2007r.

Uchwała Nr IV/30/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 14:50:22.
Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 14:52:37.
Uchwała Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kozienickim na lata 2006 - 2014".  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 14:58:51.
Uchwała Nr IV/33/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rak 2006.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 15:01:15.
Uchwała Nr IV/34/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 15:08:41.
Uchwała Nr IV/35/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na 2007r.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 15:12:20.
Uchwała Nr IV/36/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Powiatu na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-25 12:27:03 | Data modyfikacji: 2009-02-25 13:00:07.
Uchwała Nr IV/37/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planów Stałych Komisji Rady Powiatu na 2007r.

zobacz Uchwałę

zobacz Załacznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

zobacz Załącznik Nr 3

zobacz Załącznik Nr 4

zobacz Załącznik Nr 5

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-25 13:02:21 | Data modyfikacji: 2009-02-25 13:00:07.
Uchwała Nr IV/38/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Powiatu. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-25 13:36:51 | Data modyfikacji: 2009-02-25 13:00:07.
Uchwała Nr IV/39/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickigo.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-25 13:47:19 | Data modyfikacji: 2009-02-25 13:00:07.
Uchwała Nr V/40/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka Chmielewskiego. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-25 14:05:20 | Data modyfikacji: 2009-02-25 13:00:07.
Uchwała Nr V/41/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Kozienickiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-25 14:19:58 | Data modyfikacji: 2009-02-25 13:00:07.
Uchwała Nr V/42/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-25 14:28:25 | Data modyfikacji: 2009-02-25 13:00:07.
Uchwała Nr V/43/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie zmian w składzie osoowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-25 14:36:48 | Data modyfikacji: 2009-02-25 13:00:07.
Uchwała Nr VI/44/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2007r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-25 14:48:48 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VI/45/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-25 14:55:32 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VI/46/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego położonej w Kozienicach ozn. dz. nr: 5005/1, 5005/2,5006/1 wpisanej do Księgi Wieczystej Nr 3845 na nieruchomości gruntowe zabudowane stanowiące własność Skarbu Państwa położone w Kozienicach i Wilczkowicach Górnych.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-26 10:59:24 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VI/47/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Kozienicki nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego położonej w Kozienicach ozn. dz. nr: 6830, 6831, 628/2 wpisanej do Ksiegi Wieczystej Nr 48123. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-26 11:46:47 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VI/48/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-26 11:51:23 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VII/49/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dadatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-26 12:04:33 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VII/50/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-26 12:58:56 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VII/51/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie Powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-26 13:30:17 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VII/52/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 4 kweitnia 2007r. w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-26 13:33:43 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VIII/53/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-26 13:39:03 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VIII/54/2007 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kozienicach za wykonanie budżetu 2006 roku. zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-26 13:45:13 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwa Nr VIII/55/2007 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zprowadzenia zmian w budżecie powiatuna 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

zobacz Załącznik Nr 3

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-26 14:38:08 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VIII/56/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-26 14:55:18 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VIII/57/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw  pomocniczych jednostek budżetowych na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-26 15:02:58 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VIII/58/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-26 15:15:16 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VIII/59/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 13:11:17 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD FAEY TRANSIT FURGON 280S oraz przekazania go na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kozienicach. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 13:19:18 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VIII/61/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr V/42/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiacie Kozienickim na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 13:35:17 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr VIII/62/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 13:41:47 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr IX/63/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 13:44:54 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr IX/64/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kozienickiego stanowiska w sprawie reformy syruktury organizacyjnej sądownictwa.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 14:08:32 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr IX/65/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 14:12:42 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Powiatu Kozienickiego dotyczącego sytuacji finansowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 14:18:21 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 14:23:38 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 15:11:10 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr IX/69/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 15:22:39 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr IX/70/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiaska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 08:17:06 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr IX/71/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2006 rok.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 08:29:44 | Data modyfikacji: 2009-02-25 14:51:49.
Uchwała Nr IX/72/2007 Rady Powiatu Kozienickiego a dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kozienickiego na lata 2007 - 2011"  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 08:34:15 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr IX/73/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 08:44:13 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr IX/74/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 08:53:55 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr IX/75/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody ZArządowi Powiatu na rozpoczęcie prac zmierzających do zbycia lokali mieszkalnych położonych w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrówce.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 09:34:53 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr IX/76/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr VII/49/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 09:43:10 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr IX/77/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 09:50:47 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr IX/78/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 09:55:23 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr X/79/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Powiatu Kozienickiego dotyczącego planowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa konsolidacji polegającej na wniesieniu 100% akcji Elektrowni "Kozienice" S.A. do ENEA S.A  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 10:44:07 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr X/80/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Kozienickiego.  Zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 10:50:48 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr X/81/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Kozienickiego. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 11:55:50 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr X/82/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu Kozienickiego. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 12:02:50 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr X/83/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca 2007r.zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Kozienickiego. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 12:14:46 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr X/84/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 12:36:51 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr X/85/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 13:51:19 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.

Uchwała Nr X/86/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie założenia publicznej szkoły o nazwie: Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Opactwie.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 14:56:30 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr X/87/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 15:15:57 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr X/88/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 15:23:28 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr X/89/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 15:27:38 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr XI/90/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 15:32:53 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr XI/91/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie darowizny na rzecz Gminy Kozienice.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 15:36:11 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr XI/92/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 sirpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu na rozpoczęcie prac zmierząjacych do nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu części nieruchomości położonej w Kozienicach ozn. działki nr: 3205/3 i 3205/4  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 15:43:56 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr XI/93/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-02 15:48:16 | Data modyfikacji: 2009-03-02 08:35:29.
Uchwała Nr XI/94/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie przekazania przez Powiat Kozienicki - zadania własnego: założenie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych Gminie Magnuszew.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-03 10:32:15 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XI/95/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr V/42/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-03 11:58:08 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XI/96/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 siarpnia 2007r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Rady Powiatu Kozienickiego do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-03 13:48:28 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XI/97/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-03 13:52:18 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XI/98/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-03 13:55:28 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XI/99/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 siarpnia 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr X/87/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dn. 18 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego. zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-03 14:04:56 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XI/100/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 siarpnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków dochodów własnych na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-03 14:09:19 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XI/101/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-03 14:15:02 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XII/102/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-03 15:10:25 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XII/103/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załacznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-03 15:18:09 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XII/104/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Kozienicki nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Aleksandrówce gmina Kozienice ozn. dz. nr 266/3 wpisanej do Księgi Wieczystej Nr 49178.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-04 13:06:05 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XIII/105/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

zobacz Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-04 13:16:05 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XIII/106/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków własnych na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-04 14:39:44 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XIII/107/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-04 14:51:35 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XIII/108/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-05 10:30:04 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XIII/109/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na 2008r.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

zobacz Zał. Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-05 10:42:57 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XIII/110/20007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Wątroby Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na Zarząd Powiatu w związku z realizacją Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXVII/281/2002 z dnia 6 marca 2002r.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-05 11:18:59 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XIII/111/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr V/42/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2007 rok.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-05 11:42:53 | Data modyfikacji: 2009-03-03 10:33:48.
Uchwała Nr XIV/112/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-05 12:27:45 | Data modyfikacji: 2009-03-05 12:31:01.
Uchwała Nr XVI/113/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał.Nr 1

zobacz Zał.Nr 2

zobacz Zał.Nr 3

zobacz Zał.Nr 4

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-05 12:49:01 | Data modyfikacji: 2009-03-05 12:31:01.
Uchwała Nr XIV/114/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 grudnia 2007 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego.  zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-05 13:59:19 | Data modyfikacji: 2009-03-05 14:05:24.
Uchwała Nr XIV/115/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-05 14:19:36 | Data modyfikacji: 2009-03-05 14:05:24.
Uchwała Nr XIV/116/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr V/42/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2007 rok.

zobacz Uchwałę

zobacz Zał. Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-03-05 15:09:04 | Data modyfikacji: 2009-03-05 14:05:24.

Zobacz:
 2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. . 
Data wprowadzenia: 2009-03-05 15:09:04
Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak