Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Realizacja projektu technicznego modernizacji i uzupełnienia szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze Powiatu Kozienickiego – etap I i II.
2018-08-24 09:53:19
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: „Realizacja projektu technicznego modernizacji i uzupełnienia szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze Powiatu Kozienickiego – etap I i II” (nr ogłoszenia: 581363-N-2018 z dnia 29.06.2018 r.)
2018-07-23 13:42:50
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach - część II”.
2017-08-11 14:37:45
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach cz. II”
2017-07-19 13:08:19
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach: cz. I – wymiana drzwi garażowych”
2017-05-12 12:53:37
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: „Ubezpieczenie floty pojazdów Powiatu Kozienickiego”
2017-03-08 13:27:15
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: „Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Kozienickiego”
2017-02-23 13:33:32
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Kozienickiego, Gminy Kozienice, Gminy Magnuszew, Gminy Garbatka – Letnisko, Gminy Głowaczów, Gminy Grabów nad Pilicą oraz ich Jednostek organizacyjnych
2016-11-29 10:53:30
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania na zadanie: Zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZZOZ w Kozienicach” - zadanie nr 7
2016-11-18 13:03:18
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania na zadanie: Zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZZOZ w Kozienicach” - zadanie nr 6
2016-11-18 13:02:35
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: Zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZZOZ w Kozienicach” - zadanie nr 3
2016-11-18 12:58:02
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: Zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZZOZ w Kozienicach” - zadanie nr 2
2016-11-18 12:57:21
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: Zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZZOZ w Kozienicach” - zadanie nr 1
2016-11-18 12:56:00
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: Zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZZOZ w Kozienicach” - zadanie nr 5.
2016-11-16 10:21:50
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: Zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZZOZ w Kozienicach” - zadanie nr 4.
2016-11-16 10:19:03
  ...więcej

2016-10-25 14:29:18
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: Urządzenie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach - część I – budowa ogrodzenia terenu  ...więcej

2016-10-06 11:16:28
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach”  ...więcej

2016-09-29 13:58:29
Zawiadomienie o wyniku postępowania na: „Urządzenie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach” - część I – budowa ogrodzenia terenu  ...więcej

2016-06-23 12:59:34
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania; Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz wymiana drzwi na klatce schodowej na drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup druków i oznaczeń komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach"
2016-05-31 09:18:49
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 100
następne