2009r.

Uchwała Nr XXVI/200/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 04 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-05 09:33:33 | Data modyfikacji: 2009-06-05 09:48:14.
Uchwała Nr XXVI/201/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 04 lutego 2009r. w sprawie przekazania Gminie Głowaczów zadania publicznego - zarządzania drogami powiatowymi.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-05 09:51:32 | Data modyfikacji: 2009-06-05 09:48:14.
Uchwała Nr XXVI/202/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 04 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-05 10:14:09 | Data modyfikacji: 2009-06-05 09:48:14.
Uchwała Nr XXVI/203/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 04 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-05 10:48:38 | Data modyfikacji: 2009-06-05 09:48:14.
Uchwała Nr XXVI/204/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 04 lutego 2009r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-08 12:08:29 | Data modyfikacji: 2009-06-08 12:09:08.
Uchwała Nr XXVI/205/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 04 lutego 2009r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Kozienicach samochodu osobowego marki Lancia Kappa 2,0 LS.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-08 12:53:41 | Data modyfikacji: 2009-06-08 12:09:08.
Uchwała Nr XXVI/206/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 04 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej położonej w Kozienicach przy ul. Al. Wł. Sikorskiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-09 09:02:11 | Data modyfikacji: 2009-06-08 12:09:08.
Uchwała Nr XXVII/207/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w " Programie Rozwoju Lokalnego Powiatu Kozienickiego na lata 2007-2011".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-09 11:26:41 | Data modyfikacji: 2009-06-08 12:09:08.
Uchwała Nr XXVII/208/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego na lata 2004-2012.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:36:50 | Data modyfikacji: 2009-06-15 11:37:47.
Uchwała Nr XXVII/209/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:50:25 | Data modyfikacji: 2009-06-15 11:37:47.
Uchwała Nr XXVII/210/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kozienickiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-15 12:49:58 | Data modyfikacji: 2009-06-15 11:37:47.
Uchwała Nr XXVII/211/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia kontynuacji  realizacji w 2009r. projektu systemowego pn. "Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy ramowej: UDA_POKL.07.01.02-14-020/08-00).

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-23 11:35:11 | Data modyfikacji: 2009-06-15 11:37:47.
Uchwała Nr XXVII/212/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu na rozpoczęcie prac zmierzających do nabycia do zasobu Powiatu nieruchomości położonej w Kozienicach ozn. działki nr: 6830, 6831, 628/2 o łącznej pow. 1,4530 ha.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-23 13:20:46 | Data modyfikacji: 2009-06-15 11:37:47.
Uchwała Nr XXVII/213/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości punktu stanowiących podstawę do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, ktorych organem prowadzącym jest powiat kozienicki i innych uchwał.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-25 08:57:25 | Data modyfikacji: 2009-06-25 08:58:43.
Uchwała Nr XXVII/214/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

zobacz Załącznik Nr 3

zobacz Załącznik Nr 4

zobacz Załącznik Nr 5

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-25 09:16:17 | Data modyfikacji: 2009-06-25 08:58:43.
Uchwała Nr XXVIII/215/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Budowania Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2013.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-25 11:51:11 | Data modyfikacji: 2009-06-25 08:58:43.
Uchwała Nr XXVIII/216/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

zobacz Zał. Nr 5

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-06-30 10:21:07 | Data modyfikacji: 2009-06-25 08:58:43.
Uchwała Nr XXVIII/217/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania "Przebudowa drogi od mostu na rzece Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-07-06 10:06:01 | Data modyfikacji: 2009-06-25 08:58:43.
Uchwała Nr XXVIII/218/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 marca2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-07-06 10:11:05 | Data modyfikacji: 2009-06-25 08:58:43.
Uchwała Nr XXVIII/219/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-07-06 10:44:38 | Data modyfikacji: 2009-06-25 08:58:43.
Uchwała Nr XXVIII/220/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia Powiatu nieruchomości położonych w Kozienicach ozn. działki gruntu nr: 3205/5, 3205/7.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-07-08 09:20:25 | Data modyfikacji: 2009-06-25 08:58:43.
Uchwała Nr XXIX/221/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kozienicach za wykonanie budżetu 2008 roku.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-07-08 11:36:37 | Data modyfikacji: 2009-06-25 08:58:43.
Uchwała Nr XXIX/222/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-07-09 11:50:39 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXIX/223/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-07-27 13:38:01 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXIX/224/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 kwietnia 2009r.w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-07-27 14:06:24 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXIX/225/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXVII/211/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia kontynuacji realizacji w 2009 roku projektu systemowego pn. "Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy ramowej: UDA_POKL.07.01.02-14-020/08-00).

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-07-28 12:22:34 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXX/226/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

zobacz Załącznik Nr 3

zobacz Załącznik Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-08 12:57:23 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXX/227/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:06:04 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXX/228/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2008 rok.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-12 08:34:04 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXX/229/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali stanowiących własność Powiatu Kozienickiego położonych w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrówce.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-12 09:00:44 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXX/230/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 28 w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-12 09:54:53 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXX/231/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-12 13:04:18 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXX/232/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-12 13:52:41 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXX/233/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Garbatce Letnisko.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-13 11:17:38 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXX/234/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Garbatce Letnisko.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-13 14:16:33 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXX/235/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Latnisko z siedzibą w Garbatce-Letnisko, ul. Hanki Lewandowicz 4 oraz nadania aktu założycielskiego i statutu.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-16 09:51:39 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXX/236/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kozienickiego.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-16 10:53:48 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXX/237/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-19 09:34:35 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXXI/238/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 08 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

zobacz Załącznik Nr 3

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-19 12:28:23 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXXI/239/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Kozienickiego umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Budowa wielofunkcyjnego otwartego boiska sportowego ze sztucznej trawy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-19 13:14:37 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXXI/240/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia nazw i liczby stałych komisji Rady Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-21 11:13:39 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXXI/241/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Uchwała Nr X/87/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-21 11:30:26 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXXI/242/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji rady Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-10-21 13:16:57 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:09:01.
Uchwała Nr XXXII/243/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

zobacz Załącznik Nr 3

zobacz Załącznik Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-12-09 10:01:00 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXII/244/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXVII/211/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia kontynuacji realizacji w 2009 roku projektu systemowego pn. "Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy ramowej: UDA_POKL. 07.01.02-14-020/08-00).

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-12-09 12:26:10 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXII/245/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach na wydzierżawienie w trybie przetargowym pomieszczeń w budynku E przy ul. Al. Wł. Sikorskiego 8 w Kozienicach na okres do 9 lat.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-12-14 11:39:23 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXIII/246/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organiazacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-12-15 11:24:45 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXIII/247/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 16 września 2009r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Kozienicach.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-12-15 13:22:24 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXIII/248/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 16 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-02-10 13:00:05 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXIII/249/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVII/209/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-02-11 12:25:48 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXIII/250/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 16 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

zobacz Załącznik Nr 3

zobacz Załącznik Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-02-23 09:14:47 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXIV/251/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

zobacz Załącznik Nr 3

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-02-23 10:34:40 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXIV/252/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-02-23 10:48:28 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXIV/253/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVII/209/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-02-23 12:11:28 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXIV/254/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach na użyczenie Skarbowi Państwa - Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu części hali magazynowej położonej w Aleksandrówce przy ul. Serdecznej.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-02-23 13:50:15 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXV/255/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:08:27 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXV/256/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-02 10:20:44 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXV/257/2000 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

zobacz Załącznik Nr 3

zobacz Załącznik Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-02 10:40:25 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXV/258/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-03 10:37:21 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXV/259/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVII/209/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-03 11:31:46 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXV/260/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian do Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-05 09:53:56 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXV/261/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Kozienickiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw pracy.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-08 13:37:52 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXVI/262/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

zobacz Załącznik Nr 3

zobacz Załącznik Nr 4

zobacz Załącznik Nr 5

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-09 12:31:16 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXVI/263/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-10 10:01:58 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXVI/264/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVII/209/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-10 14:40:52 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXVI/265/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-11 12:09:05 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXVI/266/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-15 11:09:59 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.

Uchwała Nr XXXVI/267/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-15 12:36:56 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXVI/268/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2010 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-15 12:50:55 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXVI/269/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na 2010r.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

zobacz Załącznik Nr 3

zobacz Załącznik Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-16 14:37:03 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXVI/270/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych wymaganych przy sporządzaniu projektu budżetu powiatu kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-18 09:21:24 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXVI/271/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w budynku Starostwa przy ul. Świerczewskiego 20 w Kozienicach na działce gruntu ozn. nr 3142/1.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-18 09:31:06 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała budżetowa na rok 2010 Nr XXXVI/272/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

zobacz Zał. Nr 5

zobacz Zał. Nr 6

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-18 10:14:46 | Data modyfikacji: 2009-12-09 10:35:35.
Uchwała Nr XXXVI/273/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania " Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Ruda Śmietanki".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-19 11:56:36 | Data modyfikacji: 2010-03-19 11:59:18.
Uchwała Nr XXXVI/274/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej 34 26 014 Mariampol-Grabnowola".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-03-19 12:32:58 | Data modyfikacji: 2010-03-19 11:59:18.

Zobacz:
 2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. . 
Data wprowadzenia: 2010-03-19 12:32:58
Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak