Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: "Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach" nr ogłoszenia: 2021/BZP 00035849 z dnia 2021-04-19, znak: SZP.272.1.2021.
2021-07-29 15:49:12
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem jest: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach” /SZP.033.272.4.2020/.
2020-11-04 13:47:55
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją wykonawczą budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kozienicach oraz infrastruktury technicznej”, nr ogłoszenia 565581-N-2020 z dnia 23.07.2020 r., znak: SZP.272.3.2020
2020-08-06 14:03:10
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego – etap I i II”, ogłoszenie nr 545219-N-2020 z dnia 2020-05-29 r., znak: SZP.272.2.2020.
2020-06-22 11:56:05
  ...więcej

2020-02-21 08:34:01
Zawiadomienie o odrzuceniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Ubezpieczenie mienia Powiatu Kozienice oraz jednostek organizacyjnych” (nr ogłoszenia w BZP 507836-N-2020 z dnia 2020-02-03 r. znak: SZP.272.1.2020).  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH” (nr ogłoszenia w BZP 565468-N-2019 z dnia 2019-06-26 r., znak: SZP.272.6.2019)
2019-08-02 09:30:00
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: „INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH” (nr ogłoszenia w BZP 560101-N-2019 z dnia 2019-06-12 r., znak: SZP.272.5.2019)
2019-06-24 15:23:06
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: „Urządzanie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach wraz z renowacją termomodernizacji obiektu – Etap II: wykonanie ciągów pieszych i parkingu oraz szaty roślinnej”, nr ogłoszenia 556643-N-2019 z dnia 05.06.2019 r., znak: SZP.272.4.2019.
2019-06-24 15:18:58
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla gminy Głowaczów, gminy Garbatka – Letnisko i obrębu Kozienice – Miasto wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko”., ogłoszenie nr 527420-N-2019 z dnia 2019-03-20 r., znak: SZP.272.3.2019
2019-04-30 13:21:01
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie:„Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Kozienickiego, Gminy Kozienice, Gminy Magnuszew, Gminy Garbatka – Letnisko, Gminy Głowaczów, Gminy Grabów nad Pilicą, Gminy Sieciechów, Gminy Gniewoszów oraz ich Jednostek organizacyjnych”
2019-02-04 15:34:09
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Realizacja projektu technicznego modernizacji i uzupełnienia szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze Powiatu Kozienickiego – etap I i II.
2018-08-24 09:53:19
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: „Realizacja projektu technicznego modernizacji i uzupełnienia szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze Powiatu Kozienickiego – etap I i II” (nr ogłoszenia: 581363-N-2018 z dnia 29.06.2018 r.)
2018-07-23 13:42:50
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach - część II”.
2017-08-11 14:37:45
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach cz. II”
2017-07-19 13:08:19
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach: cz. I – wymiana drzwi garażowych”
2017-05-12 12:53:37
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: „Ubezpieczenie floty pojazdów Powiatu Kozienickiego”
2017-03-08 13:27:15
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: „Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Kozienickiego”
2017-02-23 13:33:32
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Kozienickiego, Gminy Kozienice, Gminy Magnuszew, Gminy Garbatka – Letnisko, Gminy Głowaczów, Gminy Grabów nad Pilicą oraz ich Jednostek organizacyjnych
2016-11-29 10:53:30
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania na zadanie: Zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZZOZ w Kozienicach” - zadanie nr 7
2016-11-18 13:03:18
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania na zadanie: Zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZZOZ w Kozienicach” - zadanie nr 6
2016-11-18 13:02:35
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 110
następne