Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dokument elektroniczny musi być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Format załączników to: doc, rtf, xls, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip.Wielkość wszystkich załączników nie może przekroczyć 3MB.

Tu możesz złożyć wniosek

Poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcje skrzynki podawczej oferowanej na ePUAP:

  • generowanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru (zgodnego z przepisami prawa),
  • archiwizowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru,
  • udostępnianie usługobiorcy (osoby składającej dokument w skrzynce) wglądu przez Internet (przeglądarka internetowa),
  • przyjmowanie dokumentów zgodnie z określonym, przez instytucję publiczną, będącą właścicielem skrzynki, wzorem dokumentu,
  • formularz do wypełnienia standardowego wzoru dokumentu,
  • skonfigurowanie przez instytucję publiczną własnego, dedykowanego formularza do wypełniania własnego dokumentu,
  • przekazanie gotowego dokumentu w postaci XML,
  • obsługa przez instytucję publiczną skrzynki podawczej przy użyciu przeglądarki WWW (przeglądanie i pobieranie dokumentów),
  • automatyczne przekazywanie dokumentów z ePUAP do systemów instytucji publicznej za pośrednictwem Web Services (działanie w trybie synchronicznym wymaga od instytucji publicznej zapewnienia wysokiej dostępności własnych systemów),
  • bezpieczne połączenie z użytkownikiem (HTTPS).

Więcej informacji dotyczących Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Portal ePUAP

 


Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-02-05 13:38:28 | Data modyfikacji: 2009-02-05 14:24:29.

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej i złożyć wniosek do urzędu należy dokonać rejestracji a następnie logowania na platformie www.epuap.gov.pl  konto jest bezpłatne.

Instrukcja dotycząca zakładania konta na platformie ePUAP.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-02-05 13:51:08 | Data modyfikacji: 2009-02-05 14:22:02.
Data wprowadzenia: 2009-02-05 13:51:08
Data modyfikacji: 2009-02-05 14:22:02
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński