2021-02-24 14:05:45
ZAWIADOMIENIE  o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dział  ...więcej

2021-02-17 13:55:35
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych działek ewidencyjnych nr 1281, 1282, 2382 z działkami nr 1277, 1278, 1283, 1284,1285 położonej w m. Mniszew gmina Magnuszew. Rozpoczęcie czynności nastąpi w   ...więcej

2021-02-17 13:14:06
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Łaszówka I gmina Kozienice, oznaczoną w ewidencji grun  ...więcej

2021-02-16 14:03:16
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Kozienice, położoną w miejscowości Ryczywół, gmina Kozienice, działki numer:   ...więcej

2021-01-28 12:56:58
OBWIESZCZENIE Starosty Kozienickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrówka - ul. Kwiatowa, gmina Kozienice."  ...więcej

2021-01-05 14:31:45
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 5 stycznia 2021 r. - "Budowa drogi gminnej Nr 08KDD w miejscowości Chinów, od miejscowości Łuczynów do drogi krajowej Nr 79, gmina Kozienice".  ...więcej

2020-10-07 14:11:07
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 748 o powierzchni 0,05 ha, po  ...więcej

2020-10-07 13:43:30
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 786 o powierzchni 0,87 ha, po  ...więcej

2020-05-07 12:15:24
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 50. Spotkanie odbędzie się od strony drogi gminnej (  ...więcej

2020-05-05 12:11:49
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 4 maja 2020 r. - "Rozbudowa drogi gminnej Nr 170548W w zakresie dobudowy chodnika wraz z odwodnieniem i modernizacją nawierzchni w miejscowości Samwodzie, gmina Kozienice."  ...więcej

2020-02-25 11:36:21
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 24 lutego 2020 r. - "Rozbudowa ulicy Marii Curie Skłodowskiej polegającej na budowie miejsc postojowych oraz drogi pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Kozienicach."  ...więcej

2020-01-21 11:13:18
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 20 stycznia 2020 r. - "Budowa drogi gminnej Wójtostwo-Parcele wraz z przebudową przepustu w miejscowości Wójtostwo, gmina Kozienice."  ...więcej

2020-01-15 10:36:08
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 15 stycznia 2020 r. - " Rozbudowa ulicy Marii Curie-Skłodowskiej polegającej na budowie miejsc postojowych oraz drogi pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem w Kozienicach."  ...więcej

2020-01-09 13:53:51
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 8 stycznia 2020 r. - "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Piastowska w m. Aleksandrówka, polegająca na poszerzeniu drogi, budowie i przebudowie przepustów, rowów przydrożnych wraz z przebud  ...więcej

2019-12-16 16:40:55
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 16 grudnia 2019 r. - "Budowa drogi gminnej Wójtostwo-Parcele wraz z przebudową przepustu w miejscowości Wójtostwo, gmina Kozienice."  ...więcej

2019-12-03 13:09:00
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 2 grudnia 2019 r. - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Holendry Kozienickie, gmina Kozienice - IV etap".  ...więcej

2019-11-27 08:36:54
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 26 listopada 2019 r. - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Holendry Kuźmińskie, gmina Kozienice."  ...więcej

2019-11-26 14:43:11
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 19 listopada 2019 r. - "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Piastowska w Aleksandrówce, polegająca na poszerzeniu drogi, budowie i przebudowie przepustów i rowów przydrożnych wraz z przebud  ...więcej

2019-11-04 17:07:16
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1 z działkami sąsiednimi z obrębu 0022 Łukawska Wola, gmina Głowaczów.  ...więcej

2019-10-21 16:40:49
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 21 października 2019 r.  - "Rozbudowa drogi gminnej Nr 170527W w miejscowości Kociołki, na odcinku od działki Nr 1/2 do działki Nr 15, polegająca na budowie chodnika, zjazdów, odwodnienia   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 290
następne