Ogłoszenia o naborach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kozienicach ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisku: starszego referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kozienicach wymiar etatu 1.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2017-11-14 11:27:46 | Data modyfikacji: 2017-11-14 11:30:56.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - inspektora

STAROSTA KOZIENICKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ STAROSTWA KOZIENICE

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie - geodezja i kartografia,
 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1
 • Biegła znajomość przepisów Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • Staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego min. 3 lata
 • Znajomość struktury i kompetencji administracji samorządowej,
 • Umiejętność korzystania z przepisów prawa, odporność na stres, dobra pamięć,
 • Umiejętność logicznego myślenia, selekcji informacji, umiejętność pracy w zespole,
 • Nieposzlakowana opinia

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 14.11.2017r. do godz. 15.30. w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Nabór na stanowisko Inspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%.Aplikacje które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 Pełna treść ogłoszenia o naborze - inspektor.

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:44:47 | Data modyfikacji: 2017-10-26 10:28:58.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Anna Lenarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-20 14:21:51 | Data modyfikacji: 2017-10-26 10:28:58.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kozienicach poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora nadzoru budowlanego 1/4 lub 1/8 etatu.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Anna Lenarczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-29 13:37:20 | Data modyfikacji: 2017-10-26 10:28:58.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Promocji i Kultury

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-08-10 14:16:24 | Data modyfikacji: 2017-08-10 14:17:40.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:10:06 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-14 12:42:29 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-11 14:56:30 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-06 14:34:56 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o dokonaniu zmian w ogłoszeniu o konkursie Zarządu Powiatu Kozienickiego na Kandydata na stanowiska Dyrektora:

 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, ul. Warszawska 25
 • Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, ul. Warszawska 72
 • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 8a
 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:24:01 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-04 15:04:53 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowiska Dyrektora:

 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, ul. Warszawska 25
 • Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, ul. Warszawska 72
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 8a

 

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-29 13:30:33 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-23 13:16:56 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Budżetowo-Finansowym Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-20 15:20:00 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:36:26 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Gedodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:29:19 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:16:20 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:40:57 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Budżetowo - Finansowego.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:38:13 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:42:01 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-05-26 12:38:23 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Organizacyjnego i Kadr Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-05-26 12:32:47 | Data modyfikacji: 2017-05-26 12:33:14.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-05-25 14:34:11 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:35:54.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-03-10 12:57:06 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:35:54.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2016-03-14 15:36:35 | Data modyfikacji: 2016-03-14 15:38:24.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2016-03-02 14:53:27 | Data modyfikacji: 2016-03-14 15:38:24.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2016-02-16 09:44:10 | Data modyfikacji: 2016-02-16 09:45:15.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Referent Prawny w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:09:16 | Data modyfikacji: 2016-02-16 09:45:15.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Kozienicach poszukuje kandydatów na stanowisko
Referent Prawny
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2015-11-02 13:52:58 | Data modyfikacji: 2016-02-16 09:45:15.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w
Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-12-19 12:10:03 | Data modyfikacji: 2016-02-16 09:45:15.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-12-11 12:08:41 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:09:54.
Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędniczne Podinspektora Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Starostwa Kozienice
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-11-25 15:14:58 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:09:54.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i
Spraw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w
Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-10-03 11:50:41 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:11:04.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
podinspektora Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:34:00 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:11:04.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko podinspektora Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Kozienice
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:41:47 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:11:04.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko Inspektora Wydziału
Gospodarki Mieniem Powiatu i Spraw Gospodarczych
Starostwa Kozienice
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-09-18 11:59:29 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:11:04.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora SPZZOZ w Kozienicach.

Na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 3 września 2014r został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Kozienicach.


W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na w/w stanowisko został wybrany Pan Jarosław Pawlik.

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2014-09-15 16:16:19 | Data modyfikacji: 2014-09-15 16:17:47.
Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze podinspektora Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Kozienice
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:11:02 | Data modyfikacji: 2014-09-15 16:17:47.
Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału
Gospodarki Mieniem Powiatu i Spraw Gospodarczych
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:28:57 | Data modyfikacji: 2014-09-15 16:17:47.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Budżetowo - Finansowego Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2014-08-07 12:28:53 | Data modyfikacji: 2014-08-07 12:30:45.
Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza konkurs na
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Kozienicach.

Dokumenty prosimy składać do dnia 14.08.2014r.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 09:08:20 | Data modyfikacji: 2014-07-28 14:06:22.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Inspektora Wydziału Budżetowo - Finansowego
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-05-19 14:34:00 | Data modyfikacji: 2014-07-28 14:06:22.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: inspektora Wydziału Budżetowo-Finansowego.

 zobacz

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2014-05-14 14:00:25 | Data modyfikacji: 2014-05-14 14:59:27.
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Opactwie, Opactwo 18
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-05-09 09:25:27 | Data modyfikacji: 2014-05-14 14:59:27.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Geodety Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:54:11 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:54:38.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko Geodety Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Starostwa Powiatowego w
Kozienicach

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-02-20 14:37:26 | Data modyfikacji: 2014-02-20 14:37:50.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze: Geodeta Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-01-17 12:13:52 | Data modyfikacji: 2014-01-17 12:15:50.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2013-12-18 12:11:06 | Data modyfikacji: 2013-12-18 12:14:08.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego w Kozienicach

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2013-11-26 13:16:03 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-09-10 13:40:30 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-29 13:31:25 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-29 13:27:00 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Specjalisty w Wydziale Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-17 11:40:57 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spałniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-16 11:58:45 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektora Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-10 13:08:49 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Promocji i Kultury. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-04-30 14:34:42 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-04-22 16:09:57 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Biura Rady i Zarządu. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-04-19 11:41:26 | Data modyfikacji: 2014-03-21 09:39:16.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektora Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2013-04-12 10:20:25 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-03-27 11:50:49 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Tłumacza języka migowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:24:31 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-03-18 14:34:06 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Prawnika w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-03-07 13:23:57 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-02-27 13:30:14 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydziału Promocji i Kultury. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-02-19 13:07:22 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ogłasza nabór na stanowisko: Prawnika.

zobacz ogłoszenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-02-05 13:47:33 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ogłasza nabór na stanowisko: Tłumacza Języka Migowego.

zobacz ogłoszenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-02-05 13:39:44 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ogłasza nabór na stanowisko: Psychologa.

zobacz ogłoszenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-02-05 12:58:00 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-01-18 08:50:43 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Józef Małaśnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-08 14:21:05 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:10:18 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:12:52.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Józef Małaśnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-19 11:31:31 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:12:52.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Józef Małaśnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-14 12:50:32 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:12:52.
Informacja o zmianie terminu rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów ubiegających się do pracy na stanowisko: Inspektora Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:04:53 | Data modyfikacji: 2012-12-06 09:36:43.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Inspektor Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2012-11-30 11:59:22 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Kozienickim.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-11-19 08:55:55 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor Wydziału Promocji i Kultury. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stapór | Data wprowadzenia: 2012-11-16 08:21:48 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora do Spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-10-01 16:08:02 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektora ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:30:35 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-08-10 09:50:12 | Data modyfikacji: 2012-08-10 10:03:34.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-02-07 12:05:50 | Data modyfikacji: 2012-08-10 10:03:34.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektor Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-01-25 09:49:09 | Data modyfikacji: 2012-08-10 10:03:34.
Informacja o wynikach naboru na stanowiska: Specjalista ds. nadzoru nad lasami niepaństwowymi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-01-12 14:33:53 | Data modyfikacji: 2012-08-10 10:03:34.
Wydłużenie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych na stanowisko Podinspektora Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i  Obywatelskich.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2012-01-12 11:42:01 | Data modyfikacji: 2012-01-12 11:49:49.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich. Pełny etat. zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:15:42 | Data modyfikacji: 2012-01-12 11:49:49.
Informacja w sprawie naboru na stanowiska : Specjalista ds. nadzoru nad lasami niepaństwowymi w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2011-12-27 15:18:18 | Data modyfikacji: 2011-12-27 15:20:06.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Dwa pełne etaty.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2011-12-08 13:22:07 | Data modyfikacji: 2011-12-08 13:27:58.
Informacja o wynikach naboru na  stanowisko Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2011-08-24 12:34:08 | Data modyfikacji: 2011-08-24 12:35:31.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-08-09 14:29:36 | Data modyfikacji: 2011-08-24 12:35:31.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Podinspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2011-07-29 14:09:08 | Data modyfikacji: 2011-08-24 12:35:31.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-06-15 14:27:05 | Data modyfikacji: 2011-06-15 14:33:40.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Inspektora Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:25:42 | Data modyfikacji: 2011-05-31 14:33:31.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Inspektor do spraw zarządzania kryzysowego - Wydziału Bezpieczeństwa Spraw Społecznych i Obywatelskich.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2011-04-11 13:45:27 | Data modyfikacji: 2011-04-11 13:46:28.
Ogłoszenie o naborze
Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Al. Gen. Sikorskiego 10.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-12-15 14:33:37 | Data modyfikacji: 2011-04-11 13:46:28.
Informacja
Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że unieważnia nabór na stanowisko: Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 12:14:41 | Data modyfikacji: 2011-04-11 13:46:28.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartografcznej  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2010-04-12 13:30:52 | Data modyfikacji: 2010-04-12 13:31:18.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartografcznej - anulowany zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2010-04-12 11:27:03 | Data modyfikacji: 2010-04-12 13:31:10.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartografcznej - anulowane zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2010-04-07 07:55:47 | Data modyfikacji: 2010-04-12 11:25:31.
Ogłoszenie o naborze
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Audytor wewnętrzny 1/4 etatu.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:13:30 | Data modyfikacji: 2010-04-12 11:25:31.
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-01-05 13:21:26 | Data modyfikacji: 2010-04-12 11:25:31.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-11-27 14:38:34 | Data modyfikacji: 2009-11-27 14:42:34.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne dot. stanowiska Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 15:22:21 | Data modyfikacji: 2009-11-27 14:42:34.
Ogłoszenie o naborze
Starosta Kozienicki  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Podinspektor Wydziału Promocji i Kultury. Jeden etat.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-10-23 08:20:54 | Data modyfikacji: 2009-10-23 11:46:55.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Kryzysowych Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-08-25 14:54:30 | Data modyfikacji: 2009-10-23 11:46:55.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne dot. stanowiska Naczelnika Wydziału Spraw Kryzysowych Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-08-12 11:54:12 | Data modyfikacji: 2009-08-12 11:56:27.
Ogłoszenie o naborze
Starosta Kozienicki ponownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Naczelnika Wydziału Spraw Kryzysowych Społecznych i Obywatelskich.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:32:44 | Data modyfikacji: 2009-11-17 13:10:14.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne, dot. stanowiska Naczelnika Wydziału
Spraw Kryzysowych Społecznych i Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-07-27 14:53:31 | Data modyfikacji: 2009-07-27 14:55:59.
Data wprowadzenia: 2009-07-27 14:53:31
Data modyfikacji: 2009-07-27 14:55:59
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński