bipkozienicepowiat.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej
 Starostwa Powiatowego w Kozienicach www.kozienicepowiat.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Czapla Elżbieta - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:43:29 | Data modyfikacji: 2022-05-31 09:48:57.

Grzesik Anna - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opactwie

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:43:58 | Data modyfikacji: 2022-05-31 09:48:28.

Jarosz Ewa - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kozienicach

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:44:35 | Data modyfikacji: 2022-05-27 13:52:27.

Karaś Zofia - Dyrektor Placówki Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:44:58 | Data modyfikacji: 2022-05-27 13:54:06.

Łopuszański Marcin - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:45:20 | Data modyfikacji: 2022-05-27 13:53:37.

Malec Ewa - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:46:10 | Data modyfikacji: 2022-05-27 13:54:35.

Mazur Jan - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:46:48 | Data modyfikacji: 2022-05-27 13:56:53.

Styś Marcin - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:47:47 | Data modyfikacji: 2022-05-27 13:57:34.

Wysocki Roman - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:49:04 | Data modyfikacji: 2022-05-30 15:03:22.

Zając Krzysztof Anatol - Zastępca Dyrektora Powiatowowy Urząd Pracy w Kozienicach

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:49:43 | Data modyfikacji: 2022-05-27 13:58:16.

Zając Ryszard - Dyrektor ZS Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

 2021 r.

Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:50:13 | Data modyfikacji: 2022-05-30 15:10:30.

Zobacz:
 Druki oświadczeń majątkowych .  Zarząd Powiatu .  Radni Powiatu .  Kierownicy jednostek organizacyjnych .  Pracownicy jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Starostwa .  Za rok 2015 .  Za rok 2016 .   Za rok 2017 .  Za rok 2018 .   Za rok 2019 .   Za rok 2020 .  Za rok 2021 . 
Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:50:13
Data modyfikacji: 2022-05-30 15:10:30
Opublikowane przez: Justyna Czarnecka-Wyszomirska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bipkozienicepowiat.pl/