Obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości:


01.06.2022 r. o godz. 9:00 w m. Grabowska Wola-Lipinki, gm. Grabów nad Pilicą odbędą się w/w czynności dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 105 granicząca z nieruchomością działką nr 106/1. Wyżej wymienione czynności rozpoczną się przy działce nr 105 od strony drogi powiatowej nr 518.

zawiadomienie Bogusława Celina Michorowska - PDF - 541 KB

zawiadomienie Zbigniew Aleksander Michorowski - PDF - 541 KB

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Łukasz Siderski - Usługi Geodezyjne AZYMUT | Data wprowadzenia: 2022-05-13 08:38:04.
Data wprowadzenia: 2022-05-13 08:38:04
Autor: Łukasz Siderski - Usługi Geodezyjne AZYMUT
Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas
« powrót