Przetargi

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu
oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla
lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa należących do osób fizycznych i
wspólnot gruntowych dla gminy Głowaczów, gminy
Garbatka – Letnisko i obrębu Kozienice –
Miasto wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury
oceny oddziaływania na środowisko

Informacja z Otwarcia Ofert

Ogłoszenie o Zamówieniu

SIWZ - UPUL

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Spełnianie Warunków Udziału

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Przesłanki Wykluczenia

Załącznik nr 4 - Grupy Kapitałowe

Załącznik nr 5 - Wykaz Usług

Załącznik nr 6 - Wykaz Personelu

Załącznik nr 7 - Projekt Umowy

Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ (zmiana)

Informacja z Otwarcia Ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Rzeźnik | Data wprowadzenia: 2019-03-20 11:36:13.

Zobacz:
 Informacja o wynikach przetargów .  Przetargi Zarządu Dróg Powiatowych .  Przetargi Placówki Socjalizacyjnej Panda .  Przetargi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie . 
Data wprowadzenia: 2019-03-20 11:36:13
Opublikowane przez: Marcin Rzeźnik
« powrót