bipkozienicepowiat.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej
 Starostwa Powiatowego w Kozienicach www.kozienicepowiat.pl
Uchwały Rady > 2020r. strona główna 

2020r.

Uchwała Nr XVIII/95/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 12:34:08.

Uchwała Nr XVIII/96/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020r. 

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 12:37:23.

Uchwała Nr XVIII/97/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2020 rok.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 12:40:13.

Uchwała Nr XVIII/98/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 12:42:58.

Uchwała Nr XVIII/99/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 12:45:49.

Uchwała Nr XVIII/100/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 stycznia 2020r. zmieniająca uchwałę nr XXX/231/2013 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kozienicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 12:51:43.

Uchwała Nr XIX/101/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-04-01 11:45:00.

Uchwała Nr XIX/102/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020r. 

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-04-01 11:47:46.

Uchwała Nr XIX/103/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-04-01 11:53:42.

Uchwała Nr XX/104/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2020r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Kozienickiego w 2020 roku.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 13:24:21.

Uchwała Nr XX/105/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach na przedłużenie zawartej umowy najmu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 14:01:50.

Uchwała Nr XX/106/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 14:06:47 | Data modyfikacji: 2020-04-06 14:20:36.

Uchwała Nr XX/107/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020- 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 14:11:24 | Data modyfikacji: 2020-04-06 14:20:36.

Uchwała Nr XX/108/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 14:18:27 | Data modyfikacji: 2020-04-06 14:20:36.

Uchwała Nr XXI/109/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 11:42:01 | Data modyfikacji: 2020-07-07 11:44:39.

Uchwała Nr XXI/110/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 12:31:42 | Data modyfikacji: 2020-07-07 11:44:39.

Uchwała Nr XXI/111/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2020 rok.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 12:34:14 | Data modyfikacji: 2020-07-07 11:44:39.

Uchwała Nr XXI/112/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie poczynienia starań zmierzających do ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Gminy Głowaczów. 

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 12:42:41 | Data modyfikacji: 2020-07-07 11:44:39.

Uchwała Nr XXII/113/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:13:53 | Data modyfikacji: 2020-07-07 11:44:39.

Uchwała Nr XXII/114/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2019 rok i sprawozdania finansowego.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:16:27 | Data modyfikacji: 2020-07-07 11:44:39.

Uchwała Nr XXII/115/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2019r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:18:23 | Data modyfikacji: 2020-07-07 11:44:39.

Uchwała Nr XXII/116/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:39:47 | Data modyfikacji: 2020-07-07 11:44:39.

Uchwała Nr XXII/117/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:42:47 | Data modyfikacji: 2020-07-07 11:44:39.

Uchwała Nr XXII/118/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty za 2019r Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:52:19 | Data modyfikacji: 2020-07-07 11:44:39.

Uchwała Nr XXIII/119/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 09:05:17 | Data modyfikacji: 2020-08-06 10:02:47.

Uchwała Nr XXIII/120/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 09:16:07 | Data modyfikacji: 2020-08-06 10:50:55.

Uchwała Nr XXIII/121/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXI/111/2020 z dnia 3czerwca 2020r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2020 rok.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 09:22:08 | Data modyfikacji: 2020-08-06 10:57:13.

Uchwała Nr XXIII/122/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 2525 położonej w Kozienicach przy ul. Warszawskiej 25.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 11:12:22 | Data modyfikacji: 2020-08-06 10:57:13.

Uchwała Nr XXIII/123/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kozienicki ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze. 

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 11:19:03 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:20:20.

Uchwała Nr XXIII/124/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lipca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu zespołu ds. reagowania i opracowania działań naprawczych w SP ZZOZ Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 11:54:45 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXIII/125/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lipca 2020r. zmieniająca uchwałę nr XXX/231/2013 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kozienicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 11:57:55 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXIV/126/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 10:46:12 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXIV/127/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 10:52:35 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXIV/128/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXI/111/2020 z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2020 rok.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 10:58:28 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXIV/129/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2020r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 11:01:53 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXIV/130/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2020r. w sprawie rozwiązania zespołu ds. reagowania i opracowania działań naprawczych w SPZZOZ Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 11:04:30 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXIV/131/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana I.Sz. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 11:14:56 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXIV/132/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 11:22:56 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXIV/133/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2020r. w sprawie nabycia od Gminy Kozienice nieruchomości gruntowej położonej w Aleksandrówce gm. Kozienice ozn. działka nr 229/5.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 11:25:06 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXV/134/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 09:39:06 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXV/135/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020r.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 09:41:50 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXV/136/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXI/111/2020 z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2020 rok.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 09:45:08 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXV/137/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 10:08:43 | Data modyfikacji: 2020-08-06 11:56:07.

Uchwała Nr XXVI/138/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.

 zobacz

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 10:17:32 | Data modyfikacji: 2020-12-02 10:20:40.

Uchwała Nr XXVII/139/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032.

zobacz

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:43:56 | Data modyfikacji: 2020-12-02 10:20:40.

Uchwała Nr XXVII/140/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020r. 

zobacz

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:44:59 | Data modyfikacji: 2020-12-02 10:20:40.

Uchwała Nr XXVII/141/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXI/111/2020 z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2020 rok.

zobacz

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:45:58 | Data modyfikacji: 2020-12-02 10:20:40.

Uchwała Nr XXVII/142/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kozienickiego na lata 2021 – 2026”.

zobacz

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:47:04 | Data modyfikacji: 2020-12-02 10:20:40.

Uchwała Nr XXVII/143/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/92/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2020 rok.

zobacz

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:48:04 | Data modyfikacji: 2020-12-02 10:20:40.

Uchwała Nr XXVII/144/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2021 rok.

zobacz

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:49:25 | Data modyfikacji: 2020-12-02 10:20:40.

Uchwała Nr XXVII/145/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2021 – 2032.

zobacz

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:51:43 | Data modyfikacji: 2020-12-02 10:20:40.

Uchwała Nr XXVII/146/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2020r. podjęcie uchwały budżetowej na 2021r.

zobacz

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:53:45 | Data modyfikacji: 2020-12-02 10:20:40.

Zobacz:
 Kadencja III .  Kadencja IV .  Kadencja V .  Kadencja VI . 
Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:53:45
Opublikowane przez: Edyta Kozłowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bipkozienicepowiat.pl/