WYKAZ nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Kochanowskiego 28A w Kozienicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
2019-07-24 08:18:44
  ...więcej

„INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH” (nr sprawy: SZP.272.6.2019)
2019-06-26 11:50:01
  ...więcej

„INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH” (nr sprawy: SZP.272.5.2019)
2019-06-12 13:15:28
  ...więcej

„Urządzanie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach wraz z renowacją termomodernizacji obiektu – Etap II: wykonanie ciągów pieszych i parkingu oraz szaty roślinnej” (nr sprawy: SZP.272.4.2019)
2019-06-05 09:13:02
  ...więcej

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla gminy Głowaczów, gminy Garbatka – Letnisko i obrębu Kozienice – Miasto wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko
2019-03-20 11:36:13
  ...więcej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 r.
2019-01-18 10:11:11
  ...więcej

Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Kozienickiego, Gminy Kozienice, Gminy Magnuszew, Gminy Garbatka – Letnisko, Gminy Głowaczów, Gminy Grabów nad Pilicą, Gminy Sieciechów, Gminy Gniewoszów oraz ich Jednostek organizacyjnych
2018-12-24 10:13:33
  ...więcej

Zarząd Powiatu Kozienickiego z siedzibą w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego
2018-10-02 11:26:03
  ...więcej

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kozienicach gm. Kozienice powiat kozienicki.
2018-09-27 09:40:51
  ...więcej

Przetarg Nieograniczony na zadanie: Realizacja projektu technicznego modernizacji i uzupełnienia szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze Powiatu Kozienickiego – etap I i II (postępowanie powtórzone)
2018-07-24 14:42:11
  ...więcej

Przetarg Nieograniczony na zadanie: Realizacja projektu technicznego modernizacji i uzupełnienia szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze Powiatu Kozienickiego – etap I i II.
2018-06-29 13:49:26
  ...więcej

Zarząd Powiatu Kozienickiego z siedzibą w Kozienicach, ul. J. Kochanowskiego 28, ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego
2018-06-22 08:54:28
  ...więcej

Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 9 lat nieruchomości o pow. 60m2 położonej w Kozienicach przy ul. Al. Wł. Sikorskiego .
2018-06-06 09:11:56
  ...więcej

Wykaz nieruchomości o pow. 60m2 stanowiącej część działki gruntu numer 6822 położonej w Kozienicach przy ul. Al. Wł. Sikorskiego stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego przeznaczonej pod dzierżawę w drodze przetargowej
2018-06-05 10:36:17
  ...więcej

2018-05-02 12:03:52
Zarząd Powiatu Kozienickiego z siedzibą w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego.  ...więcej

2018-03-20 11:56:34
Zarząd Powiatu Kozienickiego z siedzibą w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28 Ogłasza pierwszy przetag ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego.  ...więcej

WYKAZ nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Serdecznej 3 w Aleksandrówce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
2018-03-13 09:42:59
  ...więcej

„Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach” - część II
2017-07-21 12:50:34
  ...więcej

2017-06-20 14:15:43
„Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach” część II  ...więcej

I przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Kozienickiego
2017-05-16 10:12:48
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 155
poprzednie     następne