2021-07-21 09:49:00
Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wola Klasztorna, gmina Sieciechów, ozn  ...więcej

2021-07-21 09:34:08
Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Oleksów, gmina Gniewoszów, ozna  ...więcej

2021-07-14 15:18:52
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie geodezyjnym Ruda, gmina Kozienice, oznaczonych numerem działki 4 o powierzchn  ...więcej

2021-07-13 09:54:23
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Brzozówka, gmina Grabów nad Pilicą, oznaczonej numer  ...więcej

2021-07-12 16:27:44
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Brzozówka, gmina Grabów nad Pilicą, oznaczonej numer  ...więcej

2021-07-12 15:29:53
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Brzozówka, gmina Grabów nad Pilicą, oznaczonej numer  ...więcej

2021-07-12 12:55:22
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Brzozówka, gmina Grabów nad Pilicą, oznaczonej numer  ...więcej

2021-07-08 11:06:46
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 8 lipca 2021 r. - " Budowa drogi gminnej Miejska Dąbrowa - Kosny wraz z budową oświetlenia ulicznego."  ...więcej

2021-07-02 13:57:44
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 1 lipca 2021 r. - "Rozbudowa drogi powiatowej 1711W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1716W w miejscowości Cecylówka-Brzózka, gmina Głowaczów".  ...więcej

2021-06-24 13:51:54
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 24 czerwca 2021r. - "Rozbudowa drogi gminnej 170538W na odcinku od DK 79 do istniejącego asfaltu wraz z budową elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego oraz przebudową istniej  ...więcej

2021-05-20 15:03:48
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 19 maja 2021 r. - "Rozbudowa drogi gminnej 170538W na odcinku od DK 79 do istniejącego asfaltu wraz z budową elektroenergetycznej linii napięcia oświetlenia drogowego oraz przebudową istniejącego wydz  ...więcej

2021-04-27 14:28:23
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. - "Budowa drogi gminnej Nr 11KDD od drogi krajowej nr 79 w miejscowości Chinów w kierunku Nowej Wsi wraz z przebudową istniejącej linii niskiego napięcia oraz linii oświetlen  ...więcej

2021-03-09 14:24:19
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 9 marca 2021 r. - " Budowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrówka - ul. Kwiatowa, gmina Kozienice."  ...więcej

2021-02-24 14:05:45
ZAWIADOMIENIE  o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dział  ...więcej

2021-02-17 13:55:35
ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych działek ewidencyjnych nr 1281, 1282, 2382 z działkami nr 1277, 1278, 1283, 1284,1285 położonej w m. Mniszew gmina Magnuszew. Rozpoczęcie czynności nastąpi w   ...więcej

2021-02-17 13:14:06
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Łaszówka I gmina Kozienice, oznaczoną w ewidencji grun  ...więcej

2021-02-16 14:03:16
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Kozienice, położoną w miejscowości Ryczywół, gmina Kozienice, działki numer:   ...więcej

2021-01-28 12:56:58
OBWIESZCZENIE Starosty Kozienickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrówka - ul. Kwiatowa, gmina Kozienice."  ...więcej

2021-01-05 14:31:45
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 5 stycznia 2021 r. - "Budowa drogi gminnej Nr 08KDD w miejscowości Chinów, od miejscowości Łuczynów do drogi krajowej Nr 79, gmina Kozienice".  ...więcej

2020-10-07 14:11:07
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 748 o powierzchni 0,05 ha, po  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 323
poprzednie     następne