2019-01-11 10:52:01
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia,wznowienia oraz wyznaczenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z drogą wojewódzką nr 730 położonych w miejscowości Moniochy, gmina Głowaczów, powiat kozienicki.  ...więcej

2019-01-09 15:15:40
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 91 oraz 87 położonej w miejscowości Brzozówka, gmina Grabów nad Pilicą.  ...więcej

2019-01-09 14:18:51
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działek nr 88 oraz 84 położonych w miejscowości Brzozówka, gmina Grabów nad Pilicą.  ...więcej

2019-01-09 13:43:48
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 110 położonej w  miejscowości Brzozówka, gmina Grabów nad Pilicą.  ...więcej

2019-01-07 13:41:45
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia punktów granicznych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 259 położonej w miejscowości Augustów, gmina Grabów nad   ...więcej

2019-01-07 13:28:05
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia punktów granicznych.Zawiadomienie dotyczy działki nr 30/4 położonej w miejscowości Miejska Dąbrowa, gmina Głowaczów  ...więcej

2018-12-13 10:45:23
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy dziełek nr  603/2, 597/2, 1391 położonych w obrębie Nowiny, gmina Kozienice.  ...więcej

2018-12-06 14:25:59
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działki. Zawiadomienie dotyczy działki nr 183/2 w miejscowości Dąbrówki, gmina Grabów nad Pilicą.  ...więcej

2018-12-06 13:00:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położona w obrębie geodezyjnym Aleksandrówka, gmina Kozienice, oznaczoną numerem działki 16/4 o powierzchni 83 m2.  ...więcej

2018-11-28 14:32:12
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia punktów granicznych działki. Zawiadomienie dotyczy działki nr 63/18 oraz 62/35 w miejscowości Kolonia Grabnowola, gmina Głow  ...więcej

2018-11-19 10:44:38
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia punktów granicznych działki. Zawiadomienie dotyczy działki nr 73, 74 w miejscowości Zalesie, gmina Gniewoszów.  ...więcej

2018-11-19 10:17:55
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia punktów granicznych działki. Zawiadomienie dotyczy działki nr 22/1 w miejscowości Lipa, gmina Głowaczów.  ...więcej

2018-11-06 12:21:11
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia punktów granicznych działki. Zawiadomienie dotyczy działki nr 5,8 w miejscowości Grzybów, gmina Magnuszew.  ...więcej

2018-11-02 12:56:40
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działek nr 300, 302 w miejscowości Garbatka Podlas, gmina Garbatka Letnisko.  ...więcej

2018-10-24 14:37:38
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia punktów granicznych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 57/2 w miejscowości Chinów, gmina Kozienice.  ...więcej

2018-10-16 14:34:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej 736 w km 4+559, co jest związane z potrzebą wykonania zjazdu z przepustem na ter  ...więcej

2018-10-16 13:51:32
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej 736 w km 4+509, co jest związane z potrzebą wykonania zjazdu z przepustem na ter  ...więcej

2018-10-12 12:29:13
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działek nr 526/2, 529/2 położonych w miejscowości Nowiny, gmina Kozienice.  ...więcej

2018-10-09 14:19:37
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 93 z obrębu Cychrowska Wola, gmina Grabów nad Pilicą.  ...więcej

2018-10-02 15:07:07
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych działek ewidencyjnych położonych w obrębie Nowiny, gmina Kozienice.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 187
następne