data modyfikacji: 2012-05-29 10:12:05.
Uhwała Nr XIX/155/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka - Letnisko na realizację zadania "Rekultywacja Gminnego Składowiska  Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka - Zbyczyn".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-07-17 11:58:41 | Data modyfikacji: 2012-05-29 10:12:05.
Uchwała Nr XIX/156/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia  27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania "Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Miejska Dąbrowa - studnia nr 2".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-07-18 11:46:22 | Data modyfikacji: 2012-07-18 11:47:35.
Uchwała Nr XIX/157/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania "Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Marianów - studnia nr 2".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-07-18 13:39:30 | Data modyfikacji: 2012-07-18 11:47:35.
Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni śieków w Mniszewie".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-07-19 11:04:00 | Data modyfikacji: 2012-07-18 11:47:35.
Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 10:51:30 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XIX/160/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego. zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 13:49:57 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XIX/161/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Kozienicach ozn. działki gruntu nr 644/1, 644/3.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-07-25 15:02:48 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XIX/162/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia powiatu nieruchomości zabudowanej położonej w Kozienicach, oznaczonej działka nr 3167/2 o pow. 0,0535 ha.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-08-16 08:57:33 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XIX/163/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 645, 1805/2, 1701/8 w miejscowości Kozienice Al. Wł. Sikorskiego.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-08-16 11:33:48 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XIX/164/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na określonych wodach śródlądowych Powiatu Kozienickiego.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:10:31 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XIX/165/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2011 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-08-17 12:19:29 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-08-20 09:44:22 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na czas nieoznaczony w nieodpłatne użytkowanie części nieruchomości zabudowanej położonej w Kozienicach, oznaczonej działka nr 3167/2 o pow. 0,0535 ha.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-08-20 10:23:20 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Kozienicki nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kozienicach przy ul. Jana Kochanowskiego 15, oznaczonej działka gruntu nr 3228 wpisana do Księgi Wieczystej Nr RA1K/00000203/1.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:11:41 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XX/169/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania "Zakup samochodu dostawczego wraz z doposażeniem i zabudową do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieciechów".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:41:05 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XX/170/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/137/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 09 maja 2012r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zajezierzu".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-08-20 13:13:55 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XX/171/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/137/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 09 maja 2012r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania "Doposażenie ziągnika Zetor w urządzenia do przeładunku odpadów komunalnych gromadzonych na terenie Gminy Sieciechów oraz urządzania terenów zielonych i zadrzewień".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-08-20 15:13:24 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XX/172/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-08-21 13:50:31 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XX/173/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XVII/130/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:46:43 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XXI/174/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/154/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27.06.2012r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania "PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum" w tym termomodernizacja budynku krytej pływalni DELFIN oraz montaż pomp ciepła.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:59:32 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XXI/175/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania "Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-09-12 11:11:43 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XXI/176/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-09-12 12:01:19 | Data modyfikacji: 2012-07-23 13:01:36.
Uchwała Nr XXI/177/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania "Przebudowa kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Studziankach Pancernych - zmiana urządzenia z paliwa stałego na paliwo olejowe".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-09-12 13:56:24 | Data modyfikacji: 2012-09-12 13:57:28.
Uchwała Nr XXI/178/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania "Sieć wodociągowa w Tomczynie".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-09-12 14:14:48 | Data modyfikacji: 2012-09-12 14:18:01.
Uchwała Nr XXI/179/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów gm. Gniewoszów, Zlewnia stacji SP2. Etap 1".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-09-13 10:29:07 | Data modyfikacji: 2012-09-12 14:18:01.
Uchwała Nr XXI/180/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-09-13 12:47:34 | Data modyfikacji: 2012-09-13 12:53:41.
Uchwała Nr XXI/181/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2012-2037.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-09-17 10:02:12 | Data modyfikacji: 2012-09-18 13:18:54.
Uchwała Nr XXI/182/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XIX/160/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-09-17 11:03:37 | Data modyfikacji: 2012-09-18 13:18:54.
Uchwała Nr XXI/183/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-09-17 14:12:37 | Data modyfikacji: 2012-09-18 13:18:54.
Uchwała Nr XXI/184/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05 września 2012r. w sprawie poparcia Stanowiska Nr 8/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr 177/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. dotyczącego niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w roku 2013.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-09-18 09:21:21 | Data modyfikacji: 2012-09-18 13:18:54.
Uchwała Nr XXII/185/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. K. Pułaskiego 30 w Grabowie n/Pilicą".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-10-15 13:31:49 | Data modyfikacji: 2012-09-18 13:18:54.
Uchwała Nr XXII/186/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:38:10 | Data modyfikacji: 2012-10-19 11:44:42.
Uchwała Nr XXIII/187/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-11-13 11:56:54 | Data modyfikacji: 2012-10-19 11:44:42.
Uchwała Nr XXIII/188/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2012-2037.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-11-13 14:00:39 | Data modyfikacji: 2012-10-19 11:44:42.
Uchwała Nr XXIII/189/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu Kozienickiego na udzielenie poręczenia kredytu skonsolidowanego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-11-14 13:27:45 | Data modyfikacji: 2012-10-19 11:44:42.
Uchwała Nr XXIII/190/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XVII/130/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-11-15 13:22:54 | Data modyfikacji: 2012-10-19 11:44:42.
Uchwała Nr XXIII/191/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:23:00 | Data modyfikacji: 2012-10-19 11:44:42.
Uchwała Nr XXIII/192/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Kozienicach ozn. działki gruntu nr 1701/5, 6824.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-11-26 12:53:53 | Data modyfikacji: 2012-10-19 11:44:42.
Uchwała Nr XXIV/193/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/156/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27.06.2012r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania "Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Miejska Dąbrowa - studnia nr 2".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-12-03 16:20:01 | Data modyfikacji: 2012-10-19 11:44:42.
Uchwała Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/177/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05.09.2012r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania "Przebudowa kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Studziankach Pancernych - zmiana urządzenia z paliwa stałego na paliwo olejowe".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-12-04 11:15:10 | Data modyfikacji: 2012-10-19 11:44:42.
Uchwała Nr XXIV/195/2012 Rady Powiatu Kozienickiego  z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gmienie Głowaczów na realizację zadania "Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizacje istniejącego oświetlenia".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-12-04 14:32:45 | Data modyfikacji: 2012-10-19 11:44:42.
Uchwała Nr XXIV/196/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-12-05 12:17:43 | Data modyfikacji: 2012-12-05 12:22:05.
Uchwała Nr XXIV/197/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-12-06 14:03:15 | Data modyfikacji: 2012-12-05 12:22:05.
Uchwała Nr XXIV/198/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XVII/130/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-12-17 13:24:27 | Data modyfikacji: 2012-12-05 12:22:05.
Uchwała Nr XXIV/199/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kozienickiego.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-12-18 09:44:03 | Data modyfikacji: 2012-12-05 12:22:05.
Uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zgłoszenia kandydata Rady Powiatu Kozienickiego na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kozienicach na lata 2012-2016.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-12-18 11:26:34 | Data modyfikacji: 2012-12-05 12:22:05.
Uchwała Nr XXIV/201/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2012-12-19 10:25:22 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:26:39.
Uchwała Nr XXIV/202/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-01-08 12:00:21 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:26:39.
Uchwała Nr XXIV/203/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:06:34 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:26:39.
Uchwała Nr XXIV/204/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:16:02 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:26:39.
Uchwała Nr XXVI/205/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/21/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-01-08 14:50:53 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:26:39.
Uchwała Nr XXVI/206/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-01-09 10:13:32 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:26:39.
Uchwała Nr XXVI/207/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/24/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-01-09 14:51:41 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:26:39.
Uchwała Nr XXVI/208/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2013 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-03-12 11:57:58 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:26:39.
Uchwała Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu na 2013 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-01-14 14:27:47 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:26:39.
Uchwała Nr XXVI/210/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-01-14 14:39:03 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:26:39.
Uchwała Nr XXVI/211/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2012-2037.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-01-14 14:52:59 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:26:39.
Uchwała Nr XXVI/212/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XVII/130/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2012 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-01-14 15:01:23 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:26:39.
Uchwała Nr XXVI/213/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. uchwała budżetowa na 2013 rok.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-01-09 09:38:32 | Data modyfikacji: 2013-01-09 09:40:04.
Uchwała Nr XXVI/214/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2013-2032.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-01-09 09:52:35 | Data modyfikacji: 2013-01-09 09:40:04.

Zobacz:
 2010r. .  2011r. .  2012r. .  2013r. .  2014r. . 
Data wprowadzenia: 2013-01-09 09:52:35
Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas