2019-11-04 17:07:16
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1 z działkami sąsiednimi z obrębu 0022 Łukawska Wola, gmina Głowaczów.  ...więcej

2019-10-21 16:40:49
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 21 października 2019 r.  - "Rozbudowa drogi gminnej Nr 170527W w miejscowości Kociołki, na odcinku od działki Nr 1/2 do działki Nr 15, polegająca na budowie chodnika, zjazdów, odwodnienia   ...więcej

2019-10-21 15:56:47
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 21 października 2019 r. - " Budowa drogi gminnej w miejscowości Holendry Kuźmińskie, gmina Kozienice."  ...więcej

2019-10-09 15:21:58
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia/wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 143 z działkami sąsiednimi nr 141, 145, 197 z obrębu 0001 Anielin, gmina  ...więcej

2019-10-09 14:59:52
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia/wyznaczenia przebieu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 61 i 62/2 z działkami sąsiednimi nr 59, 60, 63, 64 z obrębu 0001 Anielin,  ...więcej

2019-10-09 14:30:01
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 308/6  w obrębie Brzóza, gmina Głowaczów.  ...więcej

2019-10-09 12:48:19
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13/6, położonej w obrębie Przewóz Stary, gmina Magnuszew.  ...więcej

2019-10-03 12:19:25
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 820, 821, 863, 864 w m. Magnuszew, gmina Magnuszew.  ...więcej

2019-10-01 13:39:00
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 30 września 2019 r. - "Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii w miejscowości Garbatka-Letnisko wraz z przebudową linii oświetlenia ulicznego."  ...więcej

2019-10-01 13:19:49
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 82/2 w m. Cychrowska Wola, gmina Grabów n  ...więcej

2019-10-01 13:00:17
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 190 w m. Przewóz, gmina Kozienice obszar   ...więcej

2019-09-25 10:41:32
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 187/4 w obrębie Nowiny, gmina Kozienice.  ...więcej

2019-09-20 11:18:00
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.09.2019 r.  ...więcej

2019-09-20 10:20:42
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 508 położonej w miejscowości Augustów. Czynności zostaną przeprowadzone w dniu 16.10.2019 r. o godz.9.00.  ...więcej

2019-09-19 12:07:06
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic działki ewidencyjnej nr 143 położonej w miejscowości Kociołki, gmina Kozienice. Czynności zostaną przeprowadzone w dniu 11.10.2019 r. o   ...więcej

2019-09-18 12:35:21
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 16 września 2019 r.  - "Rozbudowa drogi gminnej Nr 170527W w miejscowości Kociołki na odcinku od działki Nr 1/2 do działki Nr 15, polegająca na budowie chodnika, zjazdów, odwodnienia drogi  ...więcej

2019-08-23 12:57:19
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 182 położonej w obrębie Stanisławów, gmina Głowaczów z działkami sąsiednimi nr 578, 548, 181, 183. Czynności zostaną przeprowad  ...więcej

2019-08-22 12:46:33
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 143 z obrębu 0001 Anielin z działkami sąsiednimi. Czynności zostaną przeprowadzone w dniu 16.09.2019 r. o godz. 11:00 ( na przeciwko   ...więcej

2019-08-22 12:30:58
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 184/1 z obrębu 0001 Anielin z działkami sąsiednimi. Czynności zostaną przeprowadzone w dniu 16.09.2019 r. o godz. 14:00 w miejscowoś  ...więcej

2019-08-19 13:58:26
Obwieszczenie Dyrektora  Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek Instytutu  Technologiczno-Przyrodniczego Falenty, ul. Aleja Hrabska 3, 05-090 Raszyn, zostało wszczęte   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 272
następne