2008r.

Uchwała Nr XV/117/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-05 15:15:17.
Uchwała Nr XV/118/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał.Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-06 09:21:26 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:30:45.
Uchwała Nr XV/119/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał.Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-06 09:26:48 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:30:45.
Uchwała Nr XV/120/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wilczkowicach Górnych gmina Kozienice ozn. działki gruntu nr: 508/4 i 121/1.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-06 09:54:01 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XV/121/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kozienicach ozn. działki gruntu nr 3231.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-06 10:05:20 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XV/122/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał.Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-06 10:38:54 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XV/123/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał.Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-06 10:44:31 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XV/124/2008r. Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na 2008r.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał.Nr 1

zobacz Zał.Nr 2

zobacz Zał.Nr 3

zobacz Zał.Nr 4

zobacz Zał.Nr 5

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-06 10:48:36 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XV/125/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Wątroby - Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w związku z realizacją Uchwały Nr XXVII/281/2002 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 6 marca 2002r.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-06 11:15:42 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XVI/126/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kozienienicach za okres 2007 roku.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał.Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-06 11:38:39 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XVI/127/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2008r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na lata 2008-2015.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał.Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-06 12:00:25 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XVI/128/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2008r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał.Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-06 12:13:16 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XVI/129/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał.Nr 1

zobacz Zał.Nr 2

zobacz Zał.Nr 3

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-06 12:30:08 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XVI/130/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał.Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-06 14:30:07 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XVII/131/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kozienicach za wykonanie budżetu 2007 roku.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-09 10:21:19 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XVII/132/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-09 10:26:26 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XVII/133/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-09 10:36:33 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XVII/134/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za wanunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-09 11:34:27 | Data modyfikacji: 2009-03-06 10:06:46.
Uchwała Nr XVII/135/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategoii zaszeregowania i wartości punktu stanowiących podstawę do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat kozienicki.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-09 11:48:02 | Data modyfikacji: 2009-03-09 12:27:35.
Uchwała Nr XVII/136/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie założenia placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą - "Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko" z siedzibą w Garbatce Letnisko, ul. Hanki Lewandowicz 4 oraz nadania aktu założycielskiego i statutu.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-09 12:58:45 | Data modyfikacji: 2009-03-09 13:08:26.
Uchwała Nr XVII/137/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w budynku Starostwa przy ul. Świerczewskiego 20 w Kozienicach na działce gruntu ozn. nr 3142/1.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-09 14:21:18 | Data modyfikacji: 2009-03-09 13:08:26.
Uchwała Nr XVII/138/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Głowaczów dotyczącego likwidacji SP ZPOZ w Głowaczowiezobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-09 14:38:36 | Data modyfikacji: 2009-03-09 13:08:26.
Uchwała Nr XVII/139/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Powiatu Kozienickiego dotyczącego przekształceń Samodzielnych Publicznych Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie Powiatu Kozienickiego. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-10 09:42:03 | Data modyfikacji: 2009-03-09 13:08:26.
Uchwała Nr  XVII/140/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wydania opinii dotyczącej działań zmierzających do wydania decyzji o likwidacji linii kilejowych Nr 82 Puławy Azoty - Bąkowiec i Nr 578 Garbatka Letnisko - Wysokie Koło.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-10 10:57:33 | Data modyfikacji: 2009-03-18 09:03:15.
Uchwała Nr XVIII/141/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-10 12:30:18 | Data modyfikacji: 2009-03-18 09:03:15.

Uchwała Nr XVIII/142/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-16 13:48:37 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:10:34.
Uchwała Nr XVIII/143/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody Gminie Garbatka Letnisko na ujęcie w projekcie architektoniczno - budowlanym posadowienia części łącznika hali sportowej na działce gruntu nr 291 położonej w Garbatce Letnisku stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-16 14:27:53 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:10:34.
Uchwała Nr XVIII/144/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 maja 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 - Priorytet VII w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-16 14:37:57 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XIX/145/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-16 15:05:20 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XIX/146/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

zobacz Zał. Nr 5

zobacz Zał. Nr 6

zobacz Zał. Nr 7

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-18 08:27:55 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XIX/147/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVI/128/2008 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-18 09:36:49 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XIX/148/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i określenia wartości jednego punktu w złotych, w punktowym systemie wynagradzania dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach ul. Lubelska 50.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-18 10:24:56 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XIX/149/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie nieodpłatnego zbycia nieruchomości.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-18 10:44:23 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XIX/150/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na części działek nr 224/2 i nr 225 położonych w Aleksandrówce stanowiących własność Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-18 10:59:39 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XIX/151/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie darowizny na rzecz Gminy Kozienice. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-18 12:47:25 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XIX/152/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno - biurowym przy ul. Jana Kochanowskiego 28 w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-18 13:48:10 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XIX/153/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Latnisko z siedzibą w Garbatce Letnisko, ul. Hanki Lewandowicz 4.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-18 14:01:59 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XIX/154/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2007 rok. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-18 14:29:02 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XIX/155/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-18 15:07:32 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XIX/156/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zaopiniowania czasowego zaprzestania działalności oddziału ginekologiczno-położniczego w SPZZOZ w Kozienicach. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-19 09:18:44 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XX/157/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

zobacz Zał. Nr 5

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-19 09:27:25 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XX/158/2008 Rady Powiatu Kozinickiego z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-23 09:47:25 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XX/159/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVI/128/2008 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-23 11:16:37 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XX/160/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali hotelowych w budynku Hotel Pielęgniarek w Kozienicach przy ul. Al. Wł. Sikorskiego 8.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-23 11:38:14 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.

Uchwała Nr XX/161/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Kozienickiego.

 zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-23 11:55:33 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XX/162/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zaopiniowania wniosku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w przedmiocie przyznania dotacji przez Ministra Zdrowia w ramach programu "Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli". zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-23 12:44:20 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XXI/163/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-23 13:20:02 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XXI/164/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-23 14:15:12 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XXI/165/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Starostwa przy ul. Jana Kochanowskiego 28 w Kozienicach. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-23 15:02:37 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XXI/166/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia piwniczego w budynku Starostwa przy ul. Jana Kochanowskiego 28 w Kozienicach. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-23 15:11:07 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XXI/167/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji Prajektu systemowego nr KL/01437/08/7.1.2 "Upowrzechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-23 15:19:00 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XXII/168/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-24 09:49:39 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XXII/169/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-24 11:52:58 | Data modyfikacji: 2009-03-16 14:40:28.
Uchwała Nr XXII/170/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVI/128/2008 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-24 12:23:06 | Data modyfikacji: 2009-03-24 12:31:03.
Uchwała Nr XXII/171/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r.w sprawie najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i określenia wartości jednego punktu w złotych w punktowym systemie wynagradzania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach przy ul. Zdziczów 1.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-24 13:46:57 | Data modyfikacji: 2009-03-24 12:31:03.
Uchwała Nr XXII/172/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/160/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r. dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie lokali w budynku Hotel Pielęgniarek w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-24 13:53:17 | Data modyfikacji: 2009-03-24 12:31:03.
Uchwała Nr XXII/173/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach na wynajem sal lekcyjnych w budynku Szkoły przy ul. Warszawskiej 72 w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-24 14:08:22 | Data modyfikacji: 2009-03-24 12:31:03.
Uchwała Nr XXII/174/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie ubiegania się o pomoc finansową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-25 08:22:10 | Data modyfikacji: 2009-03-24 12:31:03.
Uchwała Nr XXII/175/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie utworzenia zespołu wyjazdowego wypadkowego w Dziale Pomocy Doraźnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-25 09:17:48 | Data modyfikacji: 2009-03-24 12:31:03.
Uchwała Nr XXII/176/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/122/2004 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu, leasingu lub przyjmowania  darowizn aparatury i sprzętu medycznego i innego oraz zasad dzierżawy i wynajmu majątku trwałego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-25 09:32:26 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXII/177/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na 2009r.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-26 10:33:11 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXII/178/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Internatu przy ul. Warszawskiej 72 w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-26 12:11:00 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXII/179/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r.w sprawie odwołania Zbigniewa Sitkowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz ze składu osobowego komisji.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-26 12:23:20 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXII/180/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-26 12:34:32 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXII/181/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-26 12:45:42 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXIII/182/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-26 14:26:55 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXIII/183/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 listopada 2008r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-27 08:17:58 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXIV/184/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok- rozdysponowanie wolnych środków.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-27 08:51:16 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXIV/185/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-30 10:25:54 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXIV/186/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-30 10:56:00 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXIV/187/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-30 13:33:49 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXIV/188/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVI/128/2008 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2008 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-30 15:20:14 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXIV/189/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach, ul. Lubelska 50.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-31 09:42:44 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXIV/190/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-31 09:51:03 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXIV/191/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wskazania kandydata Rady Powiatu Kozienickiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kozienicach. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-31 10:18:55 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXIV/192/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr X/87/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-31 10:29:32 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXIV/193/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-31 13:39:49 | Data modyfikacji: 2009-03-25 09:34:32.
Uchwała Nr XXIV/194/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-31 14:08:52 | Data modyfikacji: 2009-03-31 14:12:03.
Uchwała Nr XXIV/195/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na 2009r.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 4

zobacz Zał. Nr 5

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-04-01 08:12:37 | Data modyfikacji: 2009-03-31 14:12:03.
Uchwała Nr XXV/196/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-04-01 08:29:54 | Data modyfikacji: 2009-03-31 14:12:03.
Uchwała Nr XXV/197/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/140/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2008r. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-04-01 08:49:24 | Data modyfikacji: 2009-03-31 14:12:03.
Uchwała Nr XXV/198/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/199/2005 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia rachunków dochodów własnych na 2005 rok w jednostkach powiatowych. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-04-01 09:06:29 | Data modyfikacji: 2009-03-31 14:12:03.
Uchwała Nr XXV/199/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

zobacz Zał. Nr 3

zobacz Zał. Nr 3a

zobacz Zał. Nr 4

zobacz Zał. Nr 5

zobacz Zał. Nr 6

zobacz Zał. Nr 7

zobacz Zał. Nr 8

zobacz Zał. Nr 9

zobacz Zał. Nr 10

zobacz Zał. Nr 11

zobacz Zał. Nr 12

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-04-03 08:14:51 | Data modyfikacji: 2009-03-31 14:12:03.

Zobacz:
 2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. . 
Data wprowadzenia: 2009-04-03 08:14:51
Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak