Ogłoszenia o naborach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, iż w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia został zakwalifikowany:
Pan Michał Wójcik zam. Zdunków
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na w/w stanowisku jako technikę naboru zastosowano test z którego kandydat uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

pełna treść ogłoszenia-PDF-30,9 KB

pełna treść ogłoszenia-DOCX-12 KB

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-11-25 12:57:14.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze KDR.210.8.2022 na stanowisko Podinspektor Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwo Powiatowe w Kozienicach

W związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach rekrutacją na stanowisko Podinspektor Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich informuję, że do naboru zgłosiły się dwie osoby, z czego jedna spełnia wymagania formalne określone w w/w ogłoszeniu:


Pan Michał Wójcik zam. Zdunków


Informuję również, że rekrutacja końcowa odbędzie się w dniu 25.11.2022r. o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach (II piętro pok. nr 37).

 Pełna treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2022-11-22 15:29:25.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor Wydział Budżetowo-Finansowy.

 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, iż w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia została zakwalifikowana:


Pani Iwona Pyrka zam. Nowa Wieś

Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Kandydatka spełniają wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na w/w stanowisku. Jako technikę naboru zastosowano test z którego kandydatka uzyskała wymaganą liczbę punktów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

 Pełna treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2022-11-22 15:28:24.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze KDR.210.7.2022 na stanowisko Podinspektor Wydział Budżetowo-Finansowy Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

zobacz pełną treść ogłoszenia-PDF-32,6 KB

zobacz pełną treść ogłoszenia-DOCX-12,1 KB

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-11-16 09:52:54.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór znak: KDR.210.8.2022 na stanowisko urzędnicze Podinspektor Stanowisko Wieloosobowe ds. Bezpieczeństwa, Spraw Spełecznych i Obywatelskich Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

Ogłoszenie o naborze:KDR.210.8.2022 DOCX-23,1 KB

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji

Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji

Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-11-09 15:37:42.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór znak: KDR.210.7.1.2022 na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Budżetowo-Finansowy Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

Ogłoszenie o naborze:KDR.210.7.1.2022 PDF-190 KB

Ogłoszenie o naborze:KDR.210.7.1.2022 DOCX-18,6 KB

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji

Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji

Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-10-28 11:25:02.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. BHP Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

zobacz pełną treść ogłoszenia-PDF-28 KB

zobacz pełną treść ogłoszenia-DOCX-12,1 KB

 

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Autor: Starosta Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-06-24 11:10:34 | Data modyfikacji: 2022-06-24 11:18:31.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze KDR.210.6.2022 na stanowisko Inspektor ds. BHP Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

zobacz pełną treść ogłoszenia-PDF-28 KB

zobacz pełną treść ogłoszenia-DOCX-12,1 KB

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-06-21 15:09:13 | Data modyfikacji: 2022-06-24 11:18:31.

Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowiska Dyrektora:

 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, ul. Warszawska 25
 • Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, ul. Warszawska 72
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 8a

Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat kozienicki-PDF-423 KB

Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat kozienicki-DOCX-52,0 KB

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów naboru na stanowisko dyrektora-PDF-92,4 KB

 

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-06-15 13:40:12 | Data modyfikacji: 2022-06-15 13:53:12.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Organizacyjny
Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, iż w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Sylwia Mazur zam. Kozienice.

Informacja o wyniku naboru - PDF - 26,2 KB

Informacja o wyniku naboru - DOCX - 12,3 KB

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:53:08 | Data modyfikacji: 2022-06-15 13:53:12.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór znak: KDR.210.6.2022 na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. BHP Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

zobacz pełną treść ogłoszenia - PDF - 221 KB

zobacz pełną treść ogłoszenia DOCX - 17,3 KB

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji

Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji

Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-06-09 14:18:25 | Data modyfikacji: 2022-06-09 14:29:03.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. BHP Starostwo Powiatowe w Kozienicach.
Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że do naboru na stanowisko Specjalista ds. BHP nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym nabór pozostaje nierozstrzygnięty.

zobacz pełną treść ogłoszenia - PDF - 216 KB

zobacz pełną treść ogłoszenia DOCX - 11,8 KB

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-06-08 13:01:51 | Data modyfikacji: 2022-06-09 14:29:03.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze KDR.210.5.2022 na stanowisko Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

zobacz pełną treść ogłoszenia - PDF-31,3 KB

zobacz pełną treść ogłoszenia - DOCX - 12,3 KB

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-06-08 09:15:41 | Data modyfikacji: 2022-06-09 14:29:03.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór znak: KDR.210.5.2022 na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Organizacyjny Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

Ogłoszenie o naborze: KDR.210.5.2022 PDF - 208 KB

Ogłoszenie o naborze: KDR.210.5.2022 DOCX - 21,7 KB

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji

Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji

Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-05-26 14:59:24 | Data modyfikacji: 2022-06-09 14:29:03.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór znak: KDR.210.4.2022 na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. BHP Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

Ogłoszenie o naborze: KDR.210.4.2022 PDF - 216 KB

Ogłoszenie o naborze: KDR.210.4.2022 DOCX - 17,9 KB

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji

Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji

Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-05-26 14:33:24 | Data modyfikacji: 2022-06-09 14:29:03.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Główny Specjalista ds. BHP Starostwo Powiatowe w Kozienicach.
Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że do naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. BHP nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru - (PDF - 20,6 KB)

Informacja o wyniku naboru - (DOCX - 11,8 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-05-25 13:26:29 | Data modyfikacji: 2022-05-25 14:43:41.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór znak: KDR.210.3.2022 na stanowisko urzędnicze - Główny Specjalista ds. BHP Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

Ogłoszenie o naborze: KDR.210.3.2022 PDF - 218 KB

Ogłoszenie o naborze: KDR.210.3.2022 DOCX - 17,6 KB

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji

Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji

Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-05-10 15:14:02 | Data modyfikacji: 2022-05-25 14:43:41.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika Wydział Budownictwa i Architektury Starostwo Powiatowe w Kozienicach.
Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że do naboru na stanowisko Podinspektor - zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika Wydział Budownictwa i Architektury nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym nabór zostaje nierozstrzygnięty.

Informacja o wyniku naboru (DOCX - 11,9 KB)

Informacja o wyniku naboru (PDF - 26 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-03-01 15:12:30 | Data modyfikacji: 2022-05-25 14:43:41.

Informacja  o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że do naboru na stanowisko Kierownik Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym nabór zostaje nierozstrzygnięty.

Informacja o wyniku naboru (DOCX - 12 KB)

Informacja o wyniku naboru (PDF - 21,5 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-02-14 16:26:31 | Data modyfikacji: 2022-02-14 16:32:39.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze-Podinspektor zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika Wydział Budownictwa i Architektury Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

Pełna treść ogłoszenia o naborze - *.pdf (184 KB)

Pełna treść ogłoszenia o naborze - *.doc (32 KB)

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Starosta Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-02-14 10:02:57 | Data modyfikacji: 2022-02-14 10:07:06.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór znak: KDR.210.1.2022 na stanowisko urzędnicze kierownik w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Ogłoszenie o naborze: KDR.210.1.2022 PDF - 187 KB

Ogłoszenie o naborze: KDR.210.1.2022 DOCX - 16,9 KB

Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji

Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-01-24 15:04:38 | Data modyfikacji: 2022-02-14 10:07:06.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości


Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, iż w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia została zakwalifikowana  Pani Aldona Sawicka zam. Głowaczów.

Informacja o wyniku naboru (PDF - 29,2 KB)

Informacja o wyniku naboru (DOCX - 12,3 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-01-13 13:21:35 | Data modyfikacji: 2022-02-14 10:07:06.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze KDR.210.6.2021 na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 32,9 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX - 12,1 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2022-01-11 15:21:27 | Data modyfikacji: 2022-02-14 10:07:06.

STAROSTA KOZIENICKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH

pełna treść ogłoszenia - (PDF - 54,1 KB)

pełna treść ogłoszenia - (DOCX - 19,6 KB)

Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji

Oświadczenie kandydata

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2021-12-17 13:53:50 | Data modyfikacji: 2022-02-14 10:07:06.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnik Wydział Budownictwa i Architektury


Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, iż w związku z przeprowadzoną rekrutacją na w/w stanowisko kandydat nie osiągnął wymaganej liczby punktów. W związku z powyższym nabór zostaje unieważniony.

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX - 12,2 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 20,9 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2021-11-23 15:19:04 | Data modyfikacji: 2022-02-14 10:07:06.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze KDR.210.5.2021 na stanowisko Naczelnik w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-12,1 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 27 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2021-11-16 12:10:12 | Data modyfikacji: 2022-02-14 10:07:06.

STAROSTA KOZIENICKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NACZELNIK WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Pełna treść ogłoszenia

Pełna treść ogłoszenia - wersja *.doc

Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji

Oświadczenie kandydata

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2021-10-27 15:03:02 | Data modyfikacji: 2021-10-27 15:20:29.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury.

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX - 11,8 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 21,5 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2021-10-20 14:52:40 | Data modyfikacji: 2021-10-27 15:20:29.

STAROSTA KOZIENICKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NACZELNIK WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 177 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX - 17,3 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań wynikających z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych

Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2021-10-06 10:05:28 | Data modyfikacji: 2021-10-27 15:20:29.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu.

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 28,7 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-12,4 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2021-07-27 14:55:34 | Data modyfikacji: 2021-10-27 15:20:29.

STAROSTA KOZIENICKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE KDR.210.3.2021 NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOZIENICACH

Zobacz pełną treść ogłoszenia - pdf (304KB).

Zobacz pełną treść ogłoszenia - doc (26 KB).

Zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 29 KB)

Zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX - 12,6 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2021-07-08 15:27:17 | Data modyfikacji: 2021-07-27 15:08:23.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-11,7 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 31,1 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2021-05-13 14:40:20 | Data modyfikacji: 2021-05-13 15:21:52.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze KDR.210.2.2021 na stanowisko Naczelnik Wydział Geodezji, Kartagrafii, Katastru i Nieruchomości.

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 32,1 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-12 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2021-05-11 15:14:38 | Data modyfikacji: 2021-05-11 15:16:08.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Pełna treść ogłoszenia

Pełna treść ogłoszenia - wersja *.doc

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań wynikających z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2021-04-20 14:28:32 | Data modyfikacji: 2021-05-11 15:16:08.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Promocji i Kultury.

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 26,2 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-12,4 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2021-02-24 14:36:14 | Data modyfikacji: 2021-05-11 15:16:08.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze KDR.210.1.2021 na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 26,1 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX - 12 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2021-02-23 13:02:29 | Data modyfikacji: 2021-05-11 15:16:08.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Promocji i Kultury Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX - 21,3 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 180 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji

Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań wynikających z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2021-02-09 08:29:00 | Data modyfikacji: 2021-05-11 15:16:08.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu.

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 28,1 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-11,9 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-08-21 09:46:35 | Data modyfikacji: 2021-05-11 15:16:08.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF - 218 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX - 25,5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu (PDF - 26 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu (DOCX - 13 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-07-22 15:00:13 | Data modyfikacji: 2021-05-11 15:16:08.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF-138 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-17,2 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-06-26 13:26:28 | Data modyfikacji: 2021-05-11 15:16:08.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu


 

zobacz pełną treść ogłoszenia ( DOCX-27 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-06-25 13:11:25 | Data modyfikacji: 2021-05-11 15:16:08.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu.

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-12,3 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF-23,1 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-06-18 11:37:07 | Data modyfikacji: 2020-06-18 11:45:25.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury.

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-11,8 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-06-04 09:34:14 | Data modyfikacji: 2020-06-18 11:45:25.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwo Powiatowe w Kozienicach

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-25,5 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF-2,56 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:16:50 | Data modyfikacji: 2020-06-18 11:45:25.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architekury.

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF-20,6 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-11,8 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-05-14 13:44:22 | Data modyfikacji: 2020-06-18 11:45:25.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Kozienice OiN.210.4.1.2020

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF-135 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-17,2 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-05-14 13:37:18 | Data modyfikacji: 2020-06-18 11:45:25.

Informacja o wynikach naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 zobacz

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-04-23 13:45:12 | Data modyfikacji: 2020-06-18 11:45:25.

STAROSTA KOZIENICKI OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY  STAROSTWA KOZIENICE

 zobacz

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-04-23 13:40:26 | Data modyfikacji: 2020-06-18 11:45:25.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury


 

 zobacz

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-04-23 13:38:02 | Data modyfikacji: 2020-06-18 11:45:25.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwo Powiatowe w Kozienicach. - docx 20KB

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwo Powiatowe w Kozienicach. - pdf 139 KB

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-04-02 15:21:04 | Data modyfikacji: 2020-04-02 15:24:57.

Informacja o wynikach naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-11,9 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF-28,9 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-03-02 16:13:24 | Data modyfikacji: 2020-04-02 15:24:57.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwo Powiatowe w Kozienicach
KDR.210.1.2020

1. Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor
3. Wymiar czasu pracy – praca w pełnym wymiarze czasu pracy –umowa na zastępstwo za nieobecnego pracownika (ok.1 - 1.5 roku)
4. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe o kierunku geodezja i kartografia lub pokrewne w zakresie prowadzenia baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
b) biegła znajomość przepisów i umiejętność stosowania ich w praktyce: Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
c) biegła obsługa komputera 
d) bardzo dobra znajomość programów: Ewmapa, Ośrodek., Ewopis;
e) doświadczenie w aktualizacji baz danych przestrzennych
f) kreatywność, dociekliwość.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 10.02.2020 r. do godz. 16.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Nabór na stanowisko Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- umowa na zastępstwo”. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy opatrzeć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /tj. Dz.U. 2019 poz. 1781/.

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF-134 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-19,4 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:49:43 | Data modyfikacji: 2020-04-02 15:24:57.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu


Uprzejmie informuję, iż w wyniku zakończenia naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Sylwia Burza zam. Kępa Wólczyńska.

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-11,7 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF-27,3 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-09-19 14:57:37 | Data modyfikacji: 2020-04-02 15:24:57.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości


Uprzejmie informuję, iż w wyniku zakończenia naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Emilia Rybarczyk zam. Kozienice.

zobacz pełną treść ogłoszenia (PDF-26,7 KB)

zobacz pełną treść ogłoszenia (DOCX-11,7 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-09-19 14:40:51 | Data modyfikacji: 2020-04-02 15:24:57.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Podinspektor Wydział Komunikacji i Trasportu

Uprzejmie informuję, iż do naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Komunikacji i transportu zgłosiło się dwóch kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i zostali zakwalifikowani do II etapu. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalowny w odrębnym piśmie. (pdf - 26 KB)

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:48:46 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:50:42.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Podinspektora Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości

Uprzejmie informuje, iż do naboru na stanowisko Podinspektora Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zgłosiło się dwóch kandydatów, z czego jeden z nich spełnia wymagania formalne i został zakwalifikowany do II etapu. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony w odrębnym piśmie. ( PDF - 26 KB )

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:42:01 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:50:49.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Uprzejmie informuję, iż w wyniku zakończenia naboru na stanowisko Powiatowy Rzecznik Konsumentów do zatrudnienia został zakwalifikowany Pan Stanisław Gąsior zam. Radom. ( pdf - 27 KB )

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:36:20 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:39:00.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Starostwo Powiatowe w Kozienicach

OiN.210.7.2019

1. Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
2. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor.
3. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
4. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe o kierunku geodezja i kartografia;
b) posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w jednostkach administracji publicznej lub jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.
c) dobra znajomość przepisów i umiejętność stosowania ich w praktyce – ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w tym Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
d) biegła znajomość programów Ewopis i Ewmapa;
e) biegła obsługa komputera i systemów informatycznych;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 02.09.2019 r. do godz. 17.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Nabór na stanowisko Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości”. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
Wymagane dokumenty należy opatrzeć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /tj. Dz.U. 2018 poz. 1000/.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (PDF-1,60 MB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (DOCX-23,0 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-08-21 14:36:21 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:39:00.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Komunikacji I Transportu
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
OiN.210.8.2019

1. Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice - Wydział Komunikacji i Transportu.

2. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor.

3. Wymiar czasu pracy - pełny etat.

4. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie kierunek administracja;

b) minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w organach administracji samorządowej;

c) znajomość i umiejętność stosowania pzepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i Kodeks postępowania administracyjnego;

d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 02.09.2019 r. do godz. 17.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Nabór na stanowisko Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu”. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
Wymagane dokumenty należy opatrzeć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /tj. Dz.U. 2018 poz. 1000/.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu (PDF-190 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu (DOCX-23,9 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-08-21 14:05:42 | Data modyfikacji: 2019-08-21 14:29:25.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PDF-24,4 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Powiatowy Rzecznik Konsumentów (DOCX-12,2 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-08-14 15:02:32 | Data modyfikacji: 2019-08-14 15:28:54.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury (DOCX-12,4 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury (PDF-25,9 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-08-02 09:34:18 | Data modyfikacji: 2019-08-14 15:28:54.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Kozienicach

OiN.210.6.2019

 

1. Miejsce pracy - Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice, określenie stanowiska urzędniczego:Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
2. Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu
3. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe w szczególności prawnicze lub ekonomiczne
b) doświadczenie zawodowe -co najmniej 5 letni staż pracy
c) obywatelstwo polskie
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
e)nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 06.08.2019 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Nabór na stanowisko Powiatowy Rzecznik Konsumenta". Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralnośći.

Wymagane dokumenty należy opatrzeć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /tj. Dz.U.2018 poz.1000/.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwo Powiatowe w Kozienicach (PDF-161 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwo Powiatowe w Kozienicach (DOCX-17,1 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:21:56 | Data modyfikacji: 2019-07-26 12:47:21.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury


 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury (PDF-29,8 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury (DOCX-12,3KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:28:38 | Data modyfikacji: 2019-07-26 12:47:21.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury ( pdf - 30KB )

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury - ( pdf - 187 KB)

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2019-07-11 15:00:44 | Data modyfikacji: 2019-07-11 15:10:58.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na 2 stanowiska urzędnicze Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
OiN.210.5.2019

1. Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice - Wydział Budownictwa i Architektury.

2. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor - 2 etaty.

3. Wymiar czasu pracy - pełny etat.

4. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub pokrewnego lub administracji;

b) minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym;

c) znajomość i umiejętność stosowania przepisów Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego;

d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel);

e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

f) nieposzlakowana opinia.

Wmagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 03.07.2019 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Nabór na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury". Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborzenie nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
Wymagane dokumenty neleży opatrzeć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/tj. Dz.U.2018 poz. 1000/.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury (DOCX-23,2 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury (PDF-168 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:12:09 | Data modyfikacji: 2019-06-19 15:25:16.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (PDF-24,0)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (DOCX-12,4 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-04-16 15:16:50 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:27:00.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury (PDF-26,1 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury (DOCX-12,4 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-04-16 14:41:16 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:27:09.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budżetowo - Finansowy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budżetowo-Finansowy (PDF-24,0 KB)

Informacja o naborze na stanowisko Podinspektor Wydział Budżetowo-Finansowy (DOCX-12,4 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-04-16 14:11:13 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:27:16.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budżetowo - Finansowy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budżetowo - Finansowy (PDF-22,7 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budżetowo - Finansowy (DOCX-11,8 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-03-28 15:20:16 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:27:16.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury (PDF- 21,3 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury (DOCX-11,7 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-03-28 15:15:55 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:27:16.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PDF-26,6 DOCX)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (DOCX-40,3 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-03-28 15:11:30 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:27:16.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (DOCX-12,2 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (PDF-22,8 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-03-28 13:10:05 | Data modyfikacji: 2019-03-28 13:41:08.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2019-03-28 13:10:03 | Data modyfikacji: 2019-03-28 13:41:08.

Ogłoszenie o konkursie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Opactwie


Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Opactwie.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczeg w Opactwie (PDF-134 KB)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opactwie (DOCX-24,3 )

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-03-26 11:42:58 | Data modyfikacji: 2019-03-26 11:58:31.

Ogłoszenie o konkursie SPZZOZ

Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:20:30 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:22:49.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości


Starostwo Powiatowe w Kozienicach


OiN.210.4.2019


1.Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.


2. Określenie stanowiska urzędniczego : Podinspektor.


3. Wymiar czasu pracy - pełny etat.


4. Wymagania niezbędne: 


a) wykształcenie wyższe o kierunku geodezja i kartografia;


b) dobra znajomość przepisów i umiejętność stosowania ich w praktyce: Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w tym Rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;


c) biegła obsługa komputera i systemów informatycznych;


d) bardzo dobra znajomość programów Ewopis, Ewmapa;


e) doświadczenie w aktualizacji baz danych pzgik;


f) posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w jednostkach administracji publicznej lub jednostkach wykonawstwa geodezyjnego;


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 18.03.2019 r. do godz. 17.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem"Nabór na stanowisko Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości". Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.


Wymagane dokumenty należy opatrzeć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustwą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /tj. Dz.U.2018 poz.1000/.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (PDF-152 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (DOCX-22,9 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:03:33 | Data modyfikacji: 2019-03-06 15:15:51.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury


Starostwo Powiatowe w Kozienicach


OiN.210.3.2019


1. Starstwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice - Wydział Budownictwa i Architektury.


2. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor.


3. Wymiar czasu pracy - pełny etat.


4. Wymagania niezbędne:


a) wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub pokrewnego;


b) minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w organach administarcji achitektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego;


c) znajomość i umiejętność staosowania przepisów Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administarcyjnego;


d) bardzo dobra znajomość obsługi kompuera (MS WORD, MS Excel);


e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;


f) nieposzlakowana opinia


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 18.03.2019 r. do godz. 17.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Nabór na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury". Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat  ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru o niekaralności.


Wymagane dokumenty należy opatrzeć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /tj.Dz.U.2018 poz. 1000/.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury (PDF-168 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury (DOCX-23,2 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:23:34 | Data modyfikacji: 2019-03-06 14:33:44.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PDF-26,9 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (DOCX-12,1)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:07:34 | Data modyfikacji: 2019-03-06 14:33:44.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Budżetowo-Finansowy Starostwo Powiatowe w Kozienicach


OiN.210.2.2019


1. Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice - Wydział Budżetowo-Finansowy.


2. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor.


3. Wymiar czasu pracy - pełny etat.


4. Wymagania niezbędne :


a) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne;


b) doświadczenie w pracy z co najmniej 5 - letnim stażem pracy w służbach finansowo - księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego;


c) dobra znajomość struktury samorządu terytorialnego, zadań ustawowych oraz zasad finansowania;


d) dobra znajomość zasad rachunkowości, umiejętność korzystania z przepisów prawa w zakresie ustawy o finansach publicznych;


e) dobra znajomość obsługi komputera, programu Microsoft Office, Systemu Informacji Prawnej LEX;


f) znajomość programów finansowo - księgowych i sprawozdawczych;


g) znajomość obsługi urządzeń biurowych;


h) szkolenia, certyfikaty potwierdzające umiejętności;


i) nieposzlakowana opinia.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 06.03.2019 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Nabór na stanowisko Podinspektor Wydział Budżetowo-Finansowy". Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawanych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publiczej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowy w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.


Wymagane dokumenty należy opatrzeć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  /tj. Dz.U.2018 poz. 1000/.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Budżetowo - Finansowy (DOCX-23,1 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Budżetowo - Finansowy (PDF-1,43 MB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-02-21 14:29:15 | Data modyfikacji: 2019-03-06 14:33:44.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej Starostwo Powiatowe w Kozienicach


OiN.210.1.2019


1. Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


2. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor


3. Wymiar czasu pracy - pełny etat 


4. Wymagania niezbędne: 


a) wykształcenie wyższe o kierunku geodezja i kartografia lub pokrewne;


b) biegła znajomość przepisów i umiejętność stosowania ich w praktyce: Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;


c) biegła obsługa komputera i systemów informatycznych;


d) bardzo dobra znajomość programów: Ewmapa, Ośrodek, Ewopis;


e) doświadczenie w aktualizacji baz danych pzgik;


f) posiadanie stażu pracy w jednostkach administracji publicznej na podobnym stanowisku;


g) posiadanie stażu pracy w wykonawstwie minimum 3 lata;


h) kreatywność, dociekliwość.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Strostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 26.02.2019 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Nabór na stanowisko Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej". Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat na obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. 


Wymagane dokumenty należy opatrzeć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych / tj. Dz.U.2018 poz.1000/.


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PDF-1,34 MB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (DOCX-22,5 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:00:36 | Data modyfikacji: 2019-02-14 15:18:40.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Wydział Budżetowo-Finansowy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Wydział Budżetowo-Finansowy - (PDF-25,3KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Wydział Budżetowo-Finansowy (DOCX- 12,3 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-12-20 15:07:08 | Data modyfikacji: 2018-12-20 15:12:26.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Wydział Budżetowo-Finansowy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Wydział Budżetowo-Finansowy (PDF-24,6 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Wydział Budżetowo- Finansowy (DOCX - 12,1 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-12-11 14:54:25 | Data modyfikacji: 2018-12-11 15:07:05.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor Wydział Finansowo-Budżetowy


Starostwo Powiatowe w Kozienicach.


OiN.210.8.2018


1. Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice - Wydział Finansowo - Budżetowy.


2. Określenie stanowiska urzędniczego - Podinspektor.


3. Wymiar czasu pracy - pełny etat.


4. Wymagania niezbędne:


a) Wykształcenie wyższe - ekonomiczne.


b) Doświadczenie w pracy w służbach finansowo-księgowych.


c) Staż pracy - minimum 1 rok w służbach finansowo-księgowych.


d) Znajomość struktury samorządu terytorialnego, zadań ustawowych oraz zasad finansowania.


e) Znajomość zasad rachunkowości, umiejętność korzystania z przepisów prawa w zakresie ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości.


f) Umiejętność obsługi komputera, programu Microsoft Office, Systemu Informacji Prawnej Lex.


g) Znajomość programów finansowo-księgowych i sprawozdawczych.


h)Znajomość obsługi urządzeń biurowych.


i) Nieposzlakowana opinia.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 07.12.2018r. do godz. 13.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Nabór na stanowisko Podinspektor Wydział Finansowo- Budżetowy". Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.


Wymagane dokumenty należy opatrzeć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tj. Dz.U.2016 poz.922/.

Pełna treść ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Finansowo-Budżetowy (WODR-20,4 KB)

Pełna treść ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydział Finansowo-Budżetowy (DOCX-1,84 MB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-11-27 15:06:26 | Data modyfikacji: 2018-11-27 15:43:01.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - (PDF - 25,8 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - (DOCX - 12,2 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-08-23 09:51:19 | Data modyfikacji: 2018-08-23 12:57:14.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - (PDF - 27 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - (DOCX - 13 KB)

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-08-16 10:13:21 | Data modyfikacji: 2018-08-16 10:25:43.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. (PDF-31 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. (DOCX-13 KB)

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:00:12 | Data modyfikacji: 2018-08-16 10:34:38.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - (Doc - 12,1 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - (Pdf - 34 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-07-24 14:45:36 | Data modyfikacji: 2018-07-26 13:37:58.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista ds. BHP

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. BHP (Doc - 12,2 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. BHP (Pdf -32 KB)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-07-24 12:55:57 | Data modyfikacji: 2018-07-26 13:36:39.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu

 zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:17:57 | Data modyfikacji: 2018-07-20 13:19:15.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-07-16 15:08:54 | Data modyfikacji: 2018-07-20 13:19:15.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe w Kozienicach


OiN. 210.7.2018


1. Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.


2. Określenie stanowiska urzędniczego - Podinspektor.


3. Wymiar czasu pracy - pełny etat.


4. Wymagania niezbędne:


a) wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie)


b) staż w jednostkach administracji publicznej min. 3 lata


c) znajomość oprogramowania typu: Word, Excel, Legislator


d) prawo jazdy Kat. B


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 13 lipca 2018r. do godz.13.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Nabór na stanowisko Podinspektor Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska". Wskaźnik zatrunienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzadzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do  Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.


Wymagane dokumenty należy opatrzeć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tj.Dz.U.2016 poz.922/.

Pełna treść ogłoszenia (kliknij, aby zapoznać się z ogłoszeniem)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-07-02 14:49:17 | Data modyfikacji: 2018-07-02 14:54:54.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor - Wydział Komunikacji i Transportu Starostwo Powiatowe w Kozienicach


OiN.210.6.2018


1. Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice - Wydział Komunikacji i Transportu.


2. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor.


3. Wymiar czasu pracy - pełny etat.         


4. Wymagania niezbędne:


a) Wykształcenie wyższe - licencjackie, kierunek: administracja.   


b) Posiadanie stażu pracy w organach administracji samorządowej - min. 1 rok.


c) Znajomość przepisów i umiejętność stosowania ich w praktyce: Prawo o ruchu drogowym i Kodeks postępowania administracyjnego.


d) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera: MS Word, MS Excel.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 13.07.2018r. do godz. 13.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Nabór na stanowisko Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu". Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozmieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6 %. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.


Wymagane dokumenty należy opatrzeć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tj. Dz.U.2016 poz.922/.                                                                                                                                                                                 

Pełna treść ogłoszenia (kliknij, aby zapoznać się z ogłoszeniem)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-07-02 14:19:35 | Data modyfikacji: 2018-07-02 14:26:05.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. BHP

 Kliknij, aby zapoznać się z pełną informacją

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-06-26 14:04:33 | Data modyfikacji: 2018-07-02 14:26:05.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na 2 stanowiska urzędnicze - Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwo Powiatowe w Kozienicach


OiN.210.5.2018


1. Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


2. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor - 2 etaty.


3. Wymiar czasu pracy - pełny atat.


4. Wymagania niezbędne:


  a) Wykształcenie wyższe  - geodezja i kartografia.


   b) Biegła znajomość przepisów i umiejętność stosowania ich w praktyce: Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.


   c) Posiadanie stażu pracy w jednostkach administracji publicznej.


   d) Znajomość programów: Ewmapa, Ośrodek.


   e) Biegła obsługa komputera, systemów informatycznych, urządzeń biurowych.


   f) Nieposzlakowana opinia.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 04.07.2018r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem " Nabór na stanowisko Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej". Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zowodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.


Wymagane dokumenty należy opatrzeć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tj. Dz.U.2016 poz. 922/.


 


 


 

Pełna treść ogłoszenia (kliknij, aby zapoznać się z ogłoszeniem)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:07:16 | Data modyfikacji: 2018-06-22 13:14:40.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. BHP


OiN.210.4.1.2018  


1. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz jednostki organizacyjne powiatu kozienickiego:


a) Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach


b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach


c) I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach


d) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Opactwie


e) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kozienicach


f) Placówka Socjalizacyjna "PANDA" w Kozienicach


g) Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach


2. Określenie stanowiska urzędniczego : Specjalista ds. BHP


3.Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu


4. Wymagania niezbędne:


a) Wykształcenie wyższe o specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy" lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,


b) Minimum 5 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku ds. BHP,


c) Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie BHP,


d) Samodzielność, inicjatywa w działaniu oraz umiejętność rozwiązywania problemów,


e) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,


f) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


g) Nieposzlakowana opinia,


h) Umiejętność sporządzania i prowadzenia dokumentacji BHP


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 29 maja 2018r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Nabór na stanowisko Specjalista ds. BHP". Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zowodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Pełna treść ogłoszenia (kliknij, aby zapoznać się z ogłoszeniem)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-05-16 14:53:28 | Data modyfikacji: 2018-05-16 15:02:17.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury

 Kliknij, aby zapoznać się z pełną informacją

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-03-26 13:41:40 | Data modyfikacji: 2018-05-16 15:02:17.

POWIATOWY INSEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W KOZIENICACH POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO : GŁÓWNY KSIĘGOWY DO SPRAW KSIĘGOWO - KADROWYCH. UMOWA O PRACĘ.

 Pełna treść ogłoszenia o naborze

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Anna Lenarczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-22 15:19:35 | Data modyfikacji: 2018-03-22 15:26:32.

STAROSTA KOZIENICKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ STAROSTWA KOZIENICE

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe - geodezja i kartografia,
 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1,
 • Biegła znajomość przepisów Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 • Posiadanie stażu pracy w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego min. 1 rok.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 20.03.2018r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Nabór na stanowisko Podinspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej". Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zastanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 Pełna treść ogłoszenia o naborze - podinspektor.

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-03-07 14:46:59 | Data modyfikacji: 2018-03-07 14:51:25.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor - Wydział Budownictwa i Architektury

 Kliknij, aby zapoznać się z pełną informacją

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-03-07 14:00:46 | Data modyfikacji: 2018-03-07 14:08:21.
Informacja o wynikach naboru na stanowisku -
Audytor wewnętrzny
 Kliknij, aby zapoznać się z pełną informacją.

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2018-02-28 11:09:20 | Data modyfikacji: 2018-03-07 14:08:21.

SPROSTOWANIE


DO OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


NA STANOWISKO PODINSPEKTOR WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZNAK OIN.210.7.2.2018 Z DNIA 14.02.2018R.


 


Dokonuje się sprostowania błędu w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 14 lutego 2018r. wynikającego z oczywistej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że:


pkt 4 ppkt a otrzymuje brzmienie: "wykształcenie wyższe - budownictwo lub pokrewne"


pkt 8 ppkt d otrzymuje brzmienie: "kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie budownictwa"


 Ulega zmianie również termin składania wymaganych dokumentów:


Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 do dnia 05.03.2018r.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-02-20 13:43:22 | Data modyfikacji: 2018-02-20 13:45:38.

STAROSTA KOZIENICKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY STAROSTWA KOZIENICE

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie - budownictwo lub pokrewne
 • Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w organach administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego lub instytucjach projektowych, wykonawczych (w obszarze budownictwa),
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, Ms Excel),
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Nieposzlakowana opinia

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 28.02.2018r. do godz. 15.30. w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Nabór na stanowisko Podinspektor Wydział Budownictwa i Architektury". Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%. Aplikacje które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 Pełna treść ogłoszenia o naborze - podinspektor.

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2018-02-14 15:26:43 | Data modyfikacji: 2018-02-14 15:32:59.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Audytor wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2018-02-06 12:25:43 | Data modyfikacji: 2018-02-06 12:36:26.
Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego -
OiN.210.1.2018

1. Starostwo Powiatowe, w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice.

2. Określenie stanowiska urzędniczego – Audytor wewnętrzny.

3. Wymiar czasu pracy – ½ etatu.

4. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe,

e) posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Cerified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),
 • lub złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,
 • lub uprawnienia biegłego rewidenta,
 • lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami do nadawania doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

f) co najmniej 2-letni staż pracy w charakterze audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,

g) prawo jazdy kat. B,

h) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,

i) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

j) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków,

k) samodzielność, własna inicjatywa, umiejętność prezentacji przygotowanego materiału,

l) odpowiedzialność i odporność na stres

 Pełna treść ogłoszenia. (kliknij, aby zapoznać się z ogłoszeniem)

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:47:48 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:49:08.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista d/s zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych  w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2017-12-27 08:31:08 | Data modyfikacji: 2017-12-27 08:32:08.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Anna Lenarczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:08:19 | Data modyfikacji: 2017-12-27 08:32:08.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Specjalista d/s Zamówień Publicznych

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-11-30 09:27:54 | Data modyfikacji: 2017-12-27 08:32:08.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-11-24 12:59:55 | Data modyfikacji: 2017-11-27 13:58:07.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kozienicach ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisku: starszego referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kozienicach wymiar etatu 1.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2017-11-14 11:27:46 | Data modyfikacji: 2017-11-14 11:30:56.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - inspektora

STAROSTA KOZIENICKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ STAROSTWA KOZIENICE

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie - geodezja i kartografia,
 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1
 • Biegła znajomość przepisów Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • Staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego min. 3 lata
 • Znajomość struktury i kompetencji administracji samorządowej,
 • Umiejętność korzystania z przepisów prawa, odporność na stres, dobra pamięć,
 • Umiejętność logicznego myślenia, selekcji informacji, umiejętność pracy w zespole,
 • Nieposzlakowana opinia

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 14.11.2017r. do godz. 15.30. w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Nabór na stanowisko Inspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%.Aplikacje które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 Pełna treść ogłoszenia o naborze - inspektor.

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:44:47 | Data modyfikacji: 2017-10-26 10:28:58.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Anna Lenarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-20 14:21:51 | Data modyfikacji: 2017-10-26 10:28:58.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kozienicach poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora nadzoru budowlanego 1/4 lub 1/8 etatu.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Anna Lenarczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-29 13:37:20 | Data modyfikacji: 2017-10-26 10:28:58.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Promocji i Kultury

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-08-10 14:16:24 | Data modyfikacji: 2017-08-10 14:17:40.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:10:06 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-14 12:42:29 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-11 14:56:30 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-06 14:34:56 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o dokonaniu zmian w ogłoszeniu o konkursie Zarządu Powiatu Kozienickiego na Kandydata na stanowiska Dyrektora:

 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, ul. Warszawska 25
 • Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, ul. Warszawska 72
 • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 8a
 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:24:01 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-04 15:04:53 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowiska Dyrektora:

 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, ul. Warszawska 25
 • Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, ul. Warszawska 72
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 8a

 

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-29 13:30:33 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-23 13:16:56 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Budżetowo-Finansowym Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-20 15:20:00 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:36:26 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Gedodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:29:19 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:16:20 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:40:57 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Budżetowo - Finansowego.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:38:13 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:42:01 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-05-26 12:38:23 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Organizacyjnego i Kadr Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-05-26 12:32:47 | Data modyfikacji: 2017-05-26 12:33:14.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-05-25 14:34:11 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:35:54.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-03-10 12:57:06 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:35:54.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2016-03-14 15:36:35 | Data modyfikacji: 2016-03-14 15:38:24.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2016-03-02 14:53:27 | Data modyfikacji: 2016-03-14 15:38:24.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2016-02-16 09:44:10 | Data modyfikacji: 2016-02-16 09:45:15.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Referent Prawny w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:09:16 | Data modyfikacji: 2016-02-16 09:45:15.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Kozienicach poszukuje kandydatów na stanowisko
Referent Prawny
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2015-11-02 13:52:58 | Data modyfikacji: 2016-02-16 09:45:15.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w
Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-12-19 12:10:03 | Data modyfikacji: 2016-02-16 09:45:15.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-12-11 12:08:41 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:09:54.
Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędniczne Podinspektora Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Starostwa Kozienice
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-11-25 15:14:58 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:09:54.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i
Spraw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w
Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-10-03 11:50:41 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:11:04.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
podinspektora Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:34:00 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:11:04.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko podinspektora Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Kozienice
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:41:47 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:11:04.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko Inspektora Wydziału
Gospodarki Mieniem Powiatu i Spraw Gospodarczych
Starostwa Kozienice
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-09-18 11:59:29 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:11:04.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora SPZZOZ w Kozienicach.

Na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 3 września 2014r został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Kozienicach.


W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na w/w stanowisko został wybrany Pan Jarosław Pawlik.

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2014-09-15 16:16:19 | Data modyfikacji: 2014-09-15 16:17:47.
Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze podinspektora Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Kozienice
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:11:02 | Data modyfikacji: 2014-09-15 16:17:47.
Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału
Gospodarki Mieniem Powiatu i Spraw Gospodarczych
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:28:57 | Data modyfikacji: 2014-09-15 16:17:47.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Budżetowo - Finansowego Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2014-08-07 12:28:53 | Data modyfikacji: 2014-08-07 12:30:45.
Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza konkurs na
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Kozienicach.

Dokumenty prosimy składać do dnia 14.08.2014r.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 09:08:20 | Data modyfikacji: 2014-07-28 14:06:22.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Inspektora Wydziału Budżetowo - Finansowego
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-05-19 14:34:00 | Data modyfikacji: 2014-07-28 14:06:22.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: inspektora Wydziału Budżetowo-Finansowego.

 zobacz

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2014-05-14 14:00:25 | Data modyfikacji: 2014-05-14 14:59:27.
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Opactwie, Opactwo 18
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-05-09 09:25:27 | Data modyfikacji: 2014-05-14 14:59:27.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Geodety Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:54:11 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:54:38.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko Geodety Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Starostwa Powiatowego w
Kozienicach

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-02-20 14:37:26 | Data modyfikacji: 2014-02-20 14:37:50.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze: Geodeta Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-01-17 12:13:52 | Data modyfikacji: 2014-01-17 12:15:50.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2013-12-18 12:11:06 | Data modyfikacji: 2013-12-18 12:14:08.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego w Kozienicach

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2013-11-26 13:16:03 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-09-10 13:40:30 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-29 13:31:25 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-29 13:27:00 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Specjalisty w Wydziale Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-17 11:40:57 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spałniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-16 11:58:45 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektora Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-10 13:08:49 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Promocji i Kultury. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-04-30 14:34:42 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-04-22 16:09:57 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Biura Rady i Zarządu. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-04-19 11:41:26 | Data modyfikacji: 2014-03-21 09:39:16.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektora Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2013-04-12 10:20:25 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-03-27 11:50:49 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Tłumacza języka migowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:24:31 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-03-18 14:34:06 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Prawnika w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-03-07 13:23:57 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-02-27 13:30:14 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydziału Promocji i Kultury. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-02-19 13:07:22 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ogłasza nabór na stanowisko: Prawnika.

zobacz ogłoszenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-02-05 13:47:33 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ogłasza nabór na stanowisko: Tłumacza Języka Migowego.

zobacz ogłoszenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-02-05 13:39:44 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ogłasza nabór na stanowisko: Psychologa.

zobacz ogłoszenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-02-05 12:58:00 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-01-18 08:50:43 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Józef Małaśnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-08 14:21:05 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:10:18 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:12:52.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Józef Małaśnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-19 11:31:31 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:12:52.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Józef Małaśnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-14 12:50:32 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:12:52.
Informacja o zmianie terminu rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów ubiegających się do pracy na stanowisko: Inspektora Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:04:53 | Data modyfikacji: 2012-12-06 09:36:43.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Inspektor Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2012-11-30 11:59:22 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Kozienickim.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-11-19 08:55:55 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor Wydziału Promocji i Kultury. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stapór | Data wprowadzenia: 2012-11-16 08:21:48 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora do Spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-10-01 16:08:02 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektora ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:30:35 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-08-10 09:50:12 | Data modyfikacji: 2012-08-10 10:03:34.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-02-07 12:05:50 | Data modyfikacji: 2012-08-10 10:03:34.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektor Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-01-25 09:49:09 | Data modyfikacji: 2012-08-10 10:03:34.
Informacja o wynikach naboru na stanowiska: Specjalista ds. nadzoru nad lasami niepaństwowymi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-01-12 14:33:53 | Data modyfikacji: 2012-08-10 10:03:34.
Wydłużenie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych na stanowisko Podinspektora Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i  Obywatelskich.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2012-01-12 11:42:01 | Data modyfikacji: 2012-01-12 11:49:49.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich. Pełny etat. zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:15:42 | Data modyfikacji: 2012-01-12 11:49:49.
Informacja w sprawie naboru na stanowiska : Specjalista ds. nadzoru nad lasami niepaństwowymi w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2011-12-27 15:18:18 | Data modyfikacji: 2011-12-27 15:20:06.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Dwa pełne etaty.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2011-12-08 13:22:07 | Data modyfikacji: 2011-12-08 13:27:58.
Informacja o wynikach naboru na  stanowisko Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2011-08-24 12:34:08 | Data modyfikacji: 2011-08-24 12:35:31.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-08-09 14:29:36 | Data modyfikacji: 2011-08-24 12:35:31.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Podinspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2011-07-29 14:09:08 | Data modyfikacji: 2011-08-24 12:35:31.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-06-15 14:27:05 | Data modyfikacji: 2011-06-15 14:33:40.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Inspektora Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:25:42 | Data modyfikacji: 2011-05-31 14:33:31.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Inspektor do spraw zarządzania kryzysowego - Wydziału Bezpieczeństwa Spraw Społecznych i Obywatelskich.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2011-04-11 13:45:27 | Data modyfikacji: 2011-04-11 13:46:28.
Ogłoszenie o naborze
Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Al. Gen. Sikorskiego 10.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-12-15 14:33:37 | Data modyfikacji: 2011-04-11 13:46:28.
Informacja
Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że unieważnia nabór na stanowisko: Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 12:14:41 | Data modyfikacji: 2011-04-11 13:46:28.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartografcznej  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2010-04-12 13:30:52 | Data modyfikacji: 2010-04-12 13:31:18.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartografcznej - anulowany zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2010-04-12 11:27:03 | Data modyfikacji: 2010-04-12 13:31:10.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartografcznej - anulowane zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2010-04-07 07:55:47 | Data modyfikacji: 2010-04-12 11:25:31.
Ogłoszenie o naborze
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Audytor wewnętrzny 1/4 etatu.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:13:30 | Data modyfikacji: 2010-04-12 11:25:31.
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-01-05 13:21:26 | Data modyfikacji: 2010-04-12 11:25:31.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-11-27 14:38:34 | Data modyfikacji: 2009-11-27 14:42:34.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne dot. stanowiska Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 15:22:21 | Data modyfikacji: 2009-11-27 14:42:34.
Ogłoszenie o naborze
Starosta Kozienicki  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Podinspektor Wydziału Promocji i Kultury. Jeden etat.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-10-23 08:20:54 | Data modyfikacji: 2009-10-23 11:46:55.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Kryzysowych Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-08-25 14:54:30 | Data modyfikacji: 2009-10-23 11:46:55.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne dot. stanowiska Naczelnika Wydziału Spraw Kryzysowych Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-08-12 11:54:12 | Data modyfikacji: 2009-08-12 11:56:27.
Ogłoszenie o naborze
Starosta Kozienicki ponownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Naczelnika Wydziału Spraw Kryzysowych Społecznych i Obywatelskich.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:32:44 | Data modyfikacji: 2009-11-17 13:10:14.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne, dot. stanowiska Naczelnika Wydziału
Spraw Kryzysowych Społecznych i Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-07-27 14:53:31 | Data modyfikacji: 2009-07-27 14:55:59.
Data wprowadzenia: 2009-07-27 14:53:31
Data modyfikacji: 2009-07-27 14:55:59
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński