2010r.

Uchwała Nr XXXVII/275/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-04-27 10:07:08.
Uchwała Nr XXXVII/276/2010 Rady Powiatu Kozinickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

zobacz Zał. Nr 5

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-04-27 10:31:41.
Uchwała Nr XXXVII/277/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/281/2002 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym prowadzonym na terenie Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-04-27 12:22:13.
Uchwała Nr XXXVII/278/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-04-28 11:30:45.
Uchwała Nr XXXVII/279/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia kontynuacji realizacji w 2010 roku projektu systemowego pn. "Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy ramowej: UDA_POKL.07.01.02-14-020/08-00).

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-04-28 11:52:03.
Uchwała Nr XXXVII/280/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisku na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na okres 1 roku Gospodarstwu Pomocniczemu - Warsztaty Szkolne przy  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisku nieruchomośći zabudowanej położonej w Garbatce Letnisku.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:05:26.
Uchwała Nr XXXVII/281/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-04-29 11:35:40.
Uchwała Nr XXXVII/282/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu pomieszczeń spalarni odpadów SPZZOZ w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-04-30 08:35:13.
Uchwała Nr XXXVIII/283/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 10:19:27.
Uchwała Nr XXXVIII/284/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/281/2002 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym prowadzonym na terenie Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-05-25 11:57:25.
Uchwała Nr XXXIX/285/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-05-28 10:53:18.
Uchwała Nr XLI/286/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kozienicach za wykonanie budżetu 2009 roku.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-05-31 13:16:00.
Uchwała Nr XLI/287/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

zobacz Zał. Nr 5

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-06-02 12:36:57.
Uchwała Nr XLI/288/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia powiatu nieruchomości zabudowanej położonej  w Kozienicach, oznaczonej działki nr: 6830, 6831, 628/2, o łącznej pow. 1,4530 ha.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-06-04 10:27:40.
Uchwała Nr XLI/289/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXXVII/279/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia kantynuacji realizacji w 2010 roku projektu systemowego pn. "Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ( nr umowy ramowej: UDA_POKL.07.01.02-14-020/08-00).  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-06-04 12:02:27.
Uchwała Nr XLI/290/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/278/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-06-08 10:12:17.
Uchwała Nr XLI/291/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Cecylówce Głowaczowskiej".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-06-08 13:52:56 | Data modyfikacji: 2010-06-08 13:55:10.
Uchwała Nr XLI/292/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania "Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb wodociągu w m. Brzóza w Gminie Głowaczów".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-06-09 09:51:25 | Data modyfikacji: 2010-06-08 13:55:10.
Uchwała Nr XLI/293/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-06-23 09:35:12 | Data modyfikacji: 2010-06-08 13:55:10.
Uchwała Nr XLI/294/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów (budowa przykanalików - przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych)".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-06-23 10:26:52 | Data modyfikacji: 2010-06-08 13:55:10.
Uchwała Nr XLIII/295/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-08-11 14:20:42 | Data modyfikacji: 2010-06-08 13:55:10.
Uchwała Nr XLIII/296/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania "Most Królewski w Kozienicach w 600 lecie Bitwy pod Grunwaldem - Rekonstrukcja Wydarzeń oraz realizacja fragmentu Mostu".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-08-12 13:08:59 | Data modyfikacji: 2010-08-12 13:10:46.
Uchwała Nr XLIII/297/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałe

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-08-12 13:20:39 | Data modyfikacji: 2010-08-12 13:10:46.
Uchwała Nr XLIV/298/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/278/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-08-30 08:54:38 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:03:29.
Uchwała Nr XLIV/299/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Magnuszew".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-08-30 10:02:04 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:03:29.
Uchwała Nr XLIV/300/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania "Stacja uzdatniania wody z hydrofornią we wsi Kępa Niemojewska".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-08-30 10:09:48 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:03:29.
Uchwała Nr XLIV/301/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabów n/Pilicą oraz Czerwonka".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-09-17 11:30:05 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:03:29.
Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka-Letnisko na realizację zadania "Budowa kanalizacji deszczowej wykonywanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:04:39 | Data modyfikacji: 2010-09-20 09:06:44.
Uchwała Nr XLIV/303/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka-Letnisko na realizację zadania "Posadowienie masztu fotoradaru w m. Garbatka Letnisko w ciągu drogi krajowej Nr 79 (ul. Kozienicka i ul. Zwoleńska)".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-09-20 11:38:34 | Data modyfikacji: 2010-09-20 09:06:44.
Uchwała Nr XLIV/304/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania "Budowa Kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze gm. Sieciechów - etap II i III".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-09-21 13:23:27 | Data modyfikacji: 2010-09-20 09:06:44.
Uchwała Nr XLIV/305/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania "Wykonanie sieci monitoringu lokalnego przy mogilniku w Zajezierzu".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 14:20:08 | Data modyfikacji: 2010-09-27 14:58:41.
Uchwała Nr XLIV/306/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

zobacz Zał. Nr 5

zobacz Zał. Nr 6

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 13:46:49 | Data modyfikacji: 2010-09-27 14:58:41.
Uchwała Nr XLIV/307/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-10-08 13:15:58 | Data modyfikacji: 2010-09-27 14:58:41.
Uchwała Nr XLIV/308/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2009 rok.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-10-12 10:44:11 | Data modyfikacji: 2010-09-27 14:58:41.
Uchwała Nr XLIV/309/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zaopiniowania czasowego zaprzestania działalności oddziału ginekologiczno-położniczego w SPZZOZ w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-10-14 14:06:45 | Data modyfikacji: 2010-10-14 14:08:14.
Uchwała Nr XLIV/310/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji komórek organizacyjnych z SP ZZOZ w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-10-15 13:23:06 | Data modyfikacji: 2010-10-14 14:08:14.
Uchwała Nr XLV/311/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:48:46 | Data modyfikacji: 2010-12-09 10:09:18.
Uchwała Nr XLV/312/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/278/2010 z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-12-09 10:30:22 | Data modyfikacji: 2010-12-09 10:09:18.
Uchwała Nr XLVI/313/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

zobacz Zał. Nr 5

zobacz Zał. Nr 6

zobacz Zał. Nr 7

zobacz Zał. Nr 8

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-12-10 09:43:39 | Data modyfikacji: 2010-12-09 10:09:18.
Uchwała Nr XLVI/314/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kozienicach ozn. działka gruntu nr 643.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-04 10:32:53 | Data modyfikacji: 2011-01-04 10:34:05.
Uchwała Nr XLVI/315/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu na prowadzenie negocjacji z Ministerstwem Skarbu Państwa w celu ustalenia zasad ewentualnego nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa przez Powiat Kozienicki udziałów w spółce PKS Kozienice Sp.z o.o.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-05 10:59:36 | Data modyfikacji: 2011-01-04 10:34:05.
Uchwała Nr XLVI/316/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 14:55:06 | Data modyfikacji: 2011-01-05 11:02:01.
Uchwała Nr XLVIII/317/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

zobacz Zał. Nr 5

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-05 12:57:41 | Data modyfikacji: 2011-01-05 11:02:01.
Uchwała Nr XLVIII/318/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania "PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice ul. Ciekawa, Warszawska bis, Dębowa - ul. Ciekawa".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-07 11:32:31 | Data modyfikacji: 2011-01-05 11:02:01.
Uchwała Nr XLVIII/319/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania "Likwidacja dzikich wysypisk w Gminie Sieciechów".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-07 11:16:07 | Data modyfikacji: 2011-01-07 11:16:57.
Uchwała Nr XLVIII/320/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka-Letnisko na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej na zamknięcie i rekultywację składowiska w msc. Garbatka Zbyczyn". zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-07 12:38:09 | Data modyfikacji: 2011-01-07 11:16:57.
Uchwała Nr XLVIII/321/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gmienie Głowaczów na realizację zadania "Edukacja ekologiczna prowadzona przez Gminę Głowaczów i placówki oświatowe".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-07 14:40:29 | Data modyfikacji: 2011-01-07 11:16:57.
Uchwała Nr XLVIII/322/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kozienickiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Kozienickim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:14:07 | Data modyfikacji: 2011-01-07 11:16:57.
Uchwała Nr XLVIII/323/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/278/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-11 11:34:20 | Data modyfikacji: 2011-01-11 11:56:28.
Uchwała Nr XLVIII/324/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-11 13:23:33 | Data modyfikacji: 2011-01-11 11:56:28.
Uchwała Nr XLVIII/325/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego działania Dyrektorów Szpitali Powiatowych dotyczącego ich protestu przeciwko proponowanym warunkom finansowania świadczeń szpitalnych na rok 2011.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 11:14:20 | Data modyfikacji: 2011-01-11 11:56:28.
Uchwała Nr XLIX/326/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

zobacz Zał. Nr 5

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 13:34:12 | Data modyfikacji: 2011-01-11 11:56:28.
Uchwała Nr XLIX/327/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania "Edukacja ekologiczna prowadzona przez Gminę Grabów n/Pilicą  i placówki oświatowe".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-25 09:24:06 | Data modyfikacji: 2011-01-11 11:56:28.
Uchwała Nr XLIX/328/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania "Edukacja ekologiczna prowadzona przez Gminę Sieciechów i placówki oświatowe".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-25 10:08:03 | Data modyfikacji: 2011-01-11 11:56:28.
Uchwała Nr XLIX/329/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania "Edukacja ekologiczna prowadzona przez Gminę Gniewoszów i placówki oświatowe".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-25 10:12:52 | Data modyfikacji: 2011-01-11 11:56:28.
Uchwała Nr XLIX/330/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania "Edukacja ekologiczna prowadzona przez Gminę Magnuszew i placówki oświatowe".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-25 10:18:30 | Data modyfikacji: 2011-01-11 11:56:28.
Uchwała Nr XLIX/331/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka-Letnisko na realizację zadania "Edukacja ekologiczna prowadzona przez Gminę Garbatka-Letnisko i placówki oświatowe".  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-01-25 10:24:25 | Data modyfikacji: 2011-01-11 11:56:28.

Zobacz:
 2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. . 
Data wprowadzenia: 2011-01-25 10:24:25
Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak