Przetargi

Przetarg Nieograniczony na zadanie: Realizacja
projektu technicznego modernizacji i uzupełnienia
szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej
na obszarze Powiatu Kozienickiego – etap I i II.

Ogłoszenie o Zamówieniu

SIWZ - Osnowa Geodezyjna

Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 - Oświadczenie o Braku Podstaw do Wykluczenia

Zał. nr 3 - Oświadczenie o Spełnianiu Warunków Udziału

Zał. nr 4 - Grupa Kapitałowa

Zał. nr 5 - Wykaz Usług

Zał. nr 6 - Wykaz Osób

Zał. nr 7 - Zobowiązanie do Oddania Zasobów

Zał. nr 8 - Wzór Umowy

Zał. nr 9 - Opis Projektu Technicznego

Zał. nr 10 - Wykaz Reperów Projektowanej Osnowy Szczegółowej

Zał. nr 11 - Zestawienie Długości Linii Kontrolnych

Zał. nr 12 - Mapy z inwentaryzacji osnowy

Zał. nr 13 - Mapy z projektem osnowy

Zał. nr 14 - Zestawienie Długości Linii Niwelacyjnych

Zał. nr 15 - Mapa 1

Zał. nr 16 - Mapa 2

Zał. nr 17 - Mapa 3

Zał. nr 18 - Mapa 4

Zał. nr 19 - Arkusz Inwentaryzacyjny Punktów Osnowy Wysokościowej

Zał. nr 20 - Wykaz Punktów Nawiązania

Zał. nr 21 - Ścisła Analiza Dokładności Sieci Niwelacyjnej

Zał. nr 22 - Wykaz Reperów Osnowy Szczegółowej

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Rzeźnik | Data wprowadzenia: 2018-06-29 13:49:26.

Zobacz:
 Informacja o wynikach przetargów .  Przetargi Zarządu Dróg Powiatowych .  Przetargi Placówki Socjalizacyjnej Panda .  Przetargi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie . 
Data wprowadzenia: 2018-06-29 13:49:26
Opublikowane przez: Marcin Rzeźnik
« powrót