2018-11-06 12:21:11
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia punktów granicznych działki. Zawiadomienie dotyczy działki nr 5,8 w miejscowości Grzybów, gmina Magnuszew.  ...więcej

2018-11-02 12:56:40
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działek nr 300, 302 w miejscowości Garbatka Podlas, gmina Garbatka Letnisko.  ...więcej

2018-10-24 14:37:38
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia punktów granicznych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 57/2 w miejscowości Chinów, gmina Kozienice.  ...więcej

2018-10-16 14:34:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej 736 w km 4+559, co jest związane z potrzebą wykonania zjazdu z przepustem na ter  ...więcej

2018-10-16 13:51:32
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej 736 w km 4+509, co jest związane z potrzebą wykonania zjazdu z przepustem na ter  ...więcej

2018-10-12 12:29:13
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działek nr 526/2, 529/2 położonych w miejscowości Nowiny, gmina Kozienice.  ...więcej

2018-10-09 14:19:37
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 93 z obrębu Cychrowska Wola, gmina Grabów nad Pilicą.  ...więcej

2018-10-02 15:07:07
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych działek ewidencyjnych położonych w obrębie Nowiny, gmina Kozienice.  ...więcej

2018-09-19 12:10:35
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia przebiegu granic działek. Zawiadomienie dotyczy działki nr 49/1 i 49/2  położonych w m. Gr  ...więcej

2018-09-17 13:06:16
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 578 położonej w miejscowości Grzybów, gmina Magnuszew.  ...więcej

2018-09-10 16:32:51
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działek nr 118, 129, 119, 117/2 położonych w obrębie Gruszczyn, gmina Magnuszew.  ...więcej

2018-09-10 15:57:58
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działek nr 18, 19, 20, 59, 60, 61, 200, 201  położonych w obrębie Grabnowola, gmina Głowaczów oraz dz  ...więcej

2018-09-10 14:46:08
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczny działki nr 32 położonej w obrębie Nowa Wola, gmina Grabów nad Pilicą.  ...więcej

2018-09-10 14:40:16
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działek  nr 27, 84 położonych w obrębie Nowa Wola, gmina Grabów nad Pilicą.  ...więcej

2018-09-10 14:27:34
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 61 położonej w obrębie Nowa Wola, gmina Grabów nad Pilicą.  ...więcej

2018-09-10 13:52:45
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr  133/3 położonej w obrębie Koziołek, gmina Grabów nad Pilicą.  ...więcej

2018-08-30 14:26:23
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z niemożnością ustalenia właściciela lub miejsca zamieszkania w m. Głowaczów, gmina   ...więcej

2018-08-27 09:17:36
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia przebiegu granic działek. Zawiadomienie dotyczy działki nr 11/1 położonej w m. Wilczowola T  ...więcej

2018-08-22 12:34:09
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działek nr 435/5 i 435/6 z obrębu 0002 Brzeźnica, gm. Kozienice.  ...więcej

2018-08-21 09:53:09
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działek nr 157/1, 156/2, 183/4, 184, 186/1, 187/2, 188/2, 189/4, 185, 528/6, 223/3, 225/2, 226/74 położonych w obr  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 175
następne