Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie: „Usuwanie i prowadzenie parkingu
strzeżonego dla pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne a usuniętych z drogi na
podstawie art. 130a ustawy „Prawo o ruchu
drogowym” /SZP.033.44.2021/

Zaproszenie Cenowe - Odholowywanie Pojazdów Niebezpiecznych

Zał. Nr 1 - Formularz Ofertowy

Zał. Nr 2 - Oświadczenie o Spełnianiu Warunków Udziału w Postępowaniu

Zał. Nr 3 - Wzór Umowy

Zał. Nr 4 - Klauzula RODO

Zał. Nr 5 - Potwierdzenie wydania pojazdu (zał. nr 2 do umowy)

Pytania i Odpowiedzi 1 - Usługi Pocztowe 2021-2022 (Powiat Kozienicki)

Protokół - Odholowywanie (Samochody Niebezpieczne)

 

Opublikowane przez: Marcin Rzeźnik | Data wprowadzenia: 2021-11-09 10:48:25.

Zobacz:
 Informacja o wynikach przetargów .  Przetargi Zarządu Dróg Powiatowych .  Przetargi Placówki Socjalizacyjnej Panda .  Przetargi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie . 
Data wprowadzenia: 2021-11-09 10:48:25
Opublikowane przez: Marcin Rzeźnik
« powrót