2022-05-13 08:38:04
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości: 01.06.2022 r. o godz. 9:00 w m. Grabowska Wola-Lipinki, gm. Grabó  ...więcej

2022-02-04 13:22:45
Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków j  ...więcej

2022-02-04 12:42:12
Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków j  ...więcej

2022-02-03 09:56:57
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 3 lutego 2022 r. - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice, gmina Głowaczów".  ...więcej

2022-02-03 09:26:30
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 2 lutego 2022 r. - "Budowa drogi gminnej, w miejscowości Kozienice wraz z budową oświetlenia ulicznego, gmina Kozienice".  ...więcej

2022-01-31 14:35:33
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 31 stycznia 2022 r. - "Budowa drogi gminnej - os. Borki, w miejscowości Kozienice gmina Kozienice".   ...więcej

2022-01-28 13:39:47
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Kozienice, gmina Kozienice, powiat kozienicki oznaczonych numerami działek 1  ...więcej

2022-01-27 13:50:22
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. - "Budowa drogi gminnej - ul. Waryńskiego wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego oraz przebudową urządzeń elektroenergetycznych   ...więcej

2022-01-20 10:56:53
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji zobowiązującej każdoczesnego właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 0011 Żelazna Nowa, gmina Magnuszew, oznaczonej numerem działki   ...więcej

2022-01-19 15:21:30
Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Żelazna Stara, gmina Magnuszew, oznaczonej n  ...więcej

2022-01-19 15:07:00
Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Garbatka-Długa, gmina Garbatka-Letnisko, ozn  ...więcej

2022-01-19 13:21:11
Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bąkowiec Wieś, gmina Garbatka-Letnisko, ozn  ...więcej

2022-01-19 10:55:36
Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Garbatka-Długa, gmina Garbatka- Letnisko, oz  ...więcej

2022-01-18 12:39:39
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kociołki, gmina Kozienice, oznaczonej numerem działki 144/9 o powierzchni 0,1  ...więcej

2022-01-18 11:55:06
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Śmietanki, gmina Kozienice, oznaczonej numerem działki 143 o powierzchni 0,15  ...więcej

2022-01-12 08:29:35
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 10 stycznia 2022 r. - "Budowa drogi gminnej nr 11KDD w miejscowości Chinów, gmina Kozienice - II etap".  ...więcej

2022-01-05 09:56:53
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bąkowiec - Wieś, gmina Garbatka-Letnisko, oznaczonej numerem działki 104 o p  ...więcej

2021-12-02 15:13:45
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji zobowiązującej każdoczesnego właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 0025 Marianów, gmina Głowaczów, oznaczonej numerem  ...więcej

2021-12-02 14:18:10
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji zobowiązującej każdoczesnego właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 0025 Marianów, gmina Głowaczów, oznaczonej numerem  ...więcej

2021-12-01 15:33:09
Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 144/9 o powierzchni 0,11 ha, położonej w obr  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 338
następne