Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie: „Wykonanie uproszczonych planów
urządzenia lasu oraz wykonanie inwentaryzacji
stanu lasu dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i
wspólnot gruntowych dla gminy Grabów n/Pilicą,
Magnuszew, Kozienice bez obrębu Kozienice miasto
wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny
oddziaływania na środowisko.”

„Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla gminy Grabów n/Pilicą, Magnuszew, Kozienice bez obrębu Kozienice miasto wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko.”

 

Opublikowane przez: Marcin Rzeźnik | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:16:35.

Zobacz:
 Informacja o wynikach przetargów .  Przetargi Zarządu Dróg Powiatowych .  Przetargi Placówki Socjalizacyjnej Panda .  Przetargi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie . 
Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:16:35
Opublikowane przez: Marcin Rzeźnik
« powrót